zrealizowane w 2012 roku:

 

 
 

 

Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Oratorium”

zaprasza

na wystawę prac dzieci i młodzieży biorących udział

w  konkursie plastyczno-fotograficznym„ Z CISZY…”

 

 

 

Ogłoszenie 

Sekcja Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza na wystawę prac malarskich Tadeusza Kruka uczestnika Warsztatów Terapii ZajĘciowej Spółdzielni Niewidomych "Start" w PrzemyŚlu. Wszystkie prace są wykonywane pod okiem wykwalifikowanych instruktorów prAcujĄcych na Warsztatach. Wystawa znajduje sie w czytelni BiblIoteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Serdecznie  zapraszamy

przewodniczaca sekcji mgr Agnieszka Łach

 

Sekcja Prawa, Organizacji, Administracji i Zarządzania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zaprasza na zebranie, podczas którego

dr Bronisław Majgier

przedstawi temat:

Powojenne prawo w RP, czyli jak powstało województwo rzeszowskie

25 października 2012 r.(czwartek), g. 17.00

Czytelnia Biblioteki Naukowej TPN ul. Tadeusza Kościuszki 7 (I p.)

 

Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza w dniu  16.10.2012 na

"Wieczór poezji o Janie Pawle II".

Na spotkanie złożą się występy młodzieży ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach, członków Klubu Seniora i młodzieży ze Świetlicy Socjoterapeutycznej "Perspektywa". Miejsce Spotkania Świetlica Socjoterapeutyczna "perspektywa" ul Piotra Skargi 7, 37-700 Przemyśl

przewodnicząca sekcji  mgr Agnieszka Łach

 

 

 

Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna TPN serdecznie zaprasza na

XII Dzień Papieski

w dniu 11.10.2012 r.
Program:
godz. 10.00 Msza św. w kościele ojców Franciszkanów.
godz. 11.15, aula Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu - program słowno-muzyczny, na który złożą się występy dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu oraz wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej Spółdzielni Inwalidów "Start ".
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i zadumy nad postacią Błogosławionego Jana Pawła II.

Przewodnicząca Sekcji Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Agnieszka Łach

 

 

Wykład pt.

 "Wywiad Straży Granicznej

na południowym odcinku granicy państwowej

 w latach 1928-1930".

 

mjr SG dr Piotr Kozłowski

12 października 2012 r o godz.18:00

w czytelni Biblioteki TPN

 

 

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Sekcja Nauk Przyrodniczych

 

zaprasza na wystawę

 

Grzegorza Poznańskiego

pt.:

ŚWIAT SIĘ KRĘCI WOKÓŁ JABŁKA”

 

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 02.10.2012 r. o godz. 17.00

w  Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu,

ul. Słowackiego 15, I piętro.

 

WSTĘP  WOLNY

 

 

Sekcja Humanistyczna TPN w Przemyślu zaprasza na zebranie, podczas którego
mgr Stanisław Piszczek

przedstawi temat:
"Transylwania nie taka straszna" - wrażenia z podróży do Rumunii
(odczyt połączony z pokazem zdjęć)
Czytelnia Biblioteki Naukowej TPN
czwartek, 20 września o godz. 16:30
Prowadzenie dr Tomasz Pudłocki

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

we współorganizacji z partnerami projektu

3 GR „Groza, Groteska, Grabiński”

 

organizuje w dniu

16 września 2012 r. (niedziela)

wycieczkę

Śladami Stefana Grabińskiego

do Sambora i Lwowa

 

 

Program wycieczki: Wyjazd z Przemyśla o godz. 5:30 (sprzed kościoła księży Salezjanów), Sambor – stare miasto (m.in. budynek gimnazjum, gdzie uczęszczał Grabiński), Lwów (Cmentarz Janowski, gdzie pochowany jest pisarz; Kalecza Góra – kamienica przy byłej ul. Wronowskich, dawny budynek „Ossolineum”, kamienica przy byłej ul. Ossolińskich, stary gmach Uniwersytetu przy byłej ul. Akademickiej plus kościół św. Mikołaja – miejsce zmiany wyznania pisarza, stary gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, była ulica Długosza, gdzie mieszkał pisarz za czasów studiów; dzielnica „Nowy Świat” z kamienicą przy ul. Mączyńskiego, domem Adama Didura – siedzibą Seminarium Nauczycielskiego Męskiego – miejscem pracy pisarza oraz szkolnym kościołem św. Elżbiety; dom była ulica Żeromskiego – ostatnie miejsce zamieszkania pisarza). Planowany powrót do Przemyśla między godzinami 23:00 a 24:00.

 

Cena 100 zł (cena obejmuje przejazd busem lub autobusem – w zależności od liczby osób; opiekę pilota plus osobno przewodnika). Pieniądze prosimy wpłacać na konto TPN: BGŻ S.A. O/P-śl: 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130 z dopiskiem

 „Wycieczka Śladami S. Grabińskiego”.

Kontakt: Tomasz Pudłocki (502 585 974) lub tomaszpudlocki@hoga.pl

 

 

 

Ogłoszenie

W związku z licznymi zapytaniami i postulatami zgłaszanymi do władz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przez członków Towarzystwa, proszę wszystkich członków Sekcji Humanistycznej TPN Przemyśl o zgłaszanie władzom Sekcji wszelkich pomysłów dotyczących jej działalności na niwie naukowej, jak również zgłaszania przez członków Sekcji Humanistycznej swych zainteresowań i podejmowanych tematów badawczych, które mogłyby zostać wykorzystane w bieżącej działalności Sekcji.

mgr Jacek Drozd
Przewodniczący Sekcji Humanistycznej TPN Przemyśl
tel. 695-946-888
e-mail: 
jacekdrozd@op.pl

 

Sekcja Humanistyczna

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zaprasza na

zebranie naukowe, na którym

 

dr Marta Trojanowska

wygłosi odczyt

Wizerunki Maryi Królowej Polski z wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Rozważania

o historii i ikonografii

Prowadzenie: dr Tomasz Pudłocki

 

30 sierpnia 2012 r. (czwartek), godz. 16:30

Biblioteka Naukowa TPN w Przemyślu

 

UKRAINA - MOŁDAWIA.

 SZLAKIEM CZAMBUŁÓW TATARSKICH”.

 

/Między Dniestrem a Jagorłykiem/.

termin: 11-14 sierpnia 2012

UKRAINA - MOŁDAWIA. „SZLAKIEM CZAMBUŁÓW TATARSKICH”.

/Między Dniestrem a Jagorłykiem/.

    

PROGRAM  4 – DN.  WYCIECZKI:

 

DZIEŃ 1/11.08./: Wyjazd z Przemyśla godz.: 2.00. Przejazd przez: Medykę/Szeginie – gr. pol.-ukr. – Mościska – Gródek Jagielloński –KOMARNO: 1621 r. – napad Tatarów; 9 X 1672 r. bitwa pod Komarnem – świetne zwycięstwo hetmana Jana Sobieskiego [ rozbicie 10 tys. czambułu tatarskiego pod dow. nuradyna Safy Gireja, zginęło parę tys. Tatarów, uwolniono ponad 10 tys. Jasyr.]; zwiedzanie: kościół pw. Narodzenia NMP z poł. XVII w. fund. Mikołaja Ostroroga, tajemniczy XVII-wieczny pomnik  w kształcie czworobocznego kamiennego obelisku na wysokim cokole, zakończonego iglicą zwieńczoną krzyżem, z datami : 1641 i 1663 r. oraz łac. napis: „MEA MORS TUA VITA” (moja śmierć twoje życie). – Mikołów – Żydaczów – Chodorów – ROHATYN: 1520 r. – napad Tatarów [wśród wziętych w jasyr córka miejscowego popa Anastazja Lisowska (1505-1558), sprzedana do sułtańskiego haremu w Stambule, zasłynęła jako Roksolana  - pierwsza żona sułtana Sulejmana Wspaniałego – była matką jego syna i i następcy Selima II], w l. 1620-21 kolejne najazdy tatarskie; zwiedzanie: kościół pw. Św. Mikołaja z I poł XVI w., XIX-wieczny pałac Lubomirskich. – OBELNICA: 9 X 1629 r. bitwa pod Bursztynem – [rozbicie zagonu tatarskiegodow. przez Kantymira Murzę przez wojska koronne regimentarza Stefana Chmieleckiego; w walce poległ brat Kantymira, a 2 tys. Tatarów wzięto do niewoli].  – BURSZTYN: zwiedzanie; kościół pw. Św. Trójcy fund. Pawła Benoego z poł. XVII w., ew. cmentarz rzymskokatolicki. –MARTYNÓW: bitwa pod Martynowem 1624 r. [/stoczona na polach pomiędzy Haliczem, Martynowem, i Bołszowcami/ - wojska pod dow. hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły znaczne siły Tatarów pod dow. sławnego Kantymira Murzy; uwolniono część jasyru – dzieci – całkowity pogrom Tatarów, trzykrotnie ranny Kantymir ledwo uszedł z życiem]. – Ew. ? BOŁSZOWCE: zwiedzanie: zespół klasztoru karmelitów z 1623 r. oraz barokowy kościół pw. Nawiedzenia NMP fund. Marcina Kazanowskiego, synagoga z XVIII w., zespół dworski Krzeczunowiczów z l. 20-tych XX w.  – Tłumacz – Horodenka – Touste – Borszczów – Skała Podolska – KAMIENIEC PODOLSKI:zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 2/12.08./: Śniadanie. Przejazd przez:  Dunajowce – Nowa Uszyca – Ew. ? CHREPTIÓW. – Nowa Uszyca – MOHYLÓW PODOLSKI/OTACZ: granica ukr.-mołd  Otacz  BEREZOWIEC: pomnik  kapliczka upamiętniający śmierć Stefana Żółkiewskiego pod Cecorą; ufundowany przez żonę Żółkiewskiego [siedmiometrowy obelisk wykonany z wapienia, zwieńczony jest metalowym krzyżem, nazwisko hetmana widnieje na granitowej tablicy z łacińską inskrypcją : ”Przechodniu! Jeśli to miejsce nawiedzisz, jak poganinem jesteś, nie żałuj kamienia, jeśli chrześcijaninem za wiarę Chrystusową, w kościele ofiary nie odmawiaj. Kiedykolwiek słodko i pięknie umierać za Ojczyznę, ze mnie ucz”.]; stąd ze wzgórza nad wsią  rozciąga się piękna panorama okolicy. - Otacz –  SOROKI/Soroca/: (jedno z najstarszych miast Mołdawii): zwiedzanie XV w. kamiennej twierdzy na łuku Dniestru, zbudowanej na planie okręgu o średnicy ok. 38 m - odegrała b. dużą rolę w wojnie rosyjsko-tureckiej. – Orhei - Orheiul Vechi /STARY ORCHEJ/- kompleks muzealny: „prawdziwy żywy skansen Mołdawii”; ruiny śred. cytadeli i pałacu pyrkalaba – zarządcy prowincji z czasów tureckich, ślady geto - dackich fortyfikacji ziemnych, monastyr Pestera najlepiej zachowany  skalny zespół monastyczny w Mołdawii, wioska Butuceni  pomnik mołdawskiej architektury ludowej – XVII w.,monastyr Bosie z 1665 r., pozostałości geto-dackiego  sanktuarium z przełomu IV i III w. p.n.e.   –   KISZYNIÓW: zwiedzanie miasta: Bulwar Stefana Wielkiego, Cerkiew św. Konstantyna i Heleny z XVIII, Łuk Triumfalny z 1846 r., kamienice z XIX w., Cerkiew sf. Theodor Tiron z błękitnymi kopułami i elewacjami. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 3/13.08./: Śniadanie. – Kiszyniów. – NADNIESTRZE/Republika Naddniestrzańska/. Przejazd przez: Dubossar/Dubasari/ -JAGORŁYK/Iagorlic/: rezerwat hydrologiczny; ujście rzeczki Jagorłyk [na płd.-wsch. od niej znajdują tzw. Dzikie Pola] oraz przylegające do niego tereny stepowe. – RYBNICA/Ribnita/: kościół katolicki pw. Św. Józefa – Towarzystwo kultury Polskiej. – Ew. ? SŁOBODA RASZKOWSKA/Slobozia-Rascov/: polski kościół i parafia pw. Św. Marty. – RASZKÓW/Rascov/: kościół i parafia pw. Św. Kajetana fund. książąt Lubomirskich z 1749 r. , ruiny dawnej synagogi. – [Ew. ? Dol. Wałądynki i Czarci Jar]. – Kamionka/Camenca/ - BOŁHAN – gr. z UKR.  – Pieszczanka – Kryzopol – Wapniarka – Niemirów – WINNICA: zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 4/14.08./: Śniadanie. Przejazd przez: Chmielnicki/Proskirów/ - Tarnopol – TREMBOWLA: najazd w l. 1240-41 Batu – chana;XV/XVI w. – najazdy Tatarów; 1575 r. - kolejny najazd Tatarów, w 1687 r. – miasto i zamek zdobywają Tatarzy [ spowodowali ogromne zniszczenia i i zabrali w jasyr większość mieszkańców]; zwiedzanie: zespół klasztorny karmelitów z I poł XVII w., ew. zamek.   - CZORTKÓW:kilkakrotnie niszczony przez Tatarów: w 1494, 1534, 1594 i 1640 r.; zwiedzanie: ratusz, kościół pw. Św. Stanisława z poczt. XX w., cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy z XVI w., ew. nowa synagoga z XX w. w stylu mauretańskiego neogotyku. – BUCZACZ: dwukrotnie bezskutecznieatakowali zamek buczacki Tatarzy w 1665 i 1667 r., obrona zamku w 1672 r. przed Turkami oraz traktat pokojowy, w 1675 i 1676 r. kolejne oblężenia, w 1687 r. koncentracja wojsk Jana III Sobieskiego; zwiedzanie: ratusz z XVIII w., kościół pw. Wniebowzięcia Bogarodzicy z XVIII w., ruiny zamku z XIV w. oraz Lipa Mahometa/Złota Lipa. - PODHAJCE: turecko-tatarski najazd w 1621 r., w 1655 r. skutecznie odparto atak tatarski; miejsce dwóch dużych bitew z Tatarami: 1/. 6 X 1667 r.  bitwa między wojska pol. od dow. hetmana polnego koronnego Jana Sobieskiego 3 tys. + 6 tys. ochotników a wojskami nuradyna Krym Gireja i hetmana Piotra Doroszenki w sile 20 tys. – Sobieski zdołał zablokować znacznie silniejszego przeciwnika przez kilkanaście dni – 16 X zawarto traktat z Tatarami, w wyniku którego chan uznał się za sojusznika Rzeczypospolitej, a 19 X podpisano układ z Kozakami – Doroszenko uznał zwierzchność króla i złożył mu przysięgę na wierność; uznano to za wielki sukces Sobieskiego za co otrzymał buławę wielką koronną.  2/. 8-9 IX 1698 r. – bitwa między wojskiem polskim dow. przez  Szczęsnego Potockiego w sile 5 tys. , a Tatarami dow. przez Kapłana Gireja  w liczbie 15 tys. – atak tatarski został odparty  było to ostatnie w historii duże starcie polsko-tatarskie.; zwiedzanie: kościół pw. Św. Trójcy z I poł. XVII w. – w podziemiach pochowany został w 1667 r. Stanisław „Rewera” Potocki; miejsce podpisania traktatu z Tatarami w 1667 r.; cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy z poł. XVII w.; synagoga z I poł. XVII w.; drewniana cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego z II poł. XVIII w.; pole bitwy z Tatarami w 1667 r.   LWÓW:Zwiedzanie Muzeum Piwowarstwa [z degustacją piwa 1715]. Obiadokolacja. – Przejazd przez: Gródek Jagielloński – Sądowa Wisznia – Mościska – Szeginie/Medyka – Przemyśl – zakończenie imprezy.

 

TERMIN:     11 – 14. 08. 2012.

CENA:    830, -  zł./os. / przy 40 uczest. /.

CENA ZAWIERA:

 

·        Transport: komfortowym autokarem: (klimatyzacja, uchylne siedzenia, barek, audio-video, wc);

·        3 noclegi: 1 w Kamieńcu Podolskim – hotel *** -pok. 2 os. z łazienką;  1 w Kiszyniowie – hotel ** + - pok. 2 os. z łazienką, 1 w Winnicy hotel *** - pok. 2 – os z łazienką;

·        wyżywienie: 3 x śniadanie, 4 x obiadokolacja;

·        ubezpieczenie: KL, NNW, BP;

·        opieka pilota – przewodnika.

 

DODATKOWO PŁATNE:  1/.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów    -       ,- PLN/os.

/przybliżona kwota zostanie podana później./

UWAGA !:

Ostateczny program zostanie podany w terminie późniejszym po

przeprowadzonym objeździe.

Zaliczka: 330,-zł. płatna w dniu zgłoszenia uczestnictwa w biurze Veni-Tour lub na konto.

II wpłata: do 27.07.2012. w biurze Veni-Tour lub na konto.

 

Konto: Bank PKO BP o/Przemyśl, nr rachunku: 88 1020 4274 0000 1702 0015 5655

 

 

VENI-TOUR” Biuro Podróży.

37-700 Przemyśl. Rynek 6. tel./fax.: /0-16/676-86-60.

e-mail: venitour@venitour.pl

 

Zebranie członków Sekcji Humanistycznej

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Sekcji Humanistycznej TPN Przemyśl na zebranie organizacyjno-informacyjne Sekcji Humanistycznej, które odbędzie się w najbliższy piątek tj. 29 czerwca 2012 roku, w sali Czytelni Biblioteki Naukowej TPN w Przemyślu (ul. Kościuszki 7, I piętro). Początek spotkania - godzina 16.30.
Zachęcam wszystkich członków do jak najliczniejszego przybycia.

mgr Jacek Drozd
Przewodniczący Sekcji Humanistycznej TPN Przemyśl

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 19 obowiązującego statutu Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zawiadamia, że

w dniu 23 czerwca (sobota) 2012 r. o godz. 9.00 (II termin 9.30)

 w sali Czytelni Biblioteki Naukowej TPN w Przemyślu (ul. Kościuszki 7, I piętro)

 

odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW TPN W PRZEMYŚLU

Porządek Walnego Zgromadzenia

1.     Powitanie zaproszonych gości i członków TPN oraz otwarcie obrad – dr Tomasz Pudłocki (prezes TPN w Przemyślu)

2.     Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków

3.     Wniosek o nadanie honorowego członkostwa TPN

4.     Głosowanie w sprawie wniosku o nadanie honorowego członkostwa TPN

5.     Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6.     Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

7.     Dyskusja nad sprawozdaniami władz statutowych

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz wyników TPN za 2011 r.

9.     Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

10.           Wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w statucie TPN

11.           Głosowanie nad wnioskiem dotyczącym wprowadzenia zmian w statucie TPN

12.           Wniosek w sprawie podniesienia składki członkowskiej

13.           Głosowanie nad wnioskiem dotyczącym podniesienia składki członkowskiej

14.           Zgłoszenie wniosków i postulatów – dyskusja

15.           Przyjęcie przez głosowanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków

16.           Zakończenie obrad.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu
zapraszają na wykład dra Tomasza Pudłockiego
Życie codzienne gimnazjalistów przed II wojną światową
(spotkanie organizowane w ramach stulecia założenia szkoły)

Aula Gimnazjum nr 1 Przemyślu, ul. 3. Maja 38
15 czerwca 2012 r. o godz. 8:50

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Fundacja im. Jana Szczepanika w Tarnowie

 

zapraszają na sesję naukową zorganizowaną w ramach ogólnopolskich obchodów 140. rocznicy urodzin Jana Szczepanika

 

Śladami Jana Szczepanika po Przemyślu

16 czerwca 2012 (sobota)

 

Godzina 9.30 – uroczyste otwarcie sesji: Prezes TPN w Przemyślu dr Tomasz Pudłocki oraz Prezes Fundacji im. J. Szczepanika w Tarnowie mgr Sławomir Sus

- mgr Arkadiusz St. Więch (Przemyśl), Na pograniczu kultur. Przemyśl w czasach Jana Szczepanika (na przełomie XIX i XX wieku)

- mgr Mirosław Czosnyka (Tarnów), Jan Szczepanik – polski Edison

- mgr Katarzyna Grabka (Przemyśl), Wielki wynalazca wraca do Przemyśla

- mgr Stanisław Wiatr (Tarnów), Cele i zadania Fundacji im. Jana Szczepanika

Godzina 12.00 – podsumowanie, dyskusja i zakończenie sesji

Godzina 12.30 – 14. 30 zwiedzanie Przemyśla z przewodnikiem PTTK (Dariusz Hop)

 

Czytelnia Biblioteki Naukowej TPN, ul. Kościuszki 7 (I piętro)

Zapraszamy

wstęp wolny

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele historii i Zainteresowani!

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział Przemyślu,

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu,

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Muzeum - Miejsce Pamięci Bełżec

mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję:

 HOLOCAUST W EDUKACJI REGIONALNEJ.

TEORIA I PRAKTYKA, cz.2

która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2012 r. (środa)

w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, ul Słowackiego 21.

PROGRAM:

13.00 – 13.15 Uroczyste otwarcie Konferencji

13.15 – 13.50  Żydzi i judaizm w szkolnej edukacji historycznej – dr Maria Stinia       

                       (Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Metod Kwantytatywnych UJ w Krakowie)

13.50 – 14.25  Metoda biograficzna jako sposób mówienia o Holocauście.

                       Studium    przypadku rodziny Teichów  - dr Tomasz Pudłocki

                      (Zakład Historii Oświaty i  Kultury UJ w Krakowie)

14.25 – 14.55 Przerwa kawowa

14.55 – 15.30 Zagłada Żydów przemyskich w relacjach świadków – mgr Tomasz

                       Hanejko (kierownik Muzeum - Miejsca Pamięci w Bełżcu)

 

 

W trakcie konferencji prezentowana będzie oferta  wydawnictwa „Nowa Era”

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy   otrzymają zaświadczenia o udziale.

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy przesłać do  11 czerwca 2012 r. na karcie zgłoszenia drogą elektroniczną, pocztową na adres Oddziału PCEN w Przemyślu, telefonicznie (16 6702502 wew. 37) lub faxem (16 6702742).

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu organizatorów

 

Piotr Pilch
Wicedyrektor PCEN Oddział w Przemyślu

 

 

O twór­czo­ści Ste­fana Gra­biń­skiego
- kon­fe­ren­cja naukowa
z oka­zji 125-lecia uro­dzin pisarza


Pre­le­genci:

dr Eliza Krzyńska-Nawrocka (PWSZ w Tar­no­wie): Gra­biń­ski: Wstęp do teratologii
mgr Kata­rzyna Trze­ciak (UJ): Mię­dzy reali­zmem a Real­nym. O ele­men­tach reali­stycz­nych w nie­któ­rych nowe­lach Ste­fana Grabińskiego
dr Andrzej Jusz­czyk (PWSW, UJ): Tajemne życie przed­mio­tów - sta­tus mate­rii nie(?)-ożywionej w opo­wia­da­niach Ste­fana Grabińskiego

Pro­wa­dze­nie: Michał Budak

Pią­tek, 1 czerwca 2012 r.,
Sala Rady Wydziału (V pię­tro Wydziału Filo­lo­gicz­nego UŚ)
pl. Sejmu Śląskiego 1, godz. 17:00

Impreza orga­ni­zo­wana w ramach
"Roku Ste­fana Grabińskiego"

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Sekcja Humanistyczna

zaprasza na odczyt, który wygłosi

mgr Ireneusz Thomas

Polski Ślad”

Brytyjskie obozy na Cyprze dla nielegalnych,

żydowskich emigrantów

prowadzenie spotkania mgr Arkadiusz St. Więch

31 maja 2012 roku (czwartek)

o godz. 16.30

Biblioteka Naukowa TPN, ul. Kościuszki 7

wstęp wolny

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Sekcja Prawa, Administracji, Organizacji  i Zarządzania

zaprasza na zebranie naukowe, podczas którego

dr Bronisław Majgier

wygłosi prelekcję

Prezydenci Polski

1918-2012

24 maja 2012 roku (czwartek) o godz. 1800

Biblioteka Naukowa TPN, ul. Kościuszki 7 (I p.)

wstęp wolny

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Colloquia Russica

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii

            "Na pograniczu kultur: Przemyśl i ziemia przemyska na przestrzeni wieków"

 

"Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich (X – połowa XIV w.)"

 

19-20 kwietnia 2012 roku,

Przemyśl, ul. Terleckiego 2

Aula Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej

 

 

Dzień I – 19 IV 2012 (czwartek)

 

11.00-12.00 – rejestracja uczestników.

12.00-12.30 – otwarcie konferencji.

Moderator: Tomasz Pudłocki

 

12.30-14.00 – panel I:

Moderator: Роман Миська

12.30-12.50 – Michał Parczewski (Rzeszów), Ziemie nadsańskie w X w.

12.50-13.10 – Zbigniew Pianowski (Rzeszów), Problem etnokonfesyjnej przynależności najstarszych budowli na zamku przemyskim

13.10-13.30 Ярослав Погоральський (Львів), До локалізації деяких літописних пунктів Перемиської землі

13.30-14.00 – dyskusja.

 

14.00–15.00 – obiad

 

15.00-16.30 – panel II:

Moderator: Michał Parczewski

15.00–15.20 – Edyta Marek (Rzeszów), Wczesnośredniowieczne cmentarzyska chrześcijańskie z grobami podpłytowymi z terenu Polski południowo wschodniej i Ukrainy zachodniej – problematyka występowania

15.20–15.40 – Роман Миська (Львів-Тустань), Верхньодністровське Підгір’я у Х-ХІV ст.

15.40–16.00 – Piotr Kotowicz, Karolina Roszniowska (Sanok), „Zamczysko” – staroruskie grodzisko w Sanoku-Białej Górze

16.00–16.30 – dyskusja

 

16.30-16.45 – przerwa

 

16.45–18.15 – panel ІІІ: 

Moderator: Marta Font

16.45–17.05 – Олександр Головко (Київ), Похід київського князя Володимира на «Перемышль, Червен и ины грады» 981 р. і проблема початку політичних відносин між Польщею і Руссю (кінець Х – перша третина ХІ ст.)

17.05-17.25 – Ryszard Grzesik (Poznań), Mścisław, przybrany ojciec św. Władysława czyli co Kronika węgiersko-polska wie o Rusi Halickiej

17.25–17.45 – Михаил Юрасов (Москва), Роль Перемышля в борьбе Владимира Ярославича за возвращение Галича (1189–1190)

17.45-18.05 – Vitaliy Nagirnyy (Kraków), Zjazd w Sanoku 1205: przyczyny, chronologia, znaczenie.

18.05–18.40 – dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

 

20.00 – program kulturalny.

 

Dzień II – 20 IV 2012 (piątek)

 

9.00–11.00 – panel IV:

Moderator: Леонтій Войтович

9.00–9.20 – Marta Font (Pécs), Перемышль в политике венгерских королей в раннее средневековье

9.20–9.40 – Djura Hardi (Nowy Sad), Роль Ростислава Михайловича в битві під Ярославом 1245 року

9.40–10.00 – Володимир Петегирич (Львів), Битва під Ярославом 1245 р.: археологічний коментар до літописної розповіді

10.00–10.20 – Мирослав Волощук (Івано-Франківськ), Terra Premisliensi in Regnum Hungariae в ХІІІ ст. Хронологія проблеми

10.20–11.00 – dyskusja

 

11.00–11.30 przerwa  

11.3013.30panel V:

Moderator: Krzysztof Stopka

11.30–11.50 – Леонтій Войтович (Львів), Перемиський князь Лев Данилович

11.50–12.10 – Norbert Mika (Racibórz), Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. Ziemia przemyska a  Przemyślidzi w drugiej połowie XIII wieku

12.10–12.30 – Andrzej Janeczek (Warszawa), Gmina prawa niemieckiego w przed lokacyjnym Przemyślu w kręgu sporów i wątpliwości

12.30-12.50 – Stanisław Sroka (Kraków), Miasto na pograniczu:średniowieczny Bardiejów

12.50-13.30 – dyskusja. Podsumowanie konferencji.

 

13.30-14.30 – obiad

15.00 – zwiedzanie Przemyśla. Rozjazd uczestników.

 

================================================================================

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU

SEKCJA NAUK PRZYRODNICZYCH

 

ZAPRASZA W DNIU 21 KWIETNIA 2012 ROKU

NA SPACER PO PARKU MIEJSKIM W PRZEMYŚLU

- HISTORIA, PRZYRODA, DENDROFLORA -

 

 

Przewodnikami wycieczki będą Państwo;

 Halina i Krzysztof Stadnikowie - przewodnicy PTTK (historia),

Tadeusz Misiak i Grzegorz Poznański (przyroda, dendroflora).

 

Zbiórka przed Zamkiem Kazimierzowskim (przy altanie)

w dniu 21 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00.

 

ZAPRASZAMY – WSTĘP WOLNY

===========================================================

 

 

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?

 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał" Łk, 24, 5-6.
Błogosławionych dni zadumy Triduum i radości ze Zmartwychwstania Pańskiego

wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
w imieniu swoim i członków Zarządu
życzy prezes Tomasz Pudłocki

 

 

 

 

=========================================================

Sekcja Humanistyczna Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zaprasza na panel naukowy

Ruś Czerwona

 w XVI–XVIII wieku

  

Godz. 16.00–16.35. Część I: sprawy polityczno-militarne:

 

  1. mgr Jacek Drozd (UMCS Lublin) – „Lwowskie pisma” starszyzny kozackiej drugiej połowy XVII wieku ze zbiorów CDIAU we Lwowie.
  2. dr Andrzej Gliwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział terenowy w Rzeszowie) – Chronologia i zasięg terytorialny najazdów nieprzyjacielskich na zachodnią część Rusi Czerwonej w XVII wieku.

 

Przerwa: 16.35–16.50 (dyskusja i pytania do części I).

 

Godz. 16.55–18.00.Część II: sprawy gospodarczo-społeczne:

 

  1. mgr Magda Cichy (UMCS Lublin) - Magia i procesy o czary w XVII-wiecznych księgach kryminalnych miasta Przemyśla.
  2. mgr Grzegorz Potoczny (UMCS Lublin) - Chłopi-zagrodnicy w starostwie przemyskim w świetle lustracji z 1616 i 1629 roku.
  3. mgr Marcin Kowalski (UMCS Lublin) - Karczmarze na Rusi Czerwonej w XVII wieku - korzyści i zagrożenia.
  4. mgr Łukasz Bajda (UMCS Lublin) - Szlachta ziemi sanockiej w XVIII wieku.

 

Dyskusja i pytania do części II, podsumowanie i zakończenie panelu: 18.00 – 18.30.

 

 

Prowadzenie i moderowanie spotkania: mgr Jacek Drozd i dr Andrzej Gliwa

 

 

 

Zapraszamy. Wstęp wolny

 

Czytelnia biblioteki TPN Przemyśl, ul. Kościuszki 7

Piątek, 13 kwietnia 2012 roku, godz. 16.00 -18.30

=======================================================

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Colloquia Russica

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii

            "Na pograniczu kultur: Przemyśl i ziemia przemyska na przestrzeni wieków"

 

"Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich (X – połowa XIV w.)"

 

19-20 kwietnia 2012 roku,

Przemyśl, ul. Terleckiego 2

Aula Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej

 

 

Dzień I – 19 IV 2012 (czwartek)

 

11.00-12.00 – rejestracja uczestników.

12.00-12.30 – otwarcie konferencji.

Moderator: Tomasz Pudłocki

 

12.30-14.00 – panel I:

Moderator: Роман Миська

12.30-12.50 – Michał Parczewski (Rzeszów), Ziemie nadsańskie w X w.

12.50-13.10 – Zbigniew Pianowski (Rzeszów), Problem etnokonfesyjnej przynależności najstarszych budowli na zamku przemyskim

13.10-13.30 Ярослав Погоральський (Львів), До локалізації деяких літописних пунктів Перемиської землі

13.30-14.00 – dyskusja.

 

14.00–15.00 – obiad

 

15.00-16.30 – panel II:

Moderator: Michał Parczewski

15.00–15.20 – Edyta Marek (Rzeszów), Wczesnośredniowieczne cmentarzyska chrześcijańskie z grobami podpłytowymi z terenu Polski południowo wschodniej i Ukrainy zachodniej – problematyka występowania

15.20–15.40 – Роман Миська (Львів-Тустань), Верхньодністровське Підгір’я у Х-ХІV ст.

15.40–16.00 – Piotr Kotowicz, Karolina Roszniowska (Sanok), „Zamczysko” – staroruskie grodzisko w Sanoku-Białej Górze

16.00–16.30 – dyskusja

 

16.30-16.45 – przerwa

 

16.45–18.15 – panel ІІІ: 

Moderator: Marta Font

16.45–17.05 – Олександр Головко (Київ), Похід київського князя Володимира на «Перемышль, Червен и ины грады» 981 р. і проблема початку політичних відносин між Польщею і Руссю (кінець Х – перша третина ХІ ст.)

17.05-17.25 – Ryszard Grzesik (Poznań), Mścisław, przybrany ojciec św. Władysława czyli co Kronika węgiersko-polska wie o Rusi Halickiej

17.25–17.45 – Михаил Юрасов (Москва), Роль Перемышля в борьбе Владимира Ярославича за возвращение Галича (1189–1190)

17.45-18.05 – Vitaliy Nagirnyy (Kraków), Zjazd w Sanoku 1205: przyczyny, chronologia, znaczenie.

18.05–18.40 – dyskusja. Podsumowanie pierwszego dnia konferencji.

 

20.00 – program kulturalny.

 

Dzień II – 20 IV 2012 (piątek)

 

9.00–11.00 – panel IV:

Moderator: Леонтій Войтович

9.00–9.20 – Marta Font (Pécs), Перемышль в политике венгерских королей в раннее средневековье

9.20–9.40 – Djura Hardi (Nowy Sad), Роль Ростислава Михайловича в битві під Ярославом 1245 року

9.40–10.00 – Володимир Петегирич (Львів), Битва під Ярославом 1245 р.: археологічний коментар до літописної розповіді

10.00–10.20 – Мирослав Волощук (Івано-Франківськ), Terra Premisliensi in Regnum Hungariae в ХІІІ ст. Хронологія проблеми

10.20–11.00 – dyskusja

 

11.00–11.30 przerwa  

11.3013.30panel V:

Moderator: Krzysztof Stopka

11.30–11.50 – Леонтій Войтович (Львів), Перемиський князь Лев Данилович

11.50–12.10 – Norbert Mika (Racibórz), Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. Ziemia przemyska a  Przemyślidzi w drugiej połowie XIII wieku

12.10–12.30 – Andrzej Janeczek (Warszawa), Gmina prawa niemieckiego w przed lokacyjnym Przemyślu w kręgu sporów i wątpliwości

12.30-12.50 – Stanisław Sroka (Kraków), Miasto na pograniczu:średniowieczny Bardiejów

12.50-13.30 – dyskusja. Podsumowanie konferencji.

 

13.30-14.30 – obiad

15.00 – zwiedzanie Przemyśla. Rozjazd uczestników.

 

================================================================================

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU

SEKCJA NAUK PRZYRODNICZYCH

 

ZAPRASZA W DNIU 21 KWIETNIA 2012 ROKU

NA SPACER PO PARKU MIEJSKIM W PRZEMYŚLU

- HISTORIA, PRZYRODA, DENDROFLORA -

 

 

Przewodnikami wycieczki będą Państwo;

 Halina i Krzysztof Stadnikowie - przewodnicy PTTK (historia),

Tadeusz Misiak i Grzegorz Poznański (przyroda, dendroflora).

 

Zbiórka przed Zamkiem Kazimierzowskim (przy altanie)

w dniu 21 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00.

 

ZAPRASZAMY – WSTĘP WOLNY

===========================================================

 

 

==================================================================================

Sekcja Humanistyczna Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
zaprasza na zebranie naukowe, podczas którego

dr Andrzej Gliwa

wygłosi prelekcję

Zniszczenia wojenne na obszarze Rzeczypospolitej w XVII wieku. Koncepcja, stan, metodologia i perspektywy badań

 

1 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 16.30
Biblioteka Naukowa TPN, ul. Kościuszki 7 (I piętro)
Prowadzenie:
mgr Grzegorz Potoczny

Wstęp wolny

===================================================================================

 

Sekcja Humanistyczna Towarzystwa Przyjaciół

Nauk w Przemyślu zaprasza na zebranie,

podczas którego

mgr Ireneusz Thomas

wygłosi prelekcję

Przykład wpływu polityki i bezpieczeństwa na

kształtowanie się turystyki krajowej i międzynarodowej

w PRL z uwzględnieniem specyfiki województwa

rzeszowskiego do 1975 roku

 

9 lutego 2012 r. (czwartek) o godz. 16.00

Biblioteka Naukowa TPN,

ul. Kościuszki 7 (I piętro)

Prowadzenie: mgr Jacek Drozd

Wstęp wolny

=====================================================================

Organizatorzy Festiwalu 3 G „GRoza, GRoteska, GRabiński” Przemyska Biblioteka Publiczna

 

Grabiński znany i nieznany

– konferencja naukowa

z okazji 125-lecia urodzin pisarza

 

Spotkanie powiązane jest z promocją zeszytu Literatura i Język „Rocznika Przemyskiego” t. 47: 2011

Prelegenci:

dr Eliza Krzyńska-Nawrocka (PWSZ w Tarnowie), Kobiety Grabińskiego

dr Monika Kulesza-Gierat (KUL), Stefana Grabińskiego „traktat” o duszach czyśćcowych

lic. Michał Budak (UŚ), Cień Bafometa jako summa inspiracji twórczych Stefana Grabińskiego

 

Prowadzenie: dr Tomasz Pudłocki

 

Piątek, 10 lutego 2012 r.,

Czytelnia Główna Przemyskiej Biblioteki Publicznej

ul. Słowackiego 15, godz. 17:30

        

Impreza organizowana w ramach

„Roku Stefana Grabińskiego”

==================================================================

 

Informacja:

 

24 lutego 2012 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ul. Kościuszki 7, odbędzie się prezentacja publikacji Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. Małgorzata Gliwa, Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2011. W prezentacji wezmą udział pracownicy IPN Oddział w Rzeszowie Małgorzata Gliwa (redaktorka i autorka artykułu Na drodze do „końca historii". Wybory parlamentarne w 1989 r. w województwie rzeszowskim) i Artur Brożyniak (autor artykułu Wybory w 1989 r. w województwie przemyskim w świetle zachowanych akt SB). Organizatorzy Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. W trakcie będzie możliwość zakupu książki cena 19,35 zł.

 

 

 

================

 

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
zapraszają na zebranie naukowe, podczas którego
mgr Arkadiusz St. Więch
wygłosi prelekcję
Erazm Jerzmanowski - fundator polskiej Nagrody Nobla.

Życie w służbie idei
2 lutego 2012 r. (czwartek) o godz. 17.00

w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,
Jarosław, Rynek 11
Prowadzenie mgr Dariusz Jasiewicz
Wstęp wolny

 

===============

mgr Arkadiusz St. Więch
wygłosi prelekcję

Erazm Jerzmanowski - fundator polskiej Nagrody Nobla. Życie w służbie idei
27 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki Naukowej TPN,

ul. Kościuszki 7, I p.
Prowadzenie dr Tomasz Pudłocki
Wstęp wolny

========================================================================

 Po co fantastyka w dobie cynicznego rozumu? Czy Grabiński nie jest dziś twórcą niszowym i anachronicznym? Skąd jego popularność na portalach internetowych?

na te i inne pytania będę odpowiadali członkowie

Wydawnictwa „Agharta” (z Krakowa) oraz Portalu „Carpe Noctem”

(ze Śląska)

w rozmowie z Katarzyną Trzeciak

Spotkanie poprzedzi czytanie opowiadań grozy Stefana Grabińskiego: Zmora, Ciuciubabka oraz Klasztor i morze (fragment)

Sobota, 28 stycznia 2012 r.,

Czytelnia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,

ul. Kościuszki 7 (I piętro), godz. 16:30

Wstęp wolny

Impreza organizowana w ramach

„Roku Stefana Grabińskiego”

Organizatorzy Festiwalu 3 G „GRoza, GRoteska, GRabiński”

(Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Towarzystwo Ulepszania Miasta, Wydawnictwo „Kabort”, Wydawnictwo „Agharta”, Portal „Carpe Noctem”)

 

zapraszają na

Promocję książek

wydawnictwa „Agharta”

Stefan Grabiński, Jan Huskowski, Tragedia na wieży. Opowieści nadzwyczajne, Kraków 2011

Stefan Grabiński, Klasztor i morze, Kraków 2011

 

Impreza organizowana w ramach

„Roku Stefana Grabińskiego”

 

Cz. 1. Czytanie opowiadań grozy:

Stefan Grabiński, Zmora, Ciuciubabka oraz Klasztor i morze (fragment)

– czytają: Joanna Derdziak, Tomasz Pudłocki, Barbara Sobol-Pich

 

Cz. 2. Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

Jakub Knap i Stanisław Żuławski (Wydawnictwo „Agharta)

Michał Budak i Paweł Mateja (Portal „Carpe Noctem”).

