zapowiedzi:

Organizatorzy Festiwalu 3 G „GRoza, GRoteska, GRabiński”

Przemyska Biblioteka Publiczna

Grabiński znany i nieznany

– konferencja naukowa

z okazji 125-lecia urodzin pisarza

 

Spotkanie powiązane jest z promocją zeszytu Literatura i Język „Rocznika Przemyskiego” t. 47: 2011

Prelegenci:

dr Eliza Krzyńska-Nawrocka (PWSZ w Tarnowie), Kobiety Grabińskiego

dr Monika Kulesza-Gierat (KUL), Stefana Grabińskiego „traktat” o duszach czyśćcowych

lic. Michał Budak (UŚ), Cień Bafometa jako summa inspiracji twórczych Stefana Grabińskiego

 

Prowadzenie: dr Tomasz Pudłocki

 

Piątek, 10 lutego 2012 r.,

Czytelnia Główna Przemyskiej Biblioteki Publicznej

ul. Słowackiego 15, godz. 17:30

        

Impreza organizowana w ramach

„Roku Stefana Grabińskiego”

GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG