OFERTA WYDAWNICZA

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU 
ul. Kościuszki 7, 37-700 przemyśl 
tel. 16-678-56-01 
e-mail: tpntpn@wp.pl
 

Wydawnictwa można nabywać w Biurze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16-678-56-01 oraz w sprzedaży wysyłkowej. Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym lub przedpłatą na konto TPN w Banku BGŻ S.A. Oddział w Przemyślu

nr 46 2030 0045 1110 0000 0090 6130.
    W sprawie dokonania zamówienia oraz ustalenia warunków przesyłki i zapłaty prosimy o kontakt:
 tpntpn@wp.pl

Za zakupione publikacje wystawiamy rachunki. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu nie jest płatnikiem podatku VAT, dlatego faktur Vat nie wystawiamy. Do ceny wydawnictw doliczamy koszt przesyłki pocztowej
(w zależności od jej objętości).

 

 

 

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-01-18 212758.jpg

Rocznik Przemyski Historia”, t. 52: 2016, z. 1 (19), ISSN 2449-7347; ss. 266

 

Cena: 22,00

 

TOMASZ PUDŁOCKI, MARIA STINIA, WIKTOR SZYMBORSKI, Wstęp I. ARTYKUŁY ŁUKASZ CHROBAK, Budy Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść  MARIA STINIA, Poglądy ekonomiczne Kazimierza Chłędowskiego w świetle jego starań o katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim w początkach epoki autonomicznej  AGATA BARZYCKA-PAŹDZIOR, Krakowska sprawa Klugerówien. Mikrohistorie galicyjskie  KS. ARTUR ŚWIEŻY, Domy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918) IVAN HRSTIĆ, The Economy of Dalmatia in the post-World War I decade – a case study of Makarska  JOANNA DUFRAT, Aktywność polityczna, zawodowa i społeczna kobiet w Polsce po zakończeniu I wojny światowej  II. ŹRÓDŁA EWA GRIN-PISZCZEK, Inwentarz ruchomości Stanisława Brzyka, kupca i rajcy przemyskiego (1589 rok)  BARTOSZ BUĆ, TOMASZ PUDŁOCKI, Nieznany list Leonarda Tarnawskiego z czasów I wojny światowej ze zbiorów Allgemaines Verwaltungsarchiv w Wiedniu WIKTOR WĘGLEWICZ, Stosunki sanitarne w obozie dla jeńców i internowanych w Pikulicach na przełomie 1919 i 1920 r. w relacji ukraińskiego oficera KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI, Anieli Potockiej wspomnienia z łagrów sowieckich 1939–1944 POLA HISTER, My story. From Sanok through Przemyśl to Canada. Introduction and edition by Abraham (Avi) Schonbach  JOHN J. HARTMAN, Discovering Galician History: A Personal Journey  III. RECENZJE ANNA SICIAK

Wydawnictwa pokonferencyjne i ich udział w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego: Recenzja książki Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic: 5 Konferencja Historyczna (Dubiecko 2013), ss. 402 [17] KONRAD WNĘK, Recenzja książki: Jan Malczewski, Przemyśl w latach 1772–1914. Budownictwo, gospodarka komunalna, przemiany przestrzenne, Rzeszów 2009, ss. 236+10 nlb. TOMASZ PUDŁOCKI

Żydowskie życie w Redim, czyli w Radymnie. Recenzja książki: Hinde Bergner, On Long Winter Nights… Memoirs of a Jewish Family in a Galician Township (1870–1900). Translated from the Yiddish, edited, and with an introduction by Justin Daniel Cammy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 2005, ss. 122 PAWEŁ DRYMAJŁO Recenzja książki: Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka, Rok 1863, Wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśl 2013, ss. 131  PIOTR KOZŁOWSKI

Recenzja książki: Adam Adrian Ostanek, VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013, ss. 480 PIOTR KOZŁOWSKI Recenzja książki: Czesław Grzelak, Kresy w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2014, ss. 358

 

 

 

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-01-18 212805.jpg

Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 52: 2016, z. 2 (20), ISSN 2449-7363; ss. 238

 

Cena: 22,00

 

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY MAGDALENA BUREK, O. Ignacy od świętego Jana Ewangelisty OCD – przyczynek do dziejów Karmelu przemyskiego  JOANNA SOKOŁOWSKA-GWIZDKA Teatr zamkowy księżnej marszałkowej Lubomirskiej w Łańcucie. „Parady” Jana Potockiego  ADAM NOWAKOWSKI

Образы Финляндии, Швеции и России в повести Нестора Кукольника Егор Иванович Сильвановский, или покорение Финляндии при Петре Великом  MARIUSZ CHROSTEK, Sądy filologów o Andrzeju Gawrońskim świadectwem geniuszu multilingwisty  MARIA STINIA, Środowisko naukowe orientalistów lwowskich w okresie studiów Andrzeja Gawrońskiego TOMASZ PUDŁOCKI, „Scripsi, et salvavi animam meam”. Władysław Tarnawski w świetle korespondencji do Andrzeja Gawrońskiego BOGUSŁAW GRYSZKIEWICZ, Aleksander Wat i Dostojewski: etnografia literackiej fascynacji DANIEL W. PRATT, An Anecdotal History: Hrabal and Central Europe  ALEKSANDRA PAWLIK-KOPEK, „…będąc w środku jestem obok”. Wstęp do problematyki starości w poezji Ludmiły Marjańskiej  BARTOSZ EJZAK Wokół powrotów do korzeni. Podróż Ryszarda Kapuścińskiego do Pińska  ZUZANNA KRÓTKI, Czcza gadanina w historii języka polskiego AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA, „Nie bojam sie ciebie” i „jak bede mioł jojka” czyli o tłumaczeniu dialektów  II. MISCELLANEA MARTA WOJAS, Dwie pieśni o kozaczku duchownym z XVII wieku – edycja zachowanych wariantów APOLINARY GARLICKI, Miłość i nienawiść jako czynniki historyczne. Wstęp i opracowanie Tomasz Pudłocki  III. RECENZJE TADEUSZ BUDREWICZ, Przypomniani „poeci wielu odcieni”  KATARZYNA TRZECIAK, Kto się boi ideologii? Na marginesie lektury „Aksjologii literackiej” Jana Musiała KLAUDIA SMAZA, Nad nowszymi badaniami romologicznymi w Polsce

 

 

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2017-01-18 212829.jpg

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze”, t. 52: 2016, z. 3 (12), ISSN 2449-7371; ss. 144

 

Cena: 20,00


NATALIA KOCHMAN-KĘDZIORA, ANITA PAJĄCZEK, ŁUKASZ PESZEK, PIOTR DOMSZY, TERESA NOGA, JADWIGA STANEK-TARKOWSKA Różnorodność zbiorowisk okrzemek rozwijających się w rzece San w okolicach Jarosławia PAWEŁ RUCIŃSKI Występowanie jaworu (Acer pseudoplatanus L.) w bieszczadzkich drzewostanach naturalnych regla dolnego PAWEŁ RUCIŃSKI, LILIANNA WITKOWSKA-WAWER O potrzebie badań fitosocjologicznych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” i terenów przyległych ANNA MARIA WAJDA Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.) w kulturze ludowej Podkarpacia TADEUSZ MISIAK Pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris (L.) Tod.) – nieznane stanowiska w Kotlinie Sandomierskiej na Podkarpaciu LILIANNA WITKOWSKA-WAWER Rezerwaty przyrody w Anglii na przykładzie Hrabstwa Lincolnshire GRZEGORZ POZNAŃSKI Tradycyjne sadownictwo na terenie Pogórza Przemyskiego PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MATEUSZ KUNYSZ Jerzyk (Apus apus) w centralnej części miasta Przemyśla na początku XXI wieku i jego ochrona ALEKSANDER KĘDZIOR Bibliografia zeszytów Nauki Rolnicze Rocznika Przemyskiego od 1993 roku; Piotr Then (1969-2014) - wspomnienie

 

 

 

 

A. Gocalaaaaaaaaaaa.JPG

Agnieszka Gocal, Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758­1832), Przemyśl 2016, oprawa miękka, ss. 226, ISBN 978­83­61329­18­3

 

Cena: 18,00 zł

 

Książka Agnieszki Gocal poświęcona jest twórczości kaznodziejskiej Konrada Kawalewskiego, przemyskiego franciszkanina. Był to duszpasterz niezwykle zasłużony dla Przemyśla i Krakowa, pełniący ważne funkcje środowiskowe: prowincjała, kustosza i definitora. Materiałem źródłowym swej pracy przemyska badaczka uczyniła kilkaset jego kazań opublikowanych w latach 1814­1832 oraz kilkaset zachowanych w rękopisach. Podjęty przez A. Gocal przedmiot dociekań naukowych należy uznać za niezwykle trafny. Jej rozprawa jest bowiem udaną odpowiedzią historyczno-literacką na postulat badań oświecenia peryferyjnego i prowincjalnego, zgłoszony przez wielu badaczy tej epoki, wciąż marginalnie traktowany zarówno w monografiach, jak i pracach analitycznych poświęconych kulturze XVIII stulecia. (Z recenzji dra hab. prof. UR Marka Nalepy)

 

 

002.jpg

Przemyski Słownik Biograficzny, t. III, pod red. E. Grin-Piszczek, T. Pudłockiego, A. Siciak, oprawa miękka, ilustracje czarno-białe, ss. 150, ISBN 978-83-61329-0 (całość), 978-83-61329-17-6 (t. 3), 978-83­88172-62-5

 

 

 

Tom opublikowano w ramach porozumienia o wspólnym wydaniu między TPN w Przemyślu a Archiwum Państwowym w Przemyślu.

 

Tom zawiera 38 biogramów następujących osób:

Arłamowski Kazimierz Karol, Axer Abraham Leon, Axer Aleksander, Axer Anatol, Axer Filip, Axer Józef, Axer Maurycy, Axer Roberta, Barącz Jan Krzysztof, Bystrzycki Michał, Bystrzycki Przemysław, Bystrzycki Tadeusz, Cehak Leon August, Cehak Leopold Jan, Eckhardt de Eckenfeld Czesław Leon, Ekiert Tekla, Gamska-Łempicka Jadwiga, Gancarz Bolesław, Gawroński Andrzej, Gawroński Rawita Franciszek, Harwot Jerzy, Hrabyk Piotr, Hrycelak Mikołaj, Kramarz Walerian, Kropiński Adam Bolesław, Kupka Józef, Lepianka Kazimierz, Łakota Hryhorij, Maściuch Wasylij, Melnyk Michał, Oesterreicher Ignacy, Polański Tomasz, bp, Rose Maksymilian, Sembratowicz Josef, Starostka Tadeusz, Szczupiel Piotr, Żelak Dominik, Żółkiewski Antoni.

 

 

 

1111111111111.jpg

Piotr Kozłowski, Zapomniani obrońcy granic południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny oficerów, strażników oraz pracowników kontraktowych Straży Celnej i Straży Granicznej 1922-1939, Przemyśl 2014, oprawa miękka, ss. 432, ISBN ISBN nr 978-83-61329-14-5

 

Cena: 40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debica.jpg

Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości – wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy, Przemyśl 2014, wprowadzenie i red. nauk. Arkadiusz Więch, tł. i  oprac. Ireneusz Socha, oprawa twarda, 43 ilustracje czarno-białe, ss. 340, ISBN  978-83-61329-12-1

 

Cena: 37,00

 

 

„Księga Dębicy” to pierwsze polskie wydanie żydowskich wspomnień mieszkańców Dębicy. Stanowi ona niezwykle ważną pozycję źródłową nie tylko dla historiografii Dębicy i jej okolic, ale także dla całego obszaru dawnej Galicji. Ważnym elementem prezentowanej pracy są archiwalne fotografie pochodzące m.in. ze znanego na całym świecie zbioru zdjęć Stefani Gurdowej, udostępnionych na potrzeby niniejszej publikacji przez krakowską fundację Imago Mundi. Tak o „Księdze Dębicy” napisała recenzująca ją prof. Jadwiga Hoff z Uniwersytetu Rzeszowskiego: Przygotowana do wydania „Księga...” jest [...] bardzo ważna dla dzisiejszych mieszkańców Dębicy i okolic. Pozwala przywrócić pamięć o niegdysiejszych mieszkańcach tych terenów i pokazać, że żyli oni podobnie jak ich chrześcijańscy sąsiedzi. Owszem, różnili się strojem, mową, obyczajami, obrządkiem religijnym, ale tak samo walczyli o przeżycie kolejnego dnia, tak samo radowali się i –częściej –cierpieli. „Księga...” jest też ważnym świadectwem człowieczeństwa w ekstremalnych warunkach życia albo wręcz przeciwnie –pokazuje, jakie pokłady złych emocji takie warunki wywołują w ludziach. W tym sensie „Księga...” jest lustrem, w którym zmuszeni będą przejrzeć się wszyscy jej czytelnicy. Ale „Księga...” jest też ważnym źródłem dla badaczy, zwłaszcza dla historyków, ponieważ źródeł, pokazujących życie Żydów przed Zagładą, zachowało się bardzo mało. Jest ona też ważna z jeszcze innego powodu –obraz życia Żydów dębickich jest „namalowany” przez nich samych. Bardzo często w pracach historycznych codzienna żydowska egzystencja, a także stosunki żydowsko-chrześcijańskie czy żydowsko-katolickie, są przedstawione niejako z zewnątrz, na podstawie źródeł wytworzonych przez nie-Żydów. Tutaj mamy to wszystko pokazane oczami samych Żydów. Według mnie, jest to naprawdę świetna sprawa –możliwość popatrzenia na przeszłość inaczej niż do tej pory i możliwość dokonania porównań.

 

860254eb-02a3-4e71-b206-50dc75ee41eb.jpg

Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej: konteksty – porównania – przykłady, pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza Więcha, Przemyśl ss. 187, [2], ISBN  978-83-61329-11-4.

 

Nakład wyczerpany

 

Tom zawiera materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wokół I wojny światowej Konteksty – porównania – przykłady (Dębica, 28 II 2014): T. Pudłocki, "Grono nauczycielskie już nie jest tak zharmonizowane jak było dawniej" - środowisko profesorów dębickiego gimnazjum przed I wojną światową, I. Wodzińska, Obraz kobiecego gospodarstwa domowego w przedwojennych poradnikach Juliuszowej Albinowskiej, M. Arsenicz, Ochrona zabytków na prowincji - zamek w Czernelicy a działalność konserwatorów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, M. Oberc, Wpływ wojskowości austriackiej na powstanie i rozwój galicyjskiej sieci kolejowej, M. Mendyka, Żydzi a niepodległość według przemyskiej prasy doby I wojny światowej, A. Szczupak, Represje austro-węgierskie wobec duchowieństwa greckokatolickiego Łemkowszczyzny w latach I wojny światowej, T. D. Mames, Mariawici i mariawityzm doby I wojny światowej. Przykład austriackiej okupacji terenów Królestwa Polskiego, A.S. Więch, Dębica i jej mieszkańcy podczas I wojny światowej, M. Terczyński, Tyczyn i okolica podczas I wojny światowej, K. Haptaś, Straty majątkowe ludności cywilnej powiatu mieleckiego w wyniku okupacji rosyjskich w latach 1914-1915 (na przykładzie stolarza rzochowskiego Jana Popiela), M. Waltoś, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach I wojny światowej, Noty biograficzne autorów, Abstrakt, Indeks osobowy, Indeks nazw geograficznych

 

2015.jpg

 

„Rocznik Przemyski Historia Wojskowości”, t. 51: 2015, z. 1 (13), ISSN 2449-7355; ss. 236

 

Cena: 27,00

 

Zawartość: ARTYKUŁY I ROZPRAWY: A. Smoliński, Polskie formacje wojskowe okresu I wojny światowej i Wojsko Polskie z lat 1918-1939 – węzłowe problemy oraz stan badań i postulaty badawcze; A. Borcz,  Obwód SZP-ZWZ-AK Łańcut 1939-1945 w relacjach żołnierzy podziemia - organizacja, działania dywersyjne i sabotażowe, T. Zając „Fall Barbarossa” 22 czerwca 1941 r. – walki na terenie 08. Przemyskiego Rejonu Umocnionego, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE: M. Marynowski, Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej z Mołdawią w Zespole I i II w Archiwum Państwowym w Suczawie, J. Bator, Korespondencja żołnierska w Twierdzy Przemyśl , A. Olejko, Linia lotnicza Wiedeń -Kijów -Wiedeń 1918. Fakty i relacje, ARCHITECTURA MILITARIS: T. Pinyazhko, Entstehung von befestigungsanlagen im 19. Jahrhundert im Nordostteil der K.K Österreichsche monarchie

jedna2.jpg

„Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 51: 2015, z. 2 (19), ISSN 2449-7363; ss. 238

Cena: 25,00

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY: I. Smutok, У справі русько-польського походження Станіслава Оріховського Роксолана , D. Koczor, Poetyka kontrastu. Wokół „Historii maniaków” Romana Jaworskiego, A. Hajduk Piętno Shoah w poetyckich tekstach o Zagładzie, A. Andrzejewska  Po co nam jeszcze jedna Alicja, czyli o nowych przekładach znanych dzieł, M. Olma, Jan Gwalbert Pawlikowski w świetle korespondencji funeralnej z 1939 roku , N. Gorczowska,  Wybrane funkcje nazw własnych w „Trylogii husyckiej” Andrzeja Sapkowskiego , A. Staniszewska, Sylaba jako przedmiot badań językoznawczych i jednostka „dydaktyczna”, MISCELLANEA, R. Mazurkiewicz, Andrzeja Olszamowskiego Kolęda” na Rok Pański 1616 , T. Pudłocki, Trudna rzeczywistość. Listy Władysława Tarnawskiego z więzienia do rodziny (lata 1947-1948) , HISTORIA MÓWIONA, J. Bartmiński, Z. Budzyński, ks. S. Bartmiński,  Spór o przemyski Karmel. Relacje świadków historii, Od redaktora (Jerzy Bartmiński) , Spór o Karmel. Komentarz faktograficzny (Zdzisław Budzyński) , Jedno wydarzenie, różne interpretacje. Spór o przemyski Karmel z perspektywy historii mówionej” (Jerzy Bartmiński) , Moja refleksja po latach na temat sporu wokół Karmelu (ks. Stanisław Bartmiński) , Sylwetki rozmówców i osób wzmiankowanych w wywiadach (oprac. ks. Stanisław Bartmiński) , Rozmowy z obserwatorami, uczestnikami i świadkami historii, RECENZJE, M. Wichowa, Lata Święte w kulturze dawnej Polski , M. Sulejewicz-Nowicka, „Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce”, M. Piątek, „Życie moje będzie służbą nauce polskiej” (w hołdzie Profesorowi Jerzemu Starnawskiemu)

 

jedna 5.jpg

„Rocznik Przemyski Historia”, t. 51: 2015, z. 3 (18), ISSN 2449-7347; ss. 244

Cena: 25,00

 ARTYKUŁY I ROZPRAWY, A. Siciak,  Początki i rozwój kultury książki drukowanej w Przemyślu od 1754 do 1867, J. Frykowski, Parafia unicka p.w. św. Michała Archanioła w Dutrowie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych , M. Arsenicz, Kreacja Przemyśla jako miejsca o znaczeniu historycznym w działalności inteligencji galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku, A. Białoń, Bractwo Świętego Mikołaja w Przemyślu: geneza i funkcje od momentu powstania do czasów współczesnych, A. Świątek, Patron Polski, Litwy i... Rusi? Rzecz o lwowskich obchodach czterechsetnej rocznicy śmierci Jana z Dukli w 1884 roku, B. Rosenthal, Affäre Oberst Redl Finalfassung. Eine zusammenfassende Betrachtung des Forschungsstandes zu den möglichen Umständen seines Todes mit einer kritischen Hinterfragung der überlieferten Narrative, T. Pomykacz, Kontrowersje wokół osoby dowódcy obrony fortu I/1 Łysiczka”, S. Gladyshuk, Ruch ukraiński a formowanie polskiej administracji na Wołyniu w latach 1919–1921 (w świetle dokumentacji „Towarzystwa Straż Kresowa”), II. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE, G. Klebowicz, Nowożytne wizytacje kościelne jako uzupełniające źródło do problemu zniszczeń i najazdów w XVII wiecznej ziemi przemyskiej i sanockiej , A. Szczupak, W pamiętnych dniach Przemyśla. Wojenne zapiski bp. Konstantyna Czechowicza, ks. Mirona Podolińskiego i ks. Aleksandra Zubryckiego z lat 1914–1915, P. Haszczyn, Wielka Wojna w okolicy Krzywczy w świetle wspomnień i innych źródeł , III. SPRAWOZDANIA, T. Wójcik, Exchanging Gifts of Language, Culture, and Friendship: The Kosciuszko Foundation Summer Immersion Camps , IV. RECENZJE, K. Wnęk, Recenzja książki: Sabina Rejman, Działalność samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w znaczniejszych miastach zachodnio-galicyjskich w latach 1889–1914, Rzeszów 2013, ss. 315, T. Pudłocki, Recenzja książki: Mieczysława Trześniowska, Rosław Pawlikowski, Profesorowie Gimnazjum i Liceum w Brzozowie w latach 1909–1939, Brzozów 2013, O. Ostafin, Katalog niesamowitości. Recenzja książki: Eliza Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kraków 2012, ss. 330, J. Czartoryska, Recenzja książki: Prowincja galicyjska wobec I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, pod red. Tomasza Pudłockiego i Arkadiusza S. Więcha, Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 2014

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-08 165955.jpg

“Rocznik Przemyski” zeszyt Historia Wojskowości, t. 50, z. 1, t. 50: 2014

Cena: 27,00

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY: W. Kucharski, Walki o utrzymanie twierdzy w Zbarażu w lipcu i sierpniu 1649 R. Część. II; E. Noiński,Wyprawa powstańcza gen. Antoniego Jeziorańskiego (Bitwy pod Kobylanką  i Hutą Krzeszowską w 1863 roku), Z. Moszumański, XXV Polska Drużyna Strzelecka w Przemyślu, A. Olejko, Zapomniana kampania czyli działania lotnictwa morskiego Cesarsko-Królewskich (K.u.K. - c. k.) Austro-Węgier nad Adriatykiem w 1914 r., A. Smoliński, Refleksje i uwagi na temat pochodzenia i ewolucji znaczenia w Polsce niektórych pojęć z zakresu kostiumologii wojskowej na przykładzie wybranych publikacji słownikowych i encyklopedycznych, D. Raczkiewicz,Komputy Wojska Litewskiego w Inflantach z lat 1627-1628. Ze zbiorów Szwedzkiego Riksarkivet Stockholm, A. Zapałowski,Zarys działalności ZWZ-AK na terenie gminy Orzechowce, II. Materiały źródłowe, W. Rawski, Związek Strzelecki w Przemyślu 1913-1914 (dokumenty), A. Olejko, Mówili o Nim Uz - frontowy życiorys gen. Emila Uzelaca, dowódcy K.u.K. Lutschifferabteilung i K.u.K. Luftfahrtruppen w okresie wielkiej wojny we wspomnieniach jego podwładnych, III. Recenzje, A. Smoliński, Kolejna publikacja źródeł dotyczących sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i Polaków w Galicji Wschodniej w okresie wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919, IV. Źródła i materiały ikonograficzne do historii wojskowości, J. Polaczek, Książę Józef Poniatowski pod Lipskiem. Między uniwersalizmem a narodową mitologią  - wyobrażenia rycerskiej śmierci a kształtowanie się patriotycznego wzorca

 

 

 

jedna1.jpg

Rocznik Przemyski, zeszyt Literatura i Język, t. 50. z. 2: 2014, ss. 204

 

Cena: 23,00

 

P. Borek, Wstęp, I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY; M. Piątek, „Vobis o fortes animae”. Wizja bohaterskiej obrony Chocimia w dziełach Naumachija chocimska Jana Bojanowskiego i Pamiątka wojny tureckiej Józefa Bartłomieja Zimorowica, W.  Witosław, Gry w rozbieranie. O asocjacjach stroju i nagości w polskiej poezji barokowej, K. Smaza,  Wirydiana Fiszerowa – żona i matka, podróżniczka i intelektualistka, M. Ancypo, Stereotyp urody w pieśniach ludowych z powiatu sokólskiego, E. HORYŃ, Język dziewiętnastowiecznych listów pasterskich biskupów diecezji kujawsko-kaliskiej wobec wyznaczników stylu religijnego, K. Trzeciak, Między autokreacją a autofikcją. Stefan Grabiński jako teoretyk gatunku, M. Chrobak, „Piekielne, latające maszyny”, czyli nowoczesność według Kornela Makuszyńskiego, E. Leśniak, Żydówka – żona i matka. Wizerunek kobiety żydowskiej w powieściach Szołema Alejchema, Szaloma Asza, Isaaca Bashevisa Singera , II. MISCELLANEA, A. Łosowska, „Człowiek zagubiony dla życia społecznego”, czyli o nieudanych działaniach służby bezpieczeństwa wobec Jerzego Starnawskiego w celu pozyskania go do współpracy, S. Maykowski, Epoczka przemyska – fragment z Pamiętnika. Wstęp i opracowanie Tomasz Pudłocki , M. Waltoś, Nad twórczością polityczną Stanisława Orzechowskiego, III. RECENZJE, M. Wichowa, O pierwszym staroruskim przekładzie Apoftegmatów Bieniasza Budnego, K. Smaza, Różne obrazy ziemi sądeckiej w historiografii, literaturze i mediach, K. Kosmala, Post-1989 Polish Film. Review of Polish Cinema Now!

 

jedna 4.jpg

Rocznik Przemyski, zeszyt Historia, t. 50, z. 3: 2014, ss. 294

 

Cena: 25,00

 

T. Pudłocki, Wstęp I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY:W. Szymborski, Odpusty związane z uczczeniem obrazów i rzeźb w średniowiecznej Polsce – uwagi na przykładzie statutów synodalnych ogłoszonych przez biskupa przemyskiego, E. Grin-Piszczek, Kaci w Przemyślu w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, G. Potoczny, Chłopi-zagrodnicy w starostwie przemyskim w pierwszej połowie XVII stulecia, G. Wrona, Gospodarstwo folwarczne w Miejscu w 1788 roku . W.I, Denisjuk, Історіографія проблеми українсько-польських відносин на Волині в контексті національної політики російського уряду в 1795–1862 роках, I. Wodzińska,  Przepis kulinarny jako źródło do nad badań kulturą żywienia w Polsce, M. Kargól, Ubiór jako temat społecznej refleksji – dyskurs galicyjski w latach 1850–1914, B. Jakubowski, Pawlikowscy z Medyki wobec powstania styczniowego 1863–1864 , T. Dudek, Kwestia ukraińska w polityce konserwatystów galicyjskich od objęcia rządów przez namiestnika Bobrzyńskiego do wyborów do Rady Państwa w 1911 roku, A. Szczupak,  Na rubieżach polsko-ukraińskich. Parafia greckokatolicka w Oleszycach w latach międzywojennych, W. Brej, Ludność łemkowska w liczbach według Narodowego Spisu Powszechnego 2002 i 2011 r. , II. ŹRÓDŁA, M. Stinia, Początki działalności prywatnego gimnazjum miejskiego w Jaworowie w sprawozdaniach powizytacyjnych krajowego inspektora szkół Rady Szkolnej Krajowej Franciszka Majchrowicza, M. Trojanowska,  Portrety męża Michała i autoportrety jako część spuścizny artystycznej Leli Pawlikowskiej (1901-1980), III. INFORMACJA NAUKOWA, T. Pudłocki, M. Waltoś, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 18 VI 2011 do 22 VI 2013 roku, A. Wise,  Cemetary Restoration and The Preservation of Jewish Cultural Heritage in Poland – Przemyśl Case 2013, IV. RECENZJE, G. Potoczny, Józef Zubik, Wieś i parafia Wyszatyce na przestrzeni wieków, Przemyśl 2010, ss. 255, O. Ostafin,  Kobieta w medalionie historii. Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, pod red. T. Pudłocki i K. Sierakowska, Warszawa 2013, ss. 244, M. Arsenicz, Iwona Zima, Aleksander Czołowski 1865–1944. Luminarz lwowskiej kultury, Gdynia 2011, A.S. Więch,  Tomasz Pudłocki, „Będziemy działać!” Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski, Kraków 2013, ss. 338, fotografie, T. Pudłocki, Przeżyć Holocaust. Z Przemyśla do Buchenwaldu. Leon Frim, Seasons in the Dark. The Road from Przemyśl to Nazi Hell, Yad Vashem and The Holocaust Survivors’ Memories Project, New York –Jerusalem 2011, A. Gliwa, Panorama dziejów Przemyśla i ziemi przemyskiej w księdze szkiców Lucjana Faca, T. Dudek,  Ernest Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich, s. 488+ 35 fot.+ załączniki, Toruń 2013

 

 

jedna3.jpg

Rocznik Przemyski, zeszyt Nauki Przyrodnicze, t. 50, z. 4: 2014, ss. 294

 

Cena: 20,00

 

Wstęp,  A. Pajączek, Ł. Peszek,  N. Kochman, T. Noga, J. Stanek-Tarkowska, Różnorodność zbiorowisk w wodach Mleczki wschodniej, M. Kocielska-Streb, A. Pajączek, Ł. Peszek, N. Kochman,   N. Kochman, T. Noga, J. Stanek-Tarkowska, Okrzemki (Bacillariophyceae) Zalewu Rzeszowskiego, T. Misiak, Nieznane stanowisko Tojadu mołdawskiego Aconitum moldavicum

(Hacq.) na Pogórzu Przemyskim, D. Kraus, R. Dublański, Zespół dworski w Kozodrzy koło Ropczyc, A.M. Wajda, Otoczenie przyrodnicze kapliczek, figur i krzyży przydrożnych

na Pogórzu Przemyskim – studium literaturowe, T. Idzikowski, Zastosowanie roślinności w fortyfikacjach austrowęgierskich, L. Witkowska-Wawer, Z historii badań florystycznych na terenie miasta Przemyśl, A. Kędzior, Udział nauczycieli przemyskich szkół rolniczych w działalności

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. P. Kunysz, M. Polakowski, Liczebność ptaków lęgowych na dwóch powierzchniach próbnych w południowo-zachodniej części Podkarpacia, P. Kunysz, M. Polakowski, Ptaki lęgowe południowo-zachodniego Podkarpacia. Analiza wyników uzyskanych z transeptów liniowych koło Kobylan (powiat krośnieński), B. Mocarska-Szwic, Od zbieractwa do kolekcjonerstwa. Przyczynek do historii kolekcji przyrodniczych, G. Poznański, 215 lat szkółkarstwa polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2016-02-03 201346.jpg

Halina Wiśniewska, Rzemieślnicy i rzemiosła w królewskim Przemyślu (zawodowe słownictwo i frazeologia) XVI-XVIII wiek, Przemyśl 2015, oprawa miękka, ss. 156; ISBN 978-61329-16-9

 

Opracowanie to wynik badań prowadzonych przez Autorkę opracowania przez czterdzieści lat. Ich początek stanowiła praca doktorska pt. „Polszczyzna przemyska XVII-XVIII w.”, artykuły ukazujące się w „Roczniku Przemyskim” oraz w innych wydawnictwach. Autorka pracy, prof. dr hab. Halina Wiśniewska - od 1972 r. pracownik naukowy w Instytucji Filologii Polskiej UMCS w Lublinie specjalizuje się m.in. w badaniach nad polszczyzną dawnych wieków. Książkę stanowią 3 rozdziały. W pierwszym z nich zostały przedstawione zagadnienia ogólne, dotyczące wszystkich cechów: organizację cechów, rozumienie pojęcia „robota”, porządek cechowy i nieuczciwość mistrzów, kary cechowe oraz opłaty i rachowanie.

W rozdz. II opisano dziewięć cechów (często połączonych): cyrulików, piekarzy, browarników, krawców i szewców, murarzy i bednarzy, kowali i złotników, rymarzy oraz płatnerzy. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom takim jak: nazwy rzemiosł, sztuki mistrzowskie, nazwy narzędzi i roboty oraz bogactwo rzemieślników i ich rodzin (informacje zawarte w testamentach sporządzanych przez rzemieślników).

W rozdz. III przedstawiono słownictwo i frazeologię zawodową, na ogół pomijaną w ówczesnych słownikach, koncentrując uwagę (tylko rzeczowniki i przymiotniki) na nazwach zawodów, narzędzi, wytworów rękodzieła. Część ta zawiera tematyczne słowniki leksyki rzemieślników w podziale na rzeczowniki oraz przymiotniki (około półtora tysiąca haseł). W słowniku nie brakuje wyrazów zapożyczonych, tj. germanizmów (metale), orientalizmów (ubranie, broń) oraz latynizmów (terminy urzędowe). Wiele z tych wyrazów należy do zapomnianych. Całość opiera się na rozległej bibliografii dawnej oraz badań lingwistów i literatów z najnowszymi włącznie.

 

 

 

 

 

improsto.jpg

 

 

Roman Wiesław Król, Model nauczyciela szkoły wyższej  i jego przygotowania zawodowego, Przemyśl 2015, oprawa miękka, ss. 200, ISBN 978-83-61329-15-2

 

Cena: 15,00

 

Ze wstępu: Opisane w tej pracy badania naukowe dotyczą osoby nauczyciela szkoły wyższej (akademickiego)...(...) Głównym celem penetracji naukowych poczynionych w tej pracy, były studia naukowej literatury źródłowej ukraińskiej i inne, pedagogiczne badania diagnostyczne wybranego ośrodka naukowego (…)

 

img,gcsi,0A95002B750405BC0DDF66F426C01012E74905D7,mpid,9,maxwidth,1280,maxheight,855.jpg

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce południowo-wschodniej. Tradycja i współczesność, Przemyśl 2015, oprawa miękka, ss. 276, ISBN 978-61329-13-8, ISBN 978-83-88172-59-5

 

Cena: 25,00

 

Zbiór studiów, artykułów, prac źródłoznawczych i przyczynków stanowiących pokłosie sesji naukowej pt. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Przemyślu w 130 rocznicę powstania, jaka odbyła się 20 III 2015 r. w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Do materiałów posesyjnych zostały również włączone teksty nadesłane do redakcji, często w opracowaniu pasjonatów i członków ruchu sokolego, a które rozszerzyły horyzont terytorialny, chronologiczny i problemowy publikacji. Książka wydana we współpracy z Archiwum Państwowym w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 

gliwa.jpg

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. Przemyśl 2013.
1104 ss., oprawa twarda, 8 ilustracji kolorowych 11 czarno-białych, 12 map,

Cena 60,00 zł

Książka porusza jeden z fundamentalnych w dziejach Polski i wbrew pozorom niezwykle słabo dotychczas zbadany w historiografii problem zniszczeń wojennych w Rzeczypospolitej w XVII wieku, przedstawiając wyniki badań dla zachodniej części województwa ruskiego. Monografia posiada układ trójdzielny i składa się z części tekstowej (s. 5-672), aneksów z danymi statystycznymi dotyczącymi zniszczeń w postaci wykazów tabelarycznych (s. 673-1015) oraz 12 map najazdów wojsk nieprzyjacielskich, jakie miały miejsce w latach 1620-1699. Pod względem metodologicznym praca posiada charakter nowatorski dzięki interdyscyplinarnemu podejściu i integracji metod charakterystycznych dla warsztatu historyków dziejów gospodarczych i wojskowości przy wykorzystaniu narzędzi badawczych z zakresu antropologii kulturowej, etnologii, historii sztuki i studiów nad bezpieczeństwem. W książce przedstawiono szczegółowo wszystkie większe operacje militarne wojsk nieprzyjacielskich, które dotknęły zachodniej części województwa ruskiego, łącznie z niezwykle niszczącymi inkursjami tatarskimi z lat 20. XVII wieku, wyprawą tatarsko-kozacką z 1648 roku, najazdem rosyjsko-kozackim z 1655 roku, inwazją szwedzką z 1656 roku, najazdem transylwańsko-kozackim z 1657 roku oraz grabieżczymi operacjami ord tatarskich z 1672 roku i ostatnim w dziejach najazdem ordyńców z Budżaku z 1699 roku, który miał miejsce już po zawarciu traktatu pokojowego w Karłowicach. Przeprowadzone badania w oparciu o niezwykle bogaty i różnorodny materiał empiryczny, w tym tzw. źródła masowe (abiuraty, rejestry poborowe, lustracje królewszczyzn) stawiają duży znak zapytania nad ogólnym i przyjmowanym dotąd powszechnie przez historyków paradygmatycznym modelem przebiegu zjawiska zniszczeń wojennych na terytorium Rzeczypospolitej w XVII wieku. Według tego silnie zideologizowanego i słabo umocowanego pod względem źródłowym schematu powstałego jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku, przełomowym i krytycznym okresem dla gospodarki państwa polsko-litewskiego miały być  lata „potopu” szwedzkiego 1655-1660. Autor stawia tezę, że przełomowym okresem dla dużej części ziem ruskich Rzeczypospolitej były już lata 20. XVII stulecia. W tym właśnie czasie na obszarze ziemi przemyskiej zniszczono ponad 40% ówczesnego potencjału gospodarczego. Narastający proces degradacji potencjału ekonomicznego ziemi przemyskiej wywołany w efekcie działań wojennych w XVII wieku pokazano w szerszym kontekście sytuacji międzynarodowej i wydarzeń politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. W pracy przedstawiono i udokumentowano źródłowo nieznane dotąd historykom niezwykle interesujące zjawiska związane ze zniszczeniami wojennymi jak na przykład fenomen delokalizacji zniszczeń wojennych jako skutek zaplanowanych operacji militarnych realizowanych przez ordy krymską i budżacką oraz działania o profilu asymetrycznym (asymmetric warfare) charakterystyczne dla jednostek tatarskich, których głównym celem była ludność cywilna i jej zasoby materialne, a nie wojska nieprzyjacielskie.  Działania tego typu charakterystyczne dla tatarskiej sztuki wojennej były znakomitym instrumentem wykorzystywanym przez Tatarów w eksploatacji militarno-ekonomicznej południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej.a12013.jpg   HISTORIA WOJSKOWOŚCI. T.49, z. 1, 2013 - cena 27,00 zł.

 

b22013.jpg    LITERATURA I JĘZYK. T.49, z. 2, 2013 - cena 25,00 zł.

 

c32013.jpg    HISTORIA. T. 49, z. 3, 2013 - cena 20,00 zł.

 

ta0002

 

Cena: 20, 00 zł

 

ta0003

 

Cena: 15, 00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ck100054

 

Cena: 20, 00 zł

 

okl0004

Drugi, bogato ilustrowany, tom monumentalnego w swoim założeniu dzieła, poświęconego historii miasta Przemyśla, które opisywać ma dzieje miasta od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka

 

Dzieje Przemyśla, t. II (1340 – 1772), cz. I, U schyłku średniowiecza, red. F. Kiryk, Przemyśl 2003, s. 364 + liczne ilustracje, oprawa miękka, obwoluta

 

Cena: 30, 00 zł

okl0005

Druga, bogato ilustrowana, część pierwszego tomu, monumentalnego w swoim założeniu dzieła, poświęconego historii miasta Przemyśla, które opisywać ma dzieje miasta od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Koperskiego.

 

Dzieje Przemyśla, t. I, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne, cz. II, Analiza źródeł i synteza, red. A. Koperski, Przemyśl 2004, s. 218 + liczne ilustracje, oprawa miękka, obwoluta

 

Cena: 20, 00 zł

okl0006

Pierwszy, bogato ilustrowany, tom monumentalnego w swoim założeniu dzieła, poświęconego historii miasta Przemyśla, które opisywać ma dzieje miasta od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Pracę opracował Andrzej Koperski.

 

Dzieje Przemyśla, t. I, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne, cz. I, Źródła archeologiczne do pradziejowego i wczesnośredniowiecznego Przemyśla, Katalog, oprac. A. Koperski, Przemyśl 2001, s. 249 + mapki, oprawa miękka, obwoluta.

 

Cena: 15, 00 zł

 

 

 

 

 

 

okl0008

Przemyski Słownik Biograficzny to realizacja idei, powstałej w środowisku przemyskich historyków już w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Ukazały się dwa tomy słownika. W przygotowaniu kolejne.

 

Przemyski Słownik Biograficzny, t. I, pod red. L. Faca, T. Pudłockiego, Przemyśl 2009, s. 164.

 

Cena: 20, 00 zł

 

Przemyski Słownik Biograficzny, t. II, pod red. L. Faca, T. Pudłockiego, A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 164.

 

Cena: 20, 00 zł

 

okl0009

Reprint przedwojennej pozycji poświęconej walkom w obronie Lwowa i Kresów, miękka oprawa, s. 204.

 

Cena: 15,00 zł

okl0010

Zbiór materiałów z konferencji naukowej, która odbyła się w Przemyślu w 1999 roku,  s.92, miękka oprawa.

 

Rok Słowackiego w Przemyślu, red. J. Starnawski, Przemyśl 2001.

 

Cena: 8, 00 zł

 

okl0011

Zbiór materiałów z konferencji naukowej, która odbyła się w Kamieńcu Podolskim w 2000 roku, s. 92 + ilustracje, miękka oprawa.

 

Wojny polsko – tureckie w XVII w., red.: Z. Budzyński, L. Fac, Przemyśl 2000.

 

Cena: 10, 00 zł

okl0012

Praca pod redakcją dr Mariana Wolskiego, stanowi zapis stanu prac badawczych i konserwatorskich podjętych na terenie dworu w Hawłowicach Górnych a przedstawionych na konferencji naukowej, która odbyła się w Przemyślu w 2007 roku; s. 124, miękka oprawa.

 

Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych. Historia, aspekty artystyczne i konserwatorskie, red.: M. Wolski, Kraków 2008.

 

Cena: 20, 00 zł

okl0013

Zbiór listów skierowanych do greckokatolickiego biskupa przemyskiego Konstantyna Czechowicza, a przechowywanych obecnie w Archiwum Państwowym w Przemyślu, praca pod red. Z. Budzyńskiego, korespondencję opracowała Anna Krochmal,

s. 180 + ilustracje, miękka oprawa.

 

A. Krochmal, Konstanty Czechowicz. Korespondencja greckokatolickiego biskupa przemyskiego z lat 1897 – 1914, Przemyśl 1998.

 

Cena: 15, 00 zł

 

okl0014

Zbiór materiałów z konferencji naukowej, która odbyła się w 200.  rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego w Przemyślu i Rzeszowie w 2009 roku. Praca pod red. M. Chrostka, T. Pudłockiego, J. Starnawskiego,  s. 294, miękka oprawa.

 

Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. Rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, red.: M. Chrostek, T. Pudłocki, J. Starnawski, Przemyśl – Rzeszów 2009.

 

Cena: 20, 00 zł

okl0015

Pozycja stanowiąca zbiór studiów i materiałów dotyczących dziejów Żurawicy, s. 239, miękka oprawa.

 

Dzieje Żurawicy. Studia i materiały, t. 1, red. L. Fac, Żurawica, 2010.

 

 

Cena: 20, 00 zł

okl0016

Podstawę niniejszej edycji stanowi rękopis znajdujący się w Bibliotece Naukowej im. Stefanyka we Lwowie. Publikując pamiętnik dokonano nieznacznych zmian, poprawiając pisownię i interpunkcję  stosownie do obecnie obowiązujących norm Pamiętnik zaopatrzony jest w obszerne przypisy, indeks nazw osobowych i geograficznych. Całość dopełnia bogaty zestaw ilustracji kolorowych i czarno-białych ilustrujących epokę. Pozycję opracowała: J. Kamińska – Kwak; s. 183 + ilustracje, miękka oprawa.

 

J. Łoziński, Wspomnienia z życia mego, Przemyśl 2010.

 

Cena: 20, 00 zł

 

okl0017

Katalog pozycji znajdujących się w zbiorach Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, s. 80, miękka oprawa,

 

Stare druki w zbiorach biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Katalog, Przemyśl 1999.

 

Cena: 5, 00 zł

okl0018

Zbiór materiałów z konferencji naukowej, która odbyła się w Krasiczynie i Sanoku w 2000 roku, s. 119, miękka oprawa.

 

Na pograniczu kultur. Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie, red.: J. Polaczek, Przemyśl 2001.

 

Cena: 10, 00 zł

okl0021

Znakomite zobrazowanie dziejów europejskiej muzyki sakralnej, s. 80, oprawa miękka.

 

A.Guran, Przyczynek do historii europejskiej muzyki sakralnej na przykładzie wybranych utworów, Przemyśl 2006.

 

Cena: 10, 00 zł

okl0022

Niniejsza książka stanowi jedyne w swoim rodzaju, dokładne, kompleksowe, bogato ilustrowane studium poświęcone środowisku dorzecza środkowego Sanu; s. 311 + mapki.

 

T. Misiak, W dorzeczu środkowego Sanu. Środowisko przyrodnicze. Przemiany na przestrzeni wieków i ochrona, Przemyśl 2005.

 

Cena: 18, 00 zł.

 

okl0023

Momentami wstrząsający zbiór relacji ocalonych Żydów, Polaków i Ukraińców. Dawnych mieszkańców Przemyśla. Dedykowany wszystkim Żydom polskim, którzy zginęli z powodu nietolerancji, uprzedzeń i nienawiści etnicznej i religijnej, jak również tym Polakom i Ukraińcom, którzy zginęli starając się zapobiec tym okropnościom. s. 320, miękka oprawa.

 

Pamiętam każdy dzień... Losy żydów przemyskich podczas II wojny światowej, red. J. J. Hartman, J. Krochmal, Przemyśl 2001.

 

Nakład wyczerpany

okl0024

Praca zawiera nowatorskie interdyscyplinarne artykuły z zakresu gender & queer teory, ukazując, że płeć stanowi nie tylko kategorię badawczą, jest nie tylko obszarem studiów, ale jest także, jak pisze prof. Jadwiga Hoff w recenzji tomu: rodzajem klucza do wnętrza historii społeczeństw.; s. 200, miękka oprawa.

 

Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne w perspektywie gender, red.: D. Kałwa, T. Pudłocki, Przemyśl 2008.

 

Cena: 20, 00 zł

okl0025

„...Jest to praca ważna dla polskiej mediewistyki i historii literatury, a dotyczy ona naszej pierwszej – Gallowej kroniki. Pan dr Paweł Kozioł jest osobą dobrze znaną w kręgach naukowych warszawskich i krakowskich, jego zaś podejście do badanej materii zasługuje na szczególną uwagę przez połączenie tradycyjnych metod erudycyjnych z nowoczesną krytyką...” Jacek Banaszkiewicz

s. 126, oprawa miękka

 

P. Kozioł, Historia i porządek. Szkice retoryczne i historyczne, Przemyśl 2010.

 

Cena: 15, 00 zł

okl0026

Tom, autorstwa wybitnych  polonistów, naukowców z wieloletnim akademickim doświadczeniem oraz bogatym dorobkiem naukowym, zawiera zbiór artykułów dotyczących historycznego piśmiennictwa przemyskiego na przykładzie zabytkowych rękopisów i druków; s. 220, oprawka miękka.

 

H. Wiśniewska, L. Tymiakin, Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu (XVI-XVIII wiek), Przemyśl 2010.

 

Cena: 15, 00 zł

okl0027

Pięknie wydany album zawierający, opatrzone opisami, archiwalne fotografie jednej z najstarszych polskich szkół średnich. Całości dopełnia komentarz naukowy dr Tomasza Pudłockiego; s. 115, fotografie

 

T. Pudłocki, Historia zaklęta w fotografiach. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu sprzed stu lat i dziś, Przemyśl 2008.

 

Cena: 20, 00 zł

okl0028

Niewątpliwie jedno z najbardziej monumentalnych dzieł nie tylko w polskiej, ale i europejskiej historiografii, autorstwa wybitnego historyka prof. dr hab. Zdzisława Budzyńskiego. Niniejsza trzy tomowa pozycja zawiera kompletny opis, dane statystyczne, materiały kartograficzne, historię oraz analizę życia społecznego, mieszkańców polskich Kresów południowo – wschodnich w drugiej połowie XVIII wieku.

 

Tom II, 127 map

 

Z. Budzyński, Kresy południowo – wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, T. II, Atlas geograficzno –statystyczny, Przemyśl – Rzeszów 2006.

 

Cena: 40, 00 zł

 

Tom III, s. 592+ilustracje, oprawa twarda, obwoluta

 

Cena: 60, 00 zł

 

 

okl0029

Niewątpliwie jedno z najbardziej monumentalnych dzieł nie tylko w polskiej, ale i europejskiej historiografii, autorstwa wybitnego historyka prof. dr hab. Zdzisława Budzyńskiego. Niniejsza trzy tomowa pozycja zawiera kompletny opis, dane statystyczne, materiały kartograficzne, historię oraz analizę życia społecznego, mieszkańców polskich Kresów południowo – wschodnich w drugiej połowie XVIII wieku.

 

Tom I: s. 382, oprawa miękka

 

Z. Budzyński, Kresy południowo – wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, T. I, Statystyka wyznaniowa i etniczna, Przemyśl – Rzeszów 2005.

 

Cena: 35, 00 zł

ROCZNIK PRZEMYSKI

 

interdyscyplinarne czasopismo publikujące rozprawy i artykuły z zakresu historii, archeologii, pedagogiki, psychologii, socjologii, literatury i języka, nauk przyrodniczych

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 1, Historia Wojskowości, s. 348 + 6 nlb. + mapa. Cena 25,00 zł
Rozprawy i artykuły
ANDRZEJ GLIWA, Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej (w załączeniu mapa: Najazd tatarsko-kozacki na ziemię przemyską w 1648 r.)
MARCIN GAWĘDA, Wojskowość tatarska – wymiar taktyczny
JANUSZ POLACZEK, Triumfalny marsz armii księcia Józefa i przejmowanie we władanie miast galicyjskich w roku 1809 (oprawa artystyczna i religijna)
DARIUSZ SEWERYN, Myśl wojskowa Juliusza Słowackiego
MATEUSZ STAROŃ, Kwatera Legionistów z l. 1914-1918 na Cmentarzu Głównym przy ul. L. Słowackiego w Przemyślu
ANDRZEJ KRZAK, Służba kontrwywiadu wojskowego w Okręgu Korpusu nr X (dzieje Samodzielnego Referatu Informacyjnego DOK X w Przemyślu) w latach 1921-1939
ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI, Armia Słowacka w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku
ANDRZEJ OLEJKO, Krakowskie 23 i 26 Eskadry Obserwacyjne w Wojnie Obronnej 1939 r.
KRZYSZTOF ROCZKOWSKI, Lotnicze wsparcie i funkcjonowanie terenów odbioru zrzutów AK w obszarze dystryktu galicyjskiego 1942-1944
Biogramy
JERZY ADAM RADOMSKI, Aureli Serda-Teodorski (1860-1943)
JERZY ADAM RADOMSKI, Tadeusz Sulimirski (1866-1940)
JERZY ADAM RADOMSKI, Eugeniusz Sykstus Stecz (1868-1940)
ZYGMUNT KOZAK, Generał brygady dr Jan Celek (1932-2007)

Recenzje
J
erzy Skrzypczak, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008 (Janusz Wojtasik)

RP45-2

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 2, Archeologia, s. 184 + 4 nlb. Cena 16,00 zł
Artykuły
SŁAWOMIR KADROW, Młodsza epoka kamienia na Ziemi Przemyskiej 
RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, Sytuacja kulturowa w dorzeczu górnego Sanu w okresie rzymskim w świetle najnowszych badań
WOJCIECH PORADYŁO, Kultura przeworska na lessowym przedpolu Karpat pomiędzy Przeworskiem a Przemyślem
WOJCIECH BLAJER, Uwagi o stanie i perspektywach badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w dorzeczu Sanu
KRZYSZTOF TUNIA, PIOTR WŁODARCZAK, Wstępne wyniki z badań wykopaliskowych na stanowisku nr 7 w Leżachowie, pow. Przeworsk, w roku 2008
EWA KĘDZIERSKA, Drugi sezon badań na stanowisku nr 4 w Radawie, pow. Jarosław (2008)
ZBIGNIEW PIANOWSKI, Przemyśl i Padeborn. Kilka uwag o tradycjach budownictwa rezydencjonalnego
BARTŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI, EWA SOSNOWSKA,Wczesnośredniowieczne ozdoby szklane z badań przy Placu Berka Joselewicza w Przemyślu
MICHAŁ AUCH, Średniowieczna ceramika szkliwiona z Przemyśla
JOANNA KOCIUBA, Historia budowy kolegiaty p. w. Bożego Ciała w Jarosławiu w świetle nadzorów i badań archeologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP45-3

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 3, Literatura i Język, s. 148. Cena 12,00 zł
ANNA ŁOSOWSKA, Średniowieczne zabytki literackie w przemyskiej kolekcji Liber legum
LESZEK BARSZCZ, Zachariasz Ferreri Vincentini w epigramatach Andrzeja Krzyckiego
ANDRZEJ KRZYCKI, Epitafium Mikołaja Firleja. Tekst podała do druku i przełożyła Elwira Buszewiczowa. Notkę wstępną napisał Jerzy Starnawski
JERZY STARNAWSKI, Premisliensia w Szymona StarowolskiegoMonumenta Sarmatorum
PIOTR BOREK, Stolnik przemyski Jerzy Wołodyjowski w Relacyi Kamieńca wziętego... Stanisława Makowieckiego i ostatniej części Trylogii Henryka Sienkiewicza
JERZY STARNAWSKI, O pomyłkach dotyczących ziemi przemyskiej w nie ukończonym dramacie Lessinga
JERZY STARNAWSKI, O Aleksandrze Fredrze w niemieckim piśmie z 1833 r.
JAN MUSIAŁ, „Lamus” w tece redakcyjnej Michała Pawlikowskiego
ELŻBIETA STANISZ, Władysław Tarnawski jako szekspirolog
TOMASZ PUDŁOCKI, Przyczynek do biografii Stefana Grabińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP45-4

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 4, Historia, s. 274 + 2 nlb. Cena 20,00 zł
Artykuły
ADAM LISEK, Stanowisko szlachty województwa wołyńskiego wobec wydarzeń w Rzeczypospolitej w latach 1733-1736
MICHAŁ FIGURA, Miejsce i rola kobiet w życiu gospodarczym i społecznym XVIII-wiecznego Przemyśla
TOMASZ POMYKACZ, Galicja w latach 1864-1867 w świetle doniesień „Neue Freie Presse”
KRZYSZTOF HAJDUK, Administracja państwowa i samorząd w powiecie brzozowskim w latach 1867-1914
TOMASZ J. KOTLIŃSKI, Stowarzyszenia sędziowskie w apelacji lwowskiej
EMILIA OBARZANEK, Życie codzienne w oblężonej twierdzy Przemyśl w latach 1914-1915
GRAŻYNA BIELECKA, Dzieje Archiwum Ordynacji Potockich w Łańcucie (Wkład Profesora Teofila Emila Modelskiego w prace nad jego porządkowaniem)
JANUSZ POLACZEK, Ikonografia Adama Stefana Sapiehy. Malarstwo, grafika, rzeźba
JANUSZ MAJKA, Ruch narodowy w Przemyślu w latach II Rzeczypospolitej
JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Życie polityczne w Przemyślu w latach 1926-1939 (cz. 2)
ARKADIUSZ MAŚLACH, Zarzecze w latach okupacji niemieckiej (1939-1944)
MIROSŁAW ROMAŃSKI, Ludność romska w województwie rzeszowskim w latach 1945-1975
Biogramy
KATARZYNA SZUBAN, Leon Sapieha
BOŻENA SAWICKA-WIŚNIEWSKA, RYSZARD WIŚNIEWSKI, Aptekarz Henryk Arzt (1866-1942)
 
Artykuły recenzyjne i recenzje
Historia Lwowa (Zdzisław Budzyński)
Jan Krawiec, Zarys historii parafii Głogów, Głogów Małopolski 2007, ss. 200 (Anna Wójcikowska)
Bądźcie solidarni! Wielki Strajk Chłopski 1937 r., pod red. J. Gmitruka i D. Pasiak-Wąsik, Warszawa 2007, ss. 216 (Grażyna Ofiara)

Przyroda45

Rocznik Przemyski, t. 45, z. 5, Historia, s. 240 + 8 nlb. Cena 22,00 zł
Artykuły
LILIANNA WITKOWSKA-WAWER, Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia. Cz. III
STANISŁAW KUCHARZYK, ADAM SZARY, Roślinność nieleśna Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie”
ANNA WAJDA, Uwagi o prowadzeniu prac porządkowo-konserwatorskich na Cmentarzu Żydowskim w Przemyślu w zgodzie z religijnym prawem judaizmu
DANUTA KRAUS, EWA CIĄPAŁA-TROJNAR, Dendroflora zespołu dworsko-parkowego w Studzianie k. Przeworska
JANUSZ MOTYKA, Uprawy morwy i hodowla jedwabników w I poł. XIX wieku jako próba wskrzeszenia tradycji jedwabnictwa w Przeworsku i okolicach
GRZEGORZ POZNAŃSKI, Historyczny sad owocowy w Medyce
ADAM GÓRNICKI, Rzadkie gatunki motyli większych (Macrolepidoptera) występujące na Pogórzu Przemyskim
WŁADYSŁAW KRAUS, DANUTA KRAUS, Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na ziemiach polskich. I. O pojęciu pomnik przyrody w XIX i na początku XX wieku (B)
ALEKSANDER KĘDZIOR, Wspomnienie o działalności i dorobku przemyskich szkół rolniczych
ALEKSANDER REJMAN, Wspomnienia. Część druga – lata 1936-1986. Do druku podał Andrzej Rejman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP44-1

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 1, Historia Wojskowości, s. 260 + 24 nlb. Cena 20,00 zł
Rozprawy i artykuły
TADEUSZ RAWSKI, Wiesław Maria Majewski 
BARBARA MAJEWSKA, Bibliografia opublikowanych prac prof. dr hab. Wiesława Majewskiego 
MARCIN GAWĘDA, Doświadczenia wojenne Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z lat 1648-1651
MARIUSZ KACZKA, Służba wywiadowcza i dyplomatyczna Adama Mikołaja Sieniawskiego na początku XVIII wieku. Próba nowego ujęcia 
JANUSZ POLACZEK, Somosierra a legenda napoleońska w sztuce 
TADEUSZ MARIAN NOWAK, O wkładzie nauki polskiej w dzieło odzyskania niepodległości w 1918 r. 
JANUSZ WOJTASIK, Kresy wschodnie w polskiej myśli politycznej do 1918 r. 
ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI, Od kryzysu przysięgowego do Rarańczy (1 pułk artylerii Polskiego Korpussu Posiłkowego) 
JERZY SKRZYPCZAK, Mielec i region mielecki u schyłku wojny i początkach niepodległości 1918 r. 
ANDRZEJ OLEJKO, Działania lotnicze w rejonie Lwów – Przemyśl zimą 1918-1919 r. 
ZYGMUNT KOZAK, Pierwsi lotnicy Polski Niepodległej

Biogramy
MATEUSZ STAROŃ, Władysław Ignacy Milko (1881-1914 
JERZY ADAM RADOMSKI, Stanisław Puchalski (1867-1931) 

 ZYGMUNT KOZAK, Generał brygady – lekarz Kazimierz F. Steier (1870-1958)

 

 

 

 

 

 

RP44-2

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 2, Archeologia, s. 138 + 12 nlb. Cena 15,00 zł
Artykuły
TOMASZ KALICKI, BARTŁOMIEJ SZYMON SZMONIEWSKI,
Weryfikacyjne badania stanowiska archeologicznego nr 76 w Przemyślu przy ul. Słowackiego
MARIA ŁANCZONT, JERZY OKOŃSKI, Profile geologiczne w rejonie lessowych stanowisk paleolitycznych 146 i 147 w Przemyślu (Teren planowanego centrum handlowego „Cegielnia”). Dawne poglądy, nowe dane
ARTUR PORĘBA, WACŁAW M. ZUBEREK, MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, Starożytne kurhany w rejonie Cieszacina Wielkiego w świetle badań georadarowych oraz elektroopornościowych
RENATA MADYDA-LEGUTKO, JUDYTA RODZIŃSKA-NOWAK, JOANNA ZAGÓRSKA-TELEGA, Wyniki najnowszych badań na cmentarzysku ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok
KATARZYNA ŁOJOWSKA, JERZY OKOŃSKI, Badania wykopaliskowe na stan. 1 i 5 w Ostrowie, pow. Przemyśl w 2007 roku (Część druga)
WOJCIECH PORADYŁO, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 4 w Prałkowcach, gm. Krasiczyn
TOMASZ KALICKI, EWA SOSNOWSKA, Uwarunkowania fizycznogeograficzne lokalizacji wczesnośredniowiecznego Przemyśla: budowa geologiczna i rzeźba – pierwsze wyniki
ANDRZEJ KOPERSKI, MAGDALENA KRZEMIŃSKA, Materiały wczesnośredniowieczne z pl. Berka Joselewicza w Przemyślu, stan. nr 65 (Sezon badawczy – 2002)
GABRIELA ZIÓŁKOWSKA, MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI, Wstępne wyniki archeologiczno-architektonicznych badań wykopaliskowych kolegiaty p.w. Wszystkich Świętych w Jarosławiu przeprowadzonych w roku 2008

Komunikaty

JERZY LIBERA, Krzemienna siekiera z Dachnowa, pow. Lubaczów
ZBIGNIEW JELIŃSKI,
 Wstępne wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych nad pracami ziemnymi na Placu Niepodległości w Przemyślu

RP44-3

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 3, Literatura i Język, s. 122, Cena 10,00 zł
ELWIRA BUSZEWICZOWA, 
Poetyckie modlitwy Pawła z Krosna 
AGNIESZKA DZIUBA, Carmina sacra Andrzeja Krzyckiego – próba syntezy 
ANNA SITKOWA, Wokół listów dedykacyjnych w edycjach Rozmowy Polaka z Włochem Łukasza Górnickiego z 1616 roku
PIOTR PIRECKI, Przemyski epizod w Albertusie z wojny (1596) 
MARIA WICHOWA, Historia Socaliensis Deiparae Virginis Sacrae et Miraculosae Imaginis Jana Ostroroga 
JERZY STARNAWSKI, Zapomniany konterfekt Andrzeja Maksymiliana Fredry 
PIOTR BOREK, O kompozycji XVII-wiecznych testamentów mieszczan przemyskich 
TOMASZ PUDŁOCKI, Z dziejów pewnej przyjaźni – relacje Władysława Tarnawskiego z Kornelem Makuszyńskim 
EMILIA OSOWSKA, Umiejętnie wypełnione ponadczasowe ramy..., czyli „Poranek Wyspiańskiego” w Liceum Słowackiego w Przemyślu 
TOMASZ PUDŁOCKI, Recepcja Wyspiańskiego w Przemyślu do 1939 r. 
JERZY STARNAWSKI, Andrzej Baumfeld-Boleski i brat jego Gustaw, poloniści – przemyślanie 
MIROSŁAWA ROZENBERGOWA, [redakcja naukowa: JERZY STARNAWSKI], Próba bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Andrzeja Boleskiego

 

 

 

 

 

 

 

RP44-4

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 4, Historia, s. 296. Cena 20,00 zł
Artykuły 
RAFAŁ CZUPRYK,
 Recepcja uchwał trydenckich w świetle wizytacji dekanalnych łacińskiej diecezji przemyskiej w XVIII wieku 
JOANNA HRYNKIEWICZ, Przemyskie testamenty i inwentarze pośmiertne (XVI-XVIII w.) 
STEFAN ZABROWARNY, Wokół genezy i początków Stanisławczyka 
ADAM LISEK, Zamość w latach 1733-1736. Zarys problematyki 
JACEK KANIEWSKI, Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantyna Pocieja (1706-1721) 
KONRAD RZEMIENIECKI, Gospodarstwo domowe i rodzina chłopska w greckokatolickiej parafii Horożana Wielka w 1778 r. 
AGNIESZKA SZYKUŁA, Rzeźba w służbie Kościoła. XVIII-wieczne przedstawienia świętych w ogrodzeniach przykościelnych i przestrzeni urbanistycznej na terenie diecezji chełmskiej 
BEATA LORENS, Kult św. Jozafata Kuncewicza w eparchii przemyskiej w XVII i XVIII w. 
SABINA REJMAN, Powtórne małżeństwa kobiet w społeczności wiejskiej w końcu XVIII i XIX w. (na podstawie zrekonstruowanych rodzin z Krasnego) 
TOMASZ KOTLIŃSKI, Towarzystwa prawnicze Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX oraz pierwszej połowie XX w. 
ARTUR SZARY, Wydobywanie torfu w dolinie potoku Mrowla (Gmina Świlcza) w pierwszej połowie XX wieku 
JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Życie polityczne w Przemyślu w pierwszej połowie XX w. (do roku 1926), cz. 1 
MIECZYSŁAW SAMBORSKI, Oddziały UPA w Przemyskiem i Bieszczadach w roku 1944 obwód (okręg) OUN-SD w Przemyślu i 6 WO „San” 
MIROSŁAW ROMAŃSKI, Akcja repatriacyjna i pomoc charytatywna dla repatriantów w województwie rzeszowskim w latach 1955-1959 

Źródła i materiały
KATARZYNA KURAS,
 Pamiętnik rodziny Ustrzyckich z 1735 r. 
IZABELA WODZIŃSKA, Młodość między wojnami. Z pamiętnika Zofii z Deców Baczyńskiej 

Biogramy
EWA GRIN-PISZCZEK,
 Konrad Wysocki (1838-1897) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr med. Stefan Michał Kaczor (1901-1979) 
TOMASZ PUDŁOCKI, Józef Wilk – portret pedagoga 

Artykuły recenzyjne i recenzje
K. Wnęk, L.A. Zyblikiewicz, E. Callahan, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938, Kraków 2006, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, ss. 352 (SABINA REJMAN) 
Małgorzata Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008, ss. 556, ilustracje, tabele, wykresy (EMILIA OBARZANEK) 
J. Majka, Brygada motorowa płk. Maczka. 10. Brygada Kawalerii 1937-1939, Rzeszów 2008, ss. 199, mapy, ilustracje (PAWEŁ KORZENIOWSKI)

RP44-5

Rocznik Przemyski, t. 44, z. 5, Socjologia, s. 200. Cena 20,00 zł
STANISŁAW GAŁKOWSKI, AGNIESZKA GAŁKOWSKA, 
Koniec prywatności?
ANNA KARWIŃSKA, Wyzwania edukacyjne. Szkolnictwo wyższe wobec wzrastającej różnorodności kulturowej
JOSEF BYRTUS, Republika Czeska i Romowie -niektóre z aktualnych problemów
WŁODZIMIERZ BERNACKI, Wybrane aspekty kształtowania się świadomości narodowej w Europie Środkowej (Zarys problematyki)
PIOTR DŁUGOSZ, Nostalgia mieszkańców Podkarpacia za PRL - etiologia powstania "Polski Solidarnej"
ANNA FIŃ, Zagadnienie pogranicza w socjologii polskiej
IRENA BOROWIK, AGNIESZKA DYCZEWSKA, ELIZA LITAK, Europa - Przemyśl - jednostka: niektóre aspekty transformacji sceny religijnej
PIOTR DŁUGOSZ, Nierówności edukacyjne młodej generacji pogranicza
KRYSTYNA STASIUK, Kiedy kontakt zmniejsza uprzedzenia? Badania polsko-ukraińskiego pogranicza
ROBERT GEISLER, IZABELA BARA, Nowe formy wykonywania pracy. Praca tymczasowa w wojewodztwie podkarpackim
RENATA STEFANIAK, Trzeci sektor na Podkarpaciu w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
AGNIESZKA SOBALA-GWOSDZ, Przemyśl jako miasto-wrota

 

 

 

 

 

RP43-1

Rocznik Przemyski, t. 43, z. 1 Historia Wojskowości, Przemyśl 2007, ss. 224 + 22 nlb. + mapa, cena 20,00 zł

Rozprawy i artykuły:

JANUSZ KURTYKA, Z dziejów królewszczyzn i organizacji militarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (Wokół nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 r.).

LUCJAN FAC, Południowo-wschodni teatr działań wojennych w latach 1497-1509. Działania wojenne i zagrożenia dla Rusi Czerwonej na przełomie XV i XVI wieku (1497-1509).

TADEUSZ MARIAN NOWAK, O wpływie walk z Turcją i Tatarami na rozwój polskiej techniki wojskowej w XVI-XVII w.

ANDRZEJ GLIWA, Jesienny najazd Tatarów krymskich i budżackich na Rzeczpospolitą w 1629 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej.

MARCIN GAWĘDA, Artyleria kozacka do 1648 r. Zarys problemu.

WIESŁAW MAJEWSKI, Jeremi Wiśniowiecki w czerwcu - lipcu 1648 r. - cz. 1.

JANUSZ WOJTASIK, Kozacy w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w wojnie  Turkami (1684-1699).

HENRYK KOTARSKI, Bitwa pod Lwowem (Lesienicami) z dnia 24 VIII 1675 r. na obrazie i w rzeczywistości.

JANUSZ POLACZEK, „Hetman Stanisław Rewera Potocki pod Cudnowem” – zapomniane dzieło Józefa Brandta.

LUCJAN FAC, Mikołaj Kreza (1T506) starosta lwowski i przemyski.

LUCJAN FAC, Stanisław z Chodcza (Chodecki) zapomniany obrońca Przemyśla.

 

RP43-3

Rocznik Przemyski, t. 43, z. 3 Literatura i Język, Przemyśl 2007, ss. 148, cena 12,00 zł

Artykuły:

Mowa Jana Fredra, Wojewody ruskiego w senacie do króla Jana Olbrachta - ze zbioru Franciszka Glinki Zwierzyniec Jednorożców. Wydał Jerzy Starnawski przy współpracy Marii Starnawskiej i Roberta Zawadzkiego.

KRZYSZTOF KOEHLER, „Ojczyzna bliższa" Stanisława Orzechowskiego.

PIOTR BOREK, Niedoceniony literat z przemyskiego, czyli o Janie Białobłockim.

PIOTR BOREK, O Pochodni wojennej sławy i Klarze męstwa Jana Białobłockiego.

JERZY STARNAWSKI, Chór muz greckich na chwałę Andrzeja Maksymiliana Fredry.

JERZY STARNAWSKI, Franciszka Glinki Anagrammata ku czci Andrzeja .Maksymiliana Fredry.

ZBIGNIEW SUDOLSKI, Kornel Ujejski we wspomnieniach Zofii Romanowiczówny.

JOANNA RUSIN, Wierny uczeń Sienkiewicza. Słów kilka o życiu i literackich próbach Zdzisława Gródeckiego.

TOMASZ PUDŁOCKI, Władysław Tarnawski wobec wizyty G.K. Chestertona we Lwowie i w Przemyślu.

BEATA ŻYWICKA, Co wiemy o wartościach? Inspiracje aksjologiczne we współczesnej myśli filozoficznej i humanistycznej.

MARIA KRAUZ, Za bardzo dobre wyniku w nauce... czyli o strukturze dedykacji w nagrodach uczniowskich.

ARKADIUSZ MAŚLACH, Imiennictwo wsi galicyjskiej w XIX w. (na podstawie metryk z Zarzecza, pow. niżański z 1. 1828-1864).

 

RP43-4

Rocznik Przemyski, t. 43, z. 4 Historia, Przemyśl 2007, ss. 256 + 2 nlb., cena 20,00 zł

Artykuły:

ANNA DURKACZ-FOREMSKA, Przejawy ofiarności w testamentach XVI i XVII-wiecznych mieszkańców Przemyśla.

ANNA DURKACZ-FOREMSKA, Obrzędy pogrzebowe mieszkańców Przemyśla w XVII wieku.

JOANNA HRYNKIEWICZ, Szewcy przemyscy w świetle organizacji cechowej (XVI-XVIII w.).

ADAM LISEK, Rozwój sytuacji politycznej w województwie ruskim w latach 1735-1736.

JACEK KANIEWSKI, O nietypowych wynalazkach i wojennej improwizacji w czasach nowożytnych słów kilka.

ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Stan badań nad dziejami społecznymi Kresów południowo-wschodnich w epoce przełomu (druga połowa XVIII wieku).

SABINA REJMAN, Z życia rodzin chłopskich w Krasnem w końcu XVIII i w XIX wieku.

ANDRZEJ BRUNO ŚLEBODZIŃSKI, Jachowiczowie z Dzikowa.

JAN KWAK, Zakład dla Sierot im. św. Heleny we Lwowie od końca XIX do początków XX wieku. Przyczynek do dziejów opieki społecznej.

TOMASZ J. KOTLIŃSKI, Adwokatura przemyska w latach 1868-1939.

TOMASZ PUDŁOCKI, Pomiędzy ideałem a rzeczywistością- życie codzienne uczniów Gimnazjum Morawskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia.

JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Wybory parlamentarne w przemyskim okręgu wyborczym w latach 1919-1938.

ZENON ANDRZEJEWSKI, Szpital żydowski w Przemyślu (1595-1944).

RYSZARD TŁUCZEK, Z działalności Rady Głównej Opiekuńczej w Dystrykcie Galicja.

Materiały:

ZENON ANDRZEJEWSKI, Przemyślanie w Powstaniu Warszawskim 1944.

Biografie:

EWA GRIN-PISZCZEK, Ksiądz Józef Alojzy Ziemiański (1807-1878).

ZENON ANDRZEJEWSKI, Adwokat dr Leon Peiper (1865-1942).

MAREK ZUBIK, Życie i twórczość profesora Stanisława Ehrlich.

Artykuły recenzyjne i recenzje:

SABINA REJMAN, Dzieje Hrubieszowa, 1.1 Od pradziejów do 1918 roku, pod red. R. Szczygła, Hrubieszów 2006, ss. 364.

rp43-5

Rocznik Przemyski, t. 43, z. 5 Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2007, ss. 154 + 6 nlb., cena 12,00 zł

Artykuły:

MICHAŁ FERENC, Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej Pogórza Przemyskiego i jego najbliższych okolic

PRZEMYSŁAW KUNYSZ, Projektowany rezerwat przyrody żołna Meropsapiaster w Przemyślu

TADEUSZ MISIAK, Wzgórza koło Łuczyc i Jaksmanic w okolicy Przemyśla - piękno zagrożone

ANNA WAJDA, Gotycko-renesansowa cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej w otoczeniu starych lip drobnolistnych (Tilia cordata Mili.)

ELŻBIETA GUZEK, DANUTA KRAUS, ANNA KLIMEK, Zespół pałacowo-parkowy w Łące

BARBARA A. OWSIANA, DANUTA KRAUS, WŁADYSŁAW KRAUS, ZOFIA MALINOWSKA, Zespół dworsko-parkowy w Izdebkach

JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS, KRZYSZTOF WIELGUS, Ochrona oraz kontynuacja zabytkowych zespołów zieleni militarnej Twierdzy Przemyśl

WŁADYSŁAW KRAUS, DANUTA KRAUS, Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na ziemiach polskich I. Wokół pojęcia pomnik przyrody w XIX w. i na początku XX w. (A)

GRZEGORZ POZNAŃSKI, Katalogi szkółek drzew i krzewów owocowych i ozdobnych Zakładu Ogrodniczego Państwowych Gospodarstw Rolnych w Charzewicach - Stalowa Wola

ALEKSANDER REJMAN, Wspomnienia. Część pierwsza - 1914-1934. Do druku podał Andrzej Rejman

RENATA SOBIERALSKA, Festiwal smaku

RP43-2

Rocznik Przemyski" tom 42, z. 1: Historia Wojskowości, Przemyśl 2006, ss. 216 + mapa, cena 20,00 zł;
Rozprawy i artykuły:
ANDRZEJ GLIWA, 
Zimowy najazd Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej 
MARCIN GAWĘDA, Działalność wojskowa Jerzego Sebastiana Lubomirskiego nad Wisłą i Sanem w 1656 r. 
JANUSZ POLACZEK, „Walecznością ożyjecie”, czyli o sposobach uhonorowania i upamiętnienia bohaterów kampanii 1809 r. 
ANDRZEJ OLEJKO, Armia słowacka w czasie przełamania Linii Mołotowa – uderzenie przeciw ZSRR w ramach Fall „Barbarossa” 
Materiały i źródła:
ZBIGNIEW NAWROCKI, Wspomnienia wrześniowe dowódcy 3 plutonu 112 Samodzielnej Kompanii Czołgów Wolnobieżnych sierż. pchor. ppor. Zygmunta Nagórskiego 
LUCJAN FAC, Józef Panaś (1887-1940), ksiądz kapelan Legionów i WP 
JERZY ADAM RADOMSKI, Władysław Stanisław Ruchaj (1906-1988
JERZY ADAM RADOMSKI, Aleksander Ruchaj, pseud. „Taczanowski” (1897-1966) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk art. Karol Aleksander Maresch (1898-1987) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk piech. Karol Józef Complak (1899-1967)

 

 

 

RP42-2

Rocznik Przemyski" tom 42, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2006, ss. 152, cena 15,00 zł;
Artykuły:

M. ŁANCZONT, J. NOGAJ-CHACHAJ, M. KOMAR, J. KUSIAK, W. ZERNICKAYA, Problemy z paleogeograficzną i stratygraficzną interpretacją osadów stokowych i podścielającego paleopedonu oraz ich archeologiczny kontekst (na przykładzie stanowiska w Cieszacinie Wielkim, Wysoczyzna Kańczucka) 
WOJCIECH BLAJER, Ósmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna odkrytych w 2005 r. szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stan. 5, pow. Przeworsk 
P. JAROSZ, A. SZCZEPANEK, M. WOŁOSZYN, Badania wykopaliskowe na stan. 30 w Łazach, pow. Jarosław w 2005 r. 
KATARZYNA TRYBAŁA-ZAWIŚLAK, Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 6 w Manasterzu, pow. Jarosław 
R. MADYDA-LEGUTKO, J. RODZIŃSKA-NOWAK, J. ZAGÓRSKA-TELEGA,Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Prusieku, stan. 25, pow. Sanok 
R. MADYDA-LEGUTKO, E. POHORSKA-KLEJA, J. RODZIŃSKA-NOWAK, Osada z okresu rzymskiego w Pakoszówce, stan. 1, pow. Sanok 
GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe na stan. 1 i 2 w Trójczycach, pow. Przemyśl w roku 2005 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków ludzkich ze zbiorowego grobu birytualnego z osady kultury przeworskiej w Lipniku, stan. 3 pow. Przeworsk 
M. PIOTROWSKI, G. DĄBROWSKI, H. FICNER, P. GRABIEC, Czy w Łukawicy znaleziono relikty warsztatu tkackiego z okresu rzymskiego? 
MONIKA BOBER, Badania wału obronnego na stan. nr 20 w Przemyślu (Plac Katedralny 2) w roku 2005 
ZBIGNIEW PIANOWSKI, Kontynuacja badań palatium przedromańskiego w Przemyślu w roku 2005

ANDRZEJ KOPERSKI, MAGDALENA KOŚMIDER, Badania archeologiczno-architektoniczne zabytkowego „lamusa” w Hawłowicach Górnych, pow. Jarosław

 

RP42-3

"Rocznik Przemyski" tom 42, z. 3, Literatura i Język, Przemyśl 2006, ss. 148, cena 12 zł;
Artykuły:

LESZEK BARSZCZ, Andrzej Krzycki (1482-1537) jako biskup przemyski 
JERZY STARNAWSKI, O Stanisławie Orzechowskim po francusku przed stu siedemdziesięciu laty 
JERZY STARNAWSKI, Wierszowana saga rodu Fredrów z 1670 r. 
TOMASZ PUDŁOCKI, Recepcja Mickiewicza w I Gimnazjum w Przemyślu w czasach galicyjskich 
ZBIGNIEW SUDOLSKI, Wincenty Pol w Przemyślu 
TOMASZ PUDŁOCKI, Przemyski okres w życiu Stefana Grabińskiego 
TOMASZ PUDŁOCKI, Związki Władysława Tarnawskiego z Przemyślem w latach jego profesury we Lwowie 
LESZEK TYMIAKIN, Religijność siedemnastowiecznych przemyślan w świetle leksyki testamentowej 
TERESA WĘGRZYN, Językowy kształt nazw bieszczadzkich 
MAŁGORZATA WILGUCKA, Rozumienie miłości „zakotwiczone” w kulturze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP42-4

"Rocznik Przemyski" tom 42, z. 4, Historia, Przemyśl 2006, ss. 272, cena 20,00 zł.
Artykuły:

ANNA WEISS, Biskupi przemyscy w latach 1375-1559 
JAN KWAK, Semper Fidelis. Z dziejów obronności Lwowa w XVII wieku 
JACEK KANIEWSKI, Lwów miasto-forteca w świetle uchwał i instrukcji sejmików koronnych za panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
ADAM PERŁAKOWSKI, Wyprawa księcia Maksymiliana Emanuela von Württemberg-Winnental na ziemie ruskie w 1704 roku 
KONRAD RZEMIENIECKI, Małżeństwa łacińsko-unickie na terenie archidiecezji lwowskiej na przełomie XVIII i XIX wieku (na przykładzie rzymskokatolickiej parafii Monasterzyska) 
SABINA REJMAN, Organizacja targów i jarmarków w Żółkwi w okresie autonomicznym (na podst. uregulowań prawnych władz miejskich) 
JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK, Inteligencja Przemyśla w okresie autonomicznym
WOJCIECH W. WIŚNIEWSKI, Karpaty Wschodnie w życiu i twórczości Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890) 
TOMASZ PUDŁOCKI, Na drogę tam, gdzie włada duch! Wzorce i ideały II Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Słowackiego w Przemyślu w latach międzywojennych 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Próba storpedowania akcji „Reinhard” 26 lipca 1942 roku w Przemyślu przez oficerów Wehrmachtu 
Materiały:
FRANCISZEK WASYL, Ormiański spis status animarum parafii Horodenka z 1791 roku

Biografie:
ZENON ANDRZEJEWSKI, Prof. dr Mojżesz Altbauer (1904-1998)

ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dr Józef Mieses (1882-1941) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr fil.
Henryk Ignacy Oesterreicher (1892-1942) 
Artykuły recenzyjne i Recenzje:
ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Dzieje społeczne nowożytnego Lwowa w ujęciu ukraińskiego historyka 
ANDRZEJ GLIWA, Siedziby szlachty ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII w. 
Polemiki:
ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Małżeństwa mieszane na pograniczu etnicznym jako problem badawczy (w odpowiedzi Konradowi Rzemienieckiemu)

RP42-5

"Rocznik Przemyski" tom 42, z. 5: Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2006, ss.146, cena 10,00 zł;
Artykuły:

MICHAŁ FERENC, 
Rozwój rzeźby i współczesne ukształtowanie rozcięć erozyjnych 
na północnych stokach „Zniesienia i „Zielonki w Przemyślu 
TADEUSZ MISIAK, Środowisko przyrodnicze w dorzeczu środkowego Sanu – przemiany 
ANNA WAJDA, ANNA BACH, Przeobrażenia przydomowych ogrodów wiejskich ziemi przemyskiej 
MARTA DZIUBIAK, RYSZARD RAWSKI, Stare odmiany jabłoni z Polski południowo-wschodniej i Ukrainy 
w zbiorach Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
GRZEGORZ POZNAŃSKI, Jabłonie w krajobrazie przyrodniczo-rolniczym w dorzeczu środkowego Sanu 
RENATA SOBIERALSKA, Ochrona starych odmian drzew owocowych w Dolinie Dolnej Wisły 
MARCIN SIELEZNIEW, ANNA M. STANKIEWICZ, ADAM GÓRNICKI,Modraszek Rebela Maculinea rebeli w Przemyślu. Ekologia i perspektywy ochrony populacji 
PRZEMYSŁAW KUNYSZ, Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 na Podkarpaciu 
DAMIAN STRĄCZYK, URSZULA SOMERLIK, Kobalt w środowisku i jego znaczenie w produkcji rolniczej 
EWA JANICKA, ROMAN GŁOWACZ, Rys historyczny Szkoły Rolniczej w Przemyślu 
ANDRZEJ REJMAN, Wspomnienie o moim ojcu 
RENATA SOBIERALSKA, Wspomnienie wybitnego polskiego pomologa prof. Adama Hrebnickiego w 150. rocznicę jego urodzin 
TOMASZ PUDŁOCKI, Julian Kubrakiewicz

 

 

"Rocznik Przemyski" tom 41, z. 1: Historia Wojskowości, Przemyśl 2005, ss. 236 + mapa, cena 15,00 zł;

LUCJAN FAC, Turecka wyprawa odwetowa na terenach Rusi Czerwonej w roku 1498 Zarys problemu 
ANDRZEJ GLIWA, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r. 
MARCIN GAWĘDA, Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648-1649 
JANUSZ POLACZEK, Sylwester Zieliński – zapomniany dokumentalista epoki Księstwa Warszawskiego 
GRZEGORZ NOWIK, Radiotelegrafia i radiowywiad w armii austro-węgierskiej przed wybuchem I wojny światowej i podczas jej trwania 
WITOLD RAWSKI, Odsiecz Przemyśla w listopadzie 1918 r. Pociąg pancerny kapitana Prymusa 
ZBIGNIEW ZAJĄC, Przygotowania mobilizacyjne i realizacja mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych Garnizonu Przemyśl (Dowództwo Okręgu Korpusu X) do Wojny Obronnej 1939 r. 
ZYGMUNT KOZAK, Archiwalia dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce i stosunków polsko-ukraińskich w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego 
ANDRZEJ OLEJKO, Krośnieński węzeł lotniskowy w Wojnie Obronnej 1939 r. w świetle archiwaliów i relacji 
ANDRZEJ OLEJKO, Statystyki bojowe 56 Eskadry Obserwacyjnej lotnictwa Armii „Karpaty” z okresu walk w Wojnie Obronnej 1939 r. 
JÓZEF STOLARCZYK, Ucieczki lotników słowackich do Polski w czerwcu 1939 r. 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dypl. pil. August Menczak (1894-1952) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dypl. pil. Adam Kropiński, P-76600 (1900-1982) 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dypl. pil. Zygmunt Pistl, P-0475 (1897-1981)

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 41, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2005, ss. 196, cena 15,00 zł;

MARIA ŁANCZONT, ARTUR PORĘBA, WACŁAW ZUBEREK, BOGDAN ŻOGAŁA ANDRIJ BOGUCKYJ, Geofizyczne rozpoznanie górnopaleolitycznego obozowiska łowców mamutów w Haliczu nad Dniestrem (Ukraina) 
KRZYSZTOF CYREK, MARIA ŁANCZONT, MAGDALENA SUDOŁ, OŁEKSANDR SYTNYK, Graweckie stanowisko w Haliczu na Ukrainie. Wyniki dotychczasowych badań 
MARCIN S. PRZYBYŁA, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych  w 2004 r. na st. 1 w Albigowej, pow. Łańcut 
WOJCIECH BLAJER, Siódmy sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, wyeksplorowanych w 2004 r. 
SYLWESTER CZOPEK, MONIKA SIEK, KATARZYNA TRYBAŁA, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2004 r. na stanowisku 4 i 6w Manasterzu, pow. Jarosław MARIA ZIELIŃSKA, Skarby spod Sanoka 
PAWEŁ JAROSZ, Ratownicze badania wykopaliskowe w 2004 r. na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, pow. Jarosław 
MARZENA J. PRZYBYŁA, Drugi sezon badań wykopaliskowych na st. 3 w Lipniku, pow. Przeworsk. 
GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe w 2004 r. na stan. 1 i 2 w Trójczycach, pow. Przemyśl 
JOSEF ZÁBOJNÍK, Avari a avarský kaganát v kontexte včasnostredovekej Európy 
PIOTR N. KOTOWICZ , Żelazna przewleczka z grodziska wczesnośredniowiecznego „Horodna” w Trepczy st. 1, pow. Sanok 
WOJCIECH PORADYŁO, Nowe dane do topografii średniowiecznego Przemyśla Andrzej Żaki, Przemyśl w czasach Bolesława Chrobrego i Mieszka II 
MARIA ŁANCZONT, EWA SOSNOWSKA, Aktualny stan profili geologicznych wybranych stanowisk paleolitycznych  i pradziejowych występujących na cegielniach w pow. przemyskim i jarosławskim 
ANDRZEJ PELISIAK, EWA SOSNOWSKA, Nowe zabytki krzemienne z Pogórza Dynowskiego, Średnia, gm. Krzywcza, st. 56 

GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe w 2004 r. na st. 12 w Radymnie pow. Jarosław 
ANNA K. ZAJĄC, Gliniane lampki oliwne w zbiorach przemyskich muzeów

KRZYSZTOF TUNIA, Wstępne wyniki badań grobowca nr 1 na stanowisku „Mauca Molino 2” w Pampacolca, dep. Arequipa, Peru 
ВІРА ГУПАЛО, Пам’яті Ігора Кириловича Свєшнікова (1915-1995)

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 41, z. 3, Literatura i Język, Przemyśl 2005, ss. 160, cena 10 zł;

JERZY STARNAWSKI, Hołdy poetyckie młodego Stanisława Hozjusza dla Andrzeja Krzyckiego, biskupa przemyskiego 
ROBERT K. ZAWADZKI, Marcin Kromer i biskup przemyski Jan Chojeński. Dzieje pewnej konsolacji 
JERZY STARNAWSKI, Frycz Modrzewski i Kochanowski na warsztacie wierszopiskim Franciszka Glinki (1670) 
MARIA WICHOWA, Jana Szczęsnego Herburta Strzała, którą Korona Polska, śmiertelna już Matka strażą obtoczona, z ciężkiego więzienia swego do dziatek swych stanu rycerskiego wypuściła – majstersztyk retorycznej perswazji 
ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Witanie Krola J. Mci Jana Kazimierza imieniem Koła Poselskiego po ekspedycyjej i zwycięstwie beresteckim. Podał do druku Jerzy Starnawski, w komentarzu współpraca Roberta Zawadzkiego 
BARBARA MILEWSKA-WAŹBIŃSKA, Wizerunek Matki Boskiej w łacińskim eposie poety z Ustrzyk 
JERZY STARNAWSKI, Koneksje przemyskie Ignacego Krasickiego w procesie informacyjnym przed objęciem koadiutorii warmińskiej (1766) 
ZBIGNIEW SUDOLSKI, Medycki epizod Kornela Ujejskiego 
JERZY STARNAWSKI, Przypomnienie Jana Gwalberta Pawlikowskiego (1860-1939) 
TOMASZ PUDŁOCKI, Przemyski poliglota – Stanisław Bielawski 
JERZY KOLANKOWSKI, O Stefanie Grabińskim. Opracował i podał do druku Tomasz Pudłocki 
JERZY KOLANKOWSKI, O Marianie Piątkiewiczu. Opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Tomasz Pudłocki 
TOMASZ PUDŁOCKI, Władysław Tarnawski. Cz. 5. Ostatnie lata 
ANNA NOWICKA-STRUSKA, Przemyśl w książce wspomnieniowej Henryka Zinsa 
ANNA KOŚCIELNY, Elementy antyczne w przestrzeni miejskiej Przemyśla i okolic 
LESZEK TYMIAKIN, Motyw śmierci w testamencie przemyskim z XVII wieku 
AGNIESZKA NIEMIEC, KAZIMIERZ OŻÓG, Wyrazy modne i nadużywane w języku przemyskiej młodzieży 
MAŁGORZATA WILGUCKA, Prawdziwa Miłość w rozumieniu przemyskich licealistów 
 

---

"Rocznik Przemyski" tom 41, z. 4, Historia, Przemyśl 2005, ss. 226, cena 15,00 zł.

ADAM LISEK, Rola Kamieńca Podolskiego dla obozu stanisławowskiego w województwie podolskim w latach 1733-1736 
JACEK KANIEWSKI, Twierdza kamieniecka w laudach i instrukcjach sejmików koronnych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
ELŻBIETA RUSINKO, Szkolnictwo średnie w Jarosławiu w latach 1884-1939. Aspekty ekonomiczno-socjalne 
RYSZARD TŁUCZEK, Żydowskie i ukraińskie organizacje i zakłady dobroczynne na obszarze  b. Galicji w latach 1918-1939 
MARIAN KOZACZKA, Ordynacja Ołycka w latach 1918-1939 
SABINA REJMAN, Akta metrykalne w zasobach zespołu Konsystorz metropolitarny obrządku łacińskiego we Lwowie w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie 
GRZEGORZ ZAMOYSKI, Schematyzmy diecezji przemyskiej ob. łac. jako źródło statystyczno-kartograficzne 
GRZEGORZ KLEBOWICZ, Status ecclesiarum dioecesis Premisliensis Fryderyka Alembeka – próba rekonstrukcji 
TOMASZ PUDŁOCKI, Andrzej Skowronek – długoletni sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Filip Axer (1884-1942) 

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 40, z. 1: Historia Wojskowości, Przemyśl 2004, ss. 220, cena 15,00 zł;
WIESŁAW MAJEWSKI, Taktyka w walkach polsko-kozackich 1625-1638 
ZBIGNIEW GRABOWSKI, Polskie koncepcje wojny partyzanckiej w XIX w. 
ANDRZEJ OLEJKO, Zapomniane lotnicze epizody z c.k. Przemyśla 1914-1915.
MICHAŁ KLIMECKI, Republika Rad w Małopolsce wschodniej. Epizod wojny polsko-sowieckiej 1919-1920 r. 
TADEUSZ RAWSKI, Bitwa lwowska 1920 r. 
ZBIGNIEW PALSKI, Działania 5 Armii polskiej w bitwie warszawskiej 
ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI, Artyleria przeciwlotnicza w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. 
LUCJAN FAC, Polska broń pancerna w wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. Wybrane aspekty 
ANTONI NAWROCKI, Możliwość wznowienia działań wojennych w okresie rozejmu (jesień 1920 – wiosna 1921) z Rosją Radziecką w ocenie polskiego Sztabu Generalnego 
JÓZEF SMOLIŃSKI, Oficerowie amerykańscy w walkach na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1919-1920 
JANUSZ POLACZEK, Ikonografia bitwy warszawskiej 1920 r. 
ANTONI NAWROCKI, Nowosielce 1936 r. 
ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI, Obrona Radymna w 1939 r. 
JERZY GRZYBOWSKI, Białorusini i Ukraińcy w Armii Polskiej we Francji (1939-1940) 
ZBIGNIEW PALSKI, Struktura i metody prowadzenia działań bojowych przez radziecki
e wojska wewnętrzne w walce z podziemiem ukraińskim w latach 1944-1947.
 

