archiwum 2016

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-01-10 110336.jpg

                              Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-12-06 182416.jpg

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-01-10 110336a.jpg

 

===============================================================================

W połowie grudnia tego roku Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach realizacji zadania dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszerzyło swoje zasoby cyfrowe o kolejne 54 pozycje. Nowe publikacje zostały udostępnione na portalu Biblioteki Cyfrowej TPN.

Chcemy podziękować Przemyskiemu Towarzystwu Archiwistycznemu „Archiwariusz”, za współpracę przy realizacji tego projektu.

Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "ARCHIWARIUSZ" powstało jako organizacja działająca na rzecz upowszechniania wiedzy o archiwach, archiwaliach, potrzebie dbałości o dokumenty jako ważne źródło informacji historycznej. PTA swoją działalność rozpoczęło w marcu 2000 roku zebraniem komitetu założycielskiego a zarejestrowane zostało 20 maja 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest m.in. integracja i wspieranie lokalnego środowiska archiwalnego, popularyzacja działalności archiwalnej i wiedzy o materiałach archiwalnych, udział w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami, prowadzenie działań edukacyjnych kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, pokazów, warsztatów mających pomóc w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych archiwistów. Więcej o działaności PTA dowiedzieć się można na http://www.archiwariusz.org/

===================================================================

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu informuje o realizacji zadania Rozbudowa i nowe zasoby Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk . W nowych zasobach znajda się także wydawnictwa naszego Towarzystwa. Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ucyfrowione zostaną 54 pozycje z księgozbioru Biblioteki Naukowej TPN.

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-12-06 182416.jpg

==================================================================

15094830_1152623088185424_3862043466769843810_n.jpg

 

unnamed.jpg

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-12-04 142844.jpg

 

 

 

poprawioy.png

1.jpg

img,gcsi,A98C67F632904577C0207A3F1CD566AB58A6D1FD,mpid,7,maxwidth,1280,maxheight,860.jpg

Konferencja „Wędrujące Madonny”. 
Wizerunki Madonn Kresowych na Podkarpaciu

12 listopada 2016

aula Seminarium Duchownego w Przemyślu

godz. 14.00

„Tadeusz Kukiz” - film Macieja Józefa Wojciechowskiego. Projekcja i komentarz autora

ks. prof. dr hab. Józef Wołczański – „Śliczna gwiazda miasta Lwowa”. Łaskami słynący

wizerunek Matki Bożej Łaskawej we lwowskiej Bazylice Metropolitalnej – geneza, kult i burzliwe dzieje.

dr Marta Trojanowska – „Śniatyńska Madonna Ormiańska w kościele parafialnym pod wezwaniem

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzywczy”.

godz. 15.30

ks. dr hab. Wacław Siwak – „Koronacja przemyskiej figury Matki Bożej Jackowej

w historyczno-teologicznej perspektywie”.

ks. dr Henryk Borcz – „Jak Madonna Jackowa dominikanów opuściła – i do Katedry przemyskiej przybyła”

ks. mgr Marek Wojnarowski – „Matka Boża Jackowa z przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej

 – symbolika koron i ikonografia przedstawienia”.

================================================================

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk z satysfakcją informuje, iż nasze

Towarzystwo otrzymało na wniosek Urzędu Miejskiego w Przemyślu Honorową

Nagrodę „Świadek Historii” Nagroda przyznawana jest przez Instytut Pamięci

Narodowej osobom i instytucjom zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu

Polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji

historycznej. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 25 listopada 2016 r.

w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, w Sali

Kameralnej, ul. Fryderyka Szopena 30, o godz. 13:00.

==================================

unnamed.jpg

 http://www.przemyslnepodroze.pl/

 

biesiada galicyjska 8.jpg

O G Ł O S Z E N I E

W dniach od 21.07.-19.08.2016

BIURO I BIBLIOTEKA

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

będą    N I E C Z Y N N E

z powodu urlopu

===================================

 

ca2944c9-c1a7-4972-994d-564cffea1c87.jpgPrzechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-07-18 130712.jpg

1c86e5a9-3b6f-404a-9117-372376f204d3.jpg

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-06-09 183640.jpg

-----------------------------------------------------------------------------

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-06-06 210956.jpg

------------------------------------------------------------------------------

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ukazała się książka Agnieszki Gocal pt. Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758-1832). Publikację można nabyć w Biurze TPN bądź w sprzedaży wysyłkowej. Więcej informacji o wydawnictwie w zakładce: Oferta wydawnicza.

A. Gocalaaaaaaaaaaa.JPG

=======================================================================

 

UKRAINA. POLESIE WOŁYŃSKIE

Program czterodniowego wyjazdu

od 1 do  4 lipca 2016 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk

zaprasza na  historyczne seminarium otwarte

podczas którego John Edward Fahey, M.A. (Purdue University, USA)

przedstawi swój projekt badawczy pt. Bulwark of Empire: Imperial and Local

Government in Przemyśl, Galicia (1867-1939). 

Moderator spotkania: dr hab. Tomasz Pudłocki

 

Seminarium odbędzie się 13 maja 2016 r. (w piątek) o godz. 16:00  w

czytelni Biblioteki Naukowej TPN przy ul. Kościuszki

Prezentacja odbędzie się w języku angielskim. Dyskusja prowadzona

będzie w językach angielskim i polskim

 

13101356_981647138616354_467227308_n.jpg

 

002.jpg

Ukazał się trzeci tom Przemyskiego Słownika Biograficznego,

zawierający 38 biogramów osób związanych z Przemyślem.

Więcej informacji w zakładce Oferta wydawnicza.

=======================================================

indeks.jpg

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

zapraszają na uroczystości poświęcone pamięci profesora Andrzeja Gawrońskiego, wybitnego językoznawcy, poligloty, pracownika Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego, związanego z Przemyślem

1 kwietnia 2016 r. (piątek), o godz. 9:00
I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, sala nr 35, I piętro

Honorowy Patronat Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma

Program uroczystości:
I.      Konferencja naukowa "Andrzej Gawroński (1885-1927) - poliglota i uczony"
mgr Tomasz Dziumak (dyrektor I LO w Przemyślu), Powitanie gości i otwarcie konferencji
Część 1 (9:15-10:30):
mgr Arkadiusz S. Więch (Uniwersytet Rzeszowski, TPN), Środowisko rodzinne Andrzeja Gawrońskiego
dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński, TPN), Środowisko naukowe Uniwersytetu Lwowskiego na początku XX w.
dr Mariusz Chrostek (Uniwersytet Rzeszowski, TPN), Sądy językoznawców o Andrzeju Gawrońskim świadectwem geniuszu multilingwisty
Przerwa: godz. 10:30-10:50
Część 2 (10:50-11:40):
mgr Antoni Sarkady (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Przekład Rubaiyatow Omara Chajjama. Opus vitae Andrzeja Gawrońskiego
dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński, TPN), "Scripsi, et salvavi animam meam". Władysław Tarnawski w świetle korespondencji do Andrzeja Gawrońskiego
Prowadzenie i podsumowanie sesji dr hab. Tomasz Pudłocki
II.     Nadanie imienia Andrzeja Gawrońskiego sali nr 37

========================================================         

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-03-02 164330.jpg

=========================================================

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-16 133441.jpg

======================================================

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-05 080330.jpg

 

=========================================================================

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu ukazała się książka Haliny Wiśniewskiej pt. Rzemieślnicy i rzemiosła w królewskim Przemyślu (zawodowe słownictwo i frazeologia) XVI-XVIII wiek, opracowanie Romana Wiesława Króla pt. Model nauczyciela szkoły wyższej i jego przygotowania zawodowego oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność. Publikacje można nabyć w Biurze TPN bądź w sprzedaży wysyłkowej.

Więcej informacji o wydawnictwach w zakładce: Oferta wydawnicza.

========================================================================

Decyduj na co idą Twoje podatkiJak przekazać 1% na rzecz TPN?

========================================================================
Informujemy o ukazaniu się najnowszego tomu "Rocznika Przemyskiego". W 2015 roku wydano: "Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości" t. 51, z. 1 (13): 2015, "Rocznik Przemyski. Literatura i Język", t. 51, z. 2 (19), "Rocznik Przemyski. Historia", t. 51, z. 3 (18). Spisy zawartości poszczególnych czasopism dostępne są w odpowiednich zakładkach.

_______________________________________________________________________

 

Z przyjemnością informujemy, że „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości”, „Rocznik

Przemyski. Literatura i Język”, „Rocznik Przemyski. Historia” znajdują się na liście czasopism

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B), opublikowanej w grudniu

2015 roku. „Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości” otrzymał 4 punkty, „Rocznik Przemyski.

Literatura i Język” ­ 7 punktów, „Rocznik Przemyski. Historia” ­ 5 punktów.

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/6a011a7e5df2bc88abdea880d7f3a863.pdf

 

 

======================================================================