Prowadzenie: Katarzyna Trzeciak

 

Sobota, 28 stycznia 2012 r.,

Czytelnia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,

ul. Kościuszki 7 (I piętro), godz. 16:30

Wstęp wolny

=========================================

LWÓW INACZEJ

Z SENTYMENTEM I HISTORIĄ

(2-DNIOWY WYJAZD DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TPN)

28-29 .01. 2012.

 

P r o g r a m wyjazdu:

 

DZIEŃ 1: Wyjazd o godz.: 6.40. sprzed kościoła salezjanów. - Przejazd przez

Medykę/Szeginie – Sądową Wisznię: krótka przerwa. - Gródek Jagielloński. -

Przyjazd do Lwowa: początek zwiedzania: Kulparków: ul. Kulparkowska 95 – Klinika

Psychiatryczna z założeniem parkowym, wieżą ciśnień oraz kamienna rzeźba

lwa, trzymającego tarczę z herbem Lwowa [ jednego z dwóch lwów z Cmentarza

Obrońców Lwowa]. - Nowy Świat: z tzw. Kastelówką – zespół zabudowy willowej,

którą tworzyły firmy Jana Lewińskiego i Juliana Zachariewicza - [idea miasta ogrodu]

– z przełomu XIX i XX w.: m.in. willa malarza Zygmunta Rozwadowskiego, willa w

stylu zakopiańskim, kamienica malarza Jana Henryka Rosena, willa „Julia” – Juliana

i Alfreda Zachariewiczów, kamienica, w której mieszkał Józef Haller, willa rzeźbiarza

Antoniego Popiela, willa „Maria” z stylizowana na architekturę ludową. – Kamienice

d. ul. A. Potockiego – w stylu secesji i funkcjonalizmu: m.in.: kamienica Franiszka

Biesiadnickiego – styl nawiązuje do pałaców weneckich, gmach Instytutu Patologii

Krwi, dawny kościół i klasztor karmelitanek bosych, budynek gimnazjum i bursy Ukr.

Tow. Pedag. – przykład zastosowania motywów huculskich w budowli secesyjnej,

ul. d. 29 Listopada: m.in.: eklektyczna willa Frantzów, willa Krzeczunowiczów –

przypominająca średniowieczny zameczek, ul. d. Zadwórzańska: dom, w którym

mieszkał rzeźbiarz i architekt Leonard Marconi, eklektyczna kamienica b. marszałka

Sejmu Macieja Rataja, willa Kucharów [Wacław Kuchar – piłkarz, reprez. Polski],

budynek gim. Śniadeckich. – Politechnika Lwowska: ew. wnętrza: aula; jedenaście

obrazów na płótnie –„Triumf postępu” wg. szkicu Jana Matejki. – ew. Biblioteka

Baworowskich – wnętrza pałacu Baworowskich. – Cytadela lwowska: budynek

koszar, cylindryczne baszty otoczone fosami i wałami ziemnymi. – Wolny czas. – ew.

Gmach Ossolineum: główny gmach biblioteki. – Pałac Potockich: : pałacowe wnętrza

oraz kolekcja malarstw europejskiego . – Lwowska Galeria Sztuki: bogata kolekcja

malarstwa europejskiego i polskiego. – Przejazd do hotelu: zakwaterowanie,

uroczysta obiadokolacja z muzyką połączona z wieczorkiem integracyjnym. Nocleg.

 

DZIEŃ 2: Śniadanie. – Gmach Starego Uniwersytetu: zwiedzanie wnętrza –

muzea: zoologiczne, geologiczne i mineralogiczne. – Gmach główny Uniwersytetu

Lwowskiego – b. siedziba Sejmu Galicyjskiego: neorenesansowa klatka i aula,

witraże w hallu . – Kasyno Narodowe: bogate neobarokowe wnętrza oraz wspaniała

klatka schodowa z bogato rzeźbioną balustradą. – Browar lwowski – Muzeum

Piwowarstwa: obiadokolacja połączona z biesiadą.

- Ew. Uczestnictwo w spektaklu w Teatrze Opery Baletu. –

- Powrót do Przemyśla w godzinach późnowieczornych.

TERMIN:

28-29. 01. 2012.

340,- zł/os.- [przy 44 uczest.].

CENA ZAWIERA:

• Transport : komfortowym autokarem [klimatyzacja, uchylne siedzenia, wc itp.] ;

• Nocleg: (hotel*** - pokoje 2-osobowe z łazienkami);

• Wyżywienie : 1 x śniadanie - BUFET, 2 x obiadokolacja: w tym; 1 x uroczysta

obiadokolacja

przy muzyce połączona z wieczorkiem integracyjnym, 1 x

obiadokolacja połączona z biesiadą w lwowskim browarze z degustacją piwa;

• Ubezpieczenie: KL, NNW, BP;

• Opieka pilota + przewodników;

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

DODATKOWO PŁATNE: Ew. bilet wstępu na spektakl teatralny: 30,- PLN/os.

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY :

ZARZĄD TPN

ORAZ

„VENI-TOUR” Biuro Podróży

37-700 Przemyśl, Rynek 6,

tel./fax.: 0-16 / 676-86-60,

e-mail: venitour@venitour.pl

 

==========================================================

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

zaprasza Członków i Sympatyków Towarzystwa na

spotkanie opłatkowe,

 które odbędzie się 12 stycznia 2012 r. o godz. 18:45

w refektarzu oo. Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu przy ul. Jagiellońskiej 2.

Spotkanie poprzedzi msza św. o godz. 18:00 w kościele przyklasztornym pw. św. Antoniego.

Mszy św. przewodniczyć będzie JE ks. bp Adam Szal.

Program spotkania:

Jasełka w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu (pod kierunkiem mgr Doroty Mazur i mgr Eweliny Malawskiej) oraz wieczór poezji bożonarodzeniowej w wykonaniu grupy artystycznej „Wena”, składanie życzeń i wspólne kolędowanie

================================================================

Organizatorzy Festiwalu 3 G „GRoza, GRoteska, GRabiński”

(Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Towarzystwo Ulepszania Miasta, Wydawnictwo „Kabort”, Wydawnictwo „Agharta”, Portal „Carpe Noctem”)

 

zapraszają na

Promocję książek

wydawnictwa „Agharta”

Stefan Grabiński, Jan Huskowski, Tragedia na wieży. Opowieści nadzwyczajne, Kraków 2011

Stefan Grabiński, Klasztor i morze, Kraków 2011

 

Impreza organizowana w ramach

„Roku Stefana Grabińskiego”

 

Cz. 1. Czytanie opowiadań grozy:

Stefan Grabiński, Zmora, Ciuciubabka oraz Klasztor i morze (fragment)

– czytają: Joanna Derdziak, Tomasz Pudłocki, Barbara Sobol-Pich

 

Cz. 2. Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

Jakub Knap i Stanisław Żuławski (Wydawnictwo „Agharta)

Michał Budak i Paweł Mateja (Portal „Carpe Noctem”).

Prowadzenie: Katarzyna Trzeciak

 

Sobota, 28 stycznia 2012 r.,

Czytelnia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,

ul. Kościuszki 7 (I piętro), godz. 16:30

 

Wstęp wolny

 

================================================================

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Prezes, Zarząd i Pracownicy

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

"Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca [o Nim] pouczył" Jan, 1, 17-18

Wszystkim Członkom i Sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w ten szczególny czas Narodzenia Pańskiego wszelkich łask, a w Nowym Roku 2012 realizacji wielu planów i marzeń

w imieniu członków Zarządu TPN życzy prezes Tomasz Pudłocki

Sekcja Humanistyczna
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
zaprasza na zebranie, na którym
mgr Arkadiusz St. Więch
wygłosi prelekcję

Erazm Jerzmanowski - fundator polskiej Nagrody Nobla. Życie w służbie idei
27 stycznia 2012 r. (piątek) o godz. 16.30 w czytelni Biblioteki Naukowej TPN,

ul. Kościuszki 7, I p.
Prowadzenie dr Tomasz Pudłocki
Wstęp wolny

=========================================

LWÓW INACZEJ

Z SENTYMENTEM I HISTORIĄ

(2-DNIOWY WYJAZD DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW TPN)

28-29 .01. 2012.

 

P r o g r a m wyjazdu:

 

DZIEŃ 1: Wyjazd o godz.: 6.40. sprzed kościoła salezjanów. - Przejazd przez

Medykę/Szeginie – Sądową Wisznię: krótka przerwa. - Gródek Jagielloński. -

Przyjazd do Lwowa: początek zwiedzania: Kulparków: ul. Kulparkowska 95 – Klinika

Psychiatryczna z założeniem parkowym, wieżą ciśnień oraz kamienna rzeźba

lwa, trzymającego tarczę z herbem Lwowa [ jednego z dwóch lwów z Cmentarza

Obrońców Lwowa]. - Nowy Świat: z tzw. Kastelówką – zespół zabudowy willowej,

którą tworzyły firmy Jana Lewińskiego i Juliana Zachariewicza - [idea miasta ogrodu]

– z przełomu XIX i XX w.: m.in. willa malarza Zygmunta Rozwadowskiego, willa w

stylu zakopiańskim, kamienica malarza Jana Henryka Rosena, willa „Julia” – Juliana

i Alfreda Zachariewiczów, kamienica, w której mieszkał Józef Haller, willa rzeźbiarza

Antoniego Popiela, willa „Maria” z stylizowana na architekturę ludową. – Kamienice

d. ul. A. Potockiego – w stylu secesji i funkcjonalizmu: m.in.: kamienica Franiszka

Biesiadnickiego – styl nawiązuje do pałaców weneckich, gmach Instytutu Patologii

Krwi, dawny kościół i klasztor karmelitanek bosych, budynek gimnazjum i bursy Ukr.

Tow. Pedag. – przykład zastosowania motywów huculskich w budowli secesyjnej,

ul. d. 29 Listopada: m.in.: eklektyczna willa Frantzów, willa Krzeczunowiczów –

przypominająca średniowieczny zameczek, ul. d. Zadwórzańska: dom, w którym

mieszkał rzeźbiarz i architekt Leonard Marconi, eklektyczna kamienica b. marszałka

Sejmu Macieja Rataja, willa Kucharów [Wacław Kuchar – piłkarz, reprez. Polski],

budynek gim. Śniadeckich. – Politechnika Lwowska: ew. wnętrza: aula; jedenaście

obrazów na płótnie –„Triumf postępu” wg. szkicu Jana Matejki. – ew. Biblioteka

Baworowskich – wnętrza pałacu Baworowskich. – Cytadela lwowska: budynek

koszar, cylindryczne baszty otoczone fosami i wałami ziemnymi. – Wolny czas. – ew.

Gmach Ossolineum: główny gmach biblioteki. – Pałac Potockich: : pałacowe wnętrza

oraz kolekcja malarstw europejskiego . – Lwowska Galeria Sztuki: bogata kolekcja

malarstwa europejskiego i polskiego. – Przejazd do hotelu: zakwaterowanie,

uroczysta obiadokolacja z muzyką połączona z wieczorkiem integracyjnym. Nocleg.

 

DZIEŃ 2: Śniadanie. – Gmach Starego Uniwersytetu: zwiedzanie wnętrza –

muzea: zoologiczne, geologiczne i mineralogiczne. – Gmach główny Uniwersytetu

Lwowskiego – b. siedziba Sejmu Galicyjskiego: neorenesansowa klatka i aula,

witraże w hallu . – Kasyno Narodowe: bogate neobarokowe wnętrza oraz wspaniała

klatka schodowa z bogato rzeźbioną balustradą. – Browar lwowski – Muzeum

Piwowarstwa: obiadokolacja połączona z biesiadą.

- Ew. Uczestnictwo w spektaklu w Teatrze Opery Baletu. –

- Powrót do Przemyśla w godzinach późnowieczornych.

TERMIN:

28-29. 01. 2012.

340,- zł/os.- [przy 44 uczest.].

CENA ZAWIERA:

• Transport : komfortowym autokarem [klimatyzacja, uchylne siedzenia, wc itp.] ;

• Nocleg: (hotel*** - pokoje 2-osobowe z łazienkami);

• Wyżywienie : 1 x śniadanie - BUFET, 2 x obiadokolacja: w tym; 1 x uroczysta

obiadokolacja

przy muzyce połączona z wieczorkiem integracyjnym, 1 x

obiadokolacja połączona z biesiadą w lwowskim browarze z degustacją piwa;

• Ubezpieczenie: KL, NNW, BP;

• Opieka pilota + przewodników;

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

DODATKOWO PŁATNE: Ew. bilet wstępu na spektakl teatralny: 30,- PLN/os.

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY :

ZARZĄD TPN

ORAZ

„VENI-TOUR” Biuro Podróży

37-700 Przemyśl, Rynek 6,

tel./fax.: 0-16 / 676-86-60,

e-mail: venitour@venitour.pl

 

 

zrealizowane w 2011 roku i wcześniej