---

"Rocznik Przemyski" tom 40, z. 2, Archeologia, Przemyśl 2004, ss. 148, cena 12,00 zł; 
MAREK GEDL, Słowo wstępne 
MARIA ŁANCZONT, JOLANTA NOGAJ-CHACHAJ, KAZIMIERZ KLIMEK, 
MARINA KOMAR, ARTUR PORĘBA, WACŁAW ZUBEREK, BOGDAN ŻOGAŁA, Wybrane problemy starożytnych kurhanów z okolic Jarosławia (Wysoczyzna Kańczucka) 
TOMASZ CHMIELEWSKI, Znaleziska archeologiczne z Roztocza Rawskiego 
MAGDALENA KOŚMIDER, Kamienne topory z dorzecza środkowego Sanu w świetle badań osadniczych. Część II. Kamienne topory z Pogórza Przemyskiego i dorzecza Sanu 
MARCIN S. PRZYBYŁA, Osada z okresu neolitu i epoki brązu na st. 17 w Husowie, pow. Łańcut 
KRZYSZTOF TUNIA, EWA SOSNOWSKA, Siekiera krzemienna z miejscowości Grochowce, pow. Przemyśl 
MAREK GEDL, Uwagi na temat sytuacji kulturowej w młodszej epoce brązu i w początkach epoki żelaza na wschód od Bramy Przemyskiej 
WOJCIECH BLAJER, Szósty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
BARBARA SZYBOWICZ, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, wyeksplorowanych w 2003 r. 
MARZENA J. PRZYBYŁA, Sprawozdanie z badań ratowniczych w Lipniku, gm. Kańczuga, st. 3 
GRZEGORZ KIEFERLING, Archeologiczne badania wykopaliskowe w 2003 r. na st. 2 w Trójczycach, gm. Orły, pow. Przemyśl 
MARCIN PIOTROWSKI, Wybrane zabytki archeologiczne pochodzące z wielokulturowego st. 22 w Łukawicy w powiecie lubaczowskim 
ZBIGNIEW PIANOWSKI, Badania palatium przedromańskiego w Przemyślu w roku 2003 
ANDRZEJ KOPERSKI, Cmentarzysko szkieletowe na wzgórzu zamkowym w Przemyślu 
EWA SOSNOWSKA, Rekonstrukcja starożytnych kurhanów z okresu neolitu na Pogórzu Dynowskim 
JERZY LIBERA, Materiały do badań nad osadnictwem neolitu i epoki brązu zachodniej części Roztocza Rawskiego 
PAWEŁ JAROSZ, Wstępne wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Łazach, gm. Radymno 
WOJCIECH PORADYŁO, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Ostrowie koło Przemyśla 
GRZEGORZ KIEFERLING, Zabytki starożytne z jarosławskich zbiorów prywatnych. Kwerenda z lat 2002-2003 
JERZY LIBERA, W oczekiwaniu na nową syntezę miasta Przemyśla 
 

---

"Rocznik Przemyski" tom 40, z. 3, Literatura i Język, Przemyśl 2004, ss. 178, cena 10 zł;
JERZY STARNAWSKI, Jak środowisko przemyskie uczciło czterechsetną rocznicę urodzin Stanisława Orzechowskiego (1913)? 
MARIA WICHOWA, Stanisława Orzechowskiego Conclusiones in haereticos pro salute patriae (...) w przekładzie polskim księdza Zygmunta Aleksandra Włyńskiego 
TOMASZ PUDŁOCKI, Obchody roku Skargi w Przemyślu w 1912 r. 
JERZY STARNAWSKI, Juliusz Słowacki – poeta Ziemi... Sanockiej 
TOMASZ PUDŁOCKI, Obchody stulecia urodzin Zygmunta Krasińskiego w Przemyślu 
ZBIGNIEW SUDOLSKI, Okruchy przyjaźni poetów. (Garść listów Wincentego Pola z Galicji Wschodniej pisanych do Franciszka Wężyka, Teofila Lenartowicza i Władysława Syrokomli) 
ROBERT K. ZAWADZKI, Reminiscencje antyczne w twórczości Stefana Grabińskiego 
TOMASZ PUDŁOCKI, Władysław Tarnawski, cz. III. Przemyślanin w drodze do katedry uniwersyteckiej 
TOMASZ PUDŁOCKI, Nieznany kierownik Gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu – Franciszek Ćwikowski 
JERZY KOLANKOWSKI, Wśród twórców (do druku podał Tomasz Pudłocki) 
JERZY STARNAWSKI, Monografia wsi Dobrzechów w nowym wydaniu 
HALINA WIŚNIEWSKA, Porządek cechowy, a „wyrządzanie nieuczciwości” przez mistrzów rzemieślników w Przemyślu (XVII-XVIII w.) 
MAŁGORZATA WILGUCKA, Językowy obraz Miłości w słownictwie przemyskich licealistów 
LESZEK TYMIAKIN, W trosce o wykonanie „ostatniej woli”, czyli o wypowiedzeniach służących nakłanianiu odbiorców siedemnastowiecznych testamentów z Przemyśla 

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 40, z. 4, Historia, Przemyśl 2004, ss. 280. Nakład wyczerpany!
 Od redakcji 
WŁADYSŁAW TROJANOWSKI, Udział duchowieństwa diecezji przemyskiej w patriotycznych uroczystościach w przededniu powstania styczniowego 
BEATA ŚWIĘTOJAŃSKA, Miasto Przemyśl garnizonem armii austro-węgierskiej w okresie autonomii Galicyjskiej 
MARCIN MARYNOWSKI, Sport w Przemyślu w latach 1918-1939 
TOMASZ PUDŁOCKI, Stan i potrzeby badań nad dziejami I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu 
ZDZISŁAW BUDZYŃSKI, Polska i ukraińska przeszłość w zasobach lwowskiego archiwum
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Aleksander Axer – matematyk niespełniony (1880-1948)
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Józef Axer (1882-1957)
ZENON ANDRZEJEWSKI, Dr Maurycy Axer (1886-1942) 
JÓZEF GALANT, Moja nauczycielska autobiografia 
JANUSZ KURTYKA, Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 r. 
KONRAD KRZYŻAK, Postawa polityczna Hieronima Lubomirskiego w świetle jego korespondencji z lat 1695-1706

---

"Rocznik Przemyski" tom 39, z. 1: Literatura i Język, Przemyśl 2003, ss. 178, Cena 10 zł. 
Wiesław Wydra, Historyczne i kodykologiczne uwagi o rękopisie Rozmyślania przemyskiego,
Ewa Woźniak
, Językowy obraz Żydów w pasyjnej części Rozmyślania przemyskiego,
Józef Budzyński
, Łacińskie parafrazy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Witaj Królowo na warsztacie Pawła z Krosna (1513 r.),
Jerzy Starnawski
, Przemyskie koneksje młodego Marcina Kromera,
Zofia Ożóg-Winiarska
, “Muzy, śpiewajcie szczęśliwe ziemie Rusi”. W kręgu renesansowego etosu Sebastiana Fabiana Klonowica,
Jerzy Starnawski
, Epigramat łaciński Antoniego Łodzia-Ponińskiego w archiwum kurii przemyskiej,
Agnieszka Biedrzycka
, Jeszcze o “Zapomnianej relacji o bliskim Przemyślowi Dobromilu (1830)”,
Zbigniew Sudolski
, Ujejski – Lenartowicz. Zapomniane karty przyjaźni,
Tomasz Pudłocki
, Z zapomnianych artykułów Władysława Tarnawskiego.
Tomasz Pudłocki
, Rudolf Chirowski,
Leszek Tymiakin, 
Testamenty jako źródło leksyki informującej o urządzeniu mieszkań (Na przykładzie dokumentów przemyskich z XVII w.),
Małgorzata Wilgucka, Poprzez analizę synonimów do rozumienia pojęcia MIŁOŚCI (Na podstawie badań ankietowych),
Dorota Chudyk, Jak bardzo kochamy, jak głęboko wierzymy, jak mocno się denerwujemy?
Halina Wiśniewska, Leksyka specjalistyczna w księgach przemyskich rymarzy (XVII i XVIII w.),
Jan Musiał, Inspiracje filozoficzne myśli Stefana Kołaczkowskiego (1887-1940).

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 39, z. 2: Archeologia, Przemyśl 2003, ss. 148, Cena 10 zł.
Jan Machnik, Słowo wstępne
Maria Łanczont, Kazimierz Klimek, Marina Komar, Jolanta Nogaj-Chachaj, Artur Poręba, Bogdan Żogała, Nieinwazyjne badanie kurhanów na przykładzie kurhanu nr 2 na st. 37 w Cieszacinie Wielkim,
Magdalena Kośmider
, Kamienne topory z dorzecza środkowego Sanu w świetle badań osadniczych. Część I. Kamienne topory ze wschodniej części Pogórza Dynowskiego,
Paweł Jarosz
, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Średniej st. 11, pow. Przemyśl,
Paweł Madej
, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 2000 roku na stanowisku 5 w Sieteszy pow. Przeworsk (AZP 104-80),
Paweł Valde-Nowak
, Zabytki kamienne z Sieteszy, woj. podkarpackie, stan. 5 – Badania w 2000 r.
Grzegorz Lipecki
, Szczątki zwierzęce z jamy kultury mierzanowickiej w Sieteszy st. 5, gm. Kańczuga, woj. podkarpackie,
Marek Gedl
, Brązowe grociki strzał z trzonkiem z terenu Polski,
Wojciech Blajer, Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2002 r. na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Albigowej, pow. Łańcut (AZP 104-79, stan. 1,
Barbara Szybowicz
, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Albigowej, st. 1
Marcin Przybyła, Piąty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Lipniku, pow. Przeworsk,
Barbara Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z wybranych grobów z Lipnika, pow. Przeworsk, st. 5, wyeksplorowanych w 2002 r., 
Adam Kostek
, Badania wykopaliskowe na stan. 1 w Paluchach w latach 1998 i 2001,
Zbigniew Pianowski, Badania przedromańskiego palatium na zamku przemyskim w roku 2002,
Andrzej Koperski, Zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
Wojciech Poradyło, Odkrycie osady kultury pucharów lejkowatych w Hołuczkowie na Pogórzu Przemyskim.

---

"Rocznik Przemyski" tom 39, z. 3: Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2003, ss. 96, Cena 8 zł.
Lilianna Witkowska-Wawer, Charakterystyka przyrodnicza projektowanego rezerwatu “Starzawa”,
Mariola Zaremba
, Przemyskie stanowiska kosatki kielichowej Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb
Mariola Zaremba
, Storczyki Orchidaceae w granicach miasta Przemyśla. Notatki florystyczne,
Grzegorz Poznański
, Charakterystyka wybranych odmian jabłoni ziemi przemyskiej,
Janusz Adam Bednarski
, Problemy rolnictwa polskiego i jego integracji ze strukturami europejskimi na przykładzie regionu Podkarpacia,
Beata Pisulak
, Agroturystyka jako szansa aktywizacji gospodarczej wsi podkarpackiej,
Damian Strączyk
, Zawartość strontu w niektórych roślinach uprawianych na czarnoziemach z okolic Przemyśla,
Damian Strączyk
, Biogeochemia baru i jego zawartość w wybranych rzekach Podkarpacia,
Damian Strączyk, Marek Gurczyński
, Wybrane berylowce w roślinności południowo-wschodniej części Podkarpacia,
Alicja Kazienko
, Produkcja mleka wysokiej jakości w warunkach Polski i Unii Europejskiej,
Ryszard Wiśniewski
, Niektóre fakty dotyczące zainteresowań przyrodniczych Ignacego Schaittra (1805-1885), Accipiterw zbiorach ornitologicznych Edwarda Hanzla

---

"Rocznik Przemyski" tom 39, z. 4: Historia, Przemyśl 2003, ss. 140, Cena 10 zł.
Grzegorz Klebowicz, Stan badań nad organizacją diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego od założenia do końca XVI wieku,
Jacek Kaniewski, Oblężenie Trościańca – 24-31 XII 1671 r. Klęska, czy też skuteczna obrona?,
Andrzej Gliwa, Najazd tatarski na ziemię przemyską podczas wojny polsko-tureckiej w 1672 r.,
Adam Lisek, Uwagi w sprawie orientacji politycznej szlachty ziemi chełmskiej w latach 1733-1736,
Adam Perłakowski, Materiały do dziejów handlu w początkach XVIII wieku w świetle źródeł z komór celnych ruskich i podolskich,
Mariusz Głuszko, Prasa galicyjska o tworzonych w 1848 roku programach politycznych,
Marian Kozaczka, Mecenat kulturalno-oświatowy Maurycego Zamoyskiego w latach 1918-1939,
Grzegorz Szopa, Wybory parlamentarne i samorządowe w latach 1918-1939 w świetle prasy przemyskiej Recenzje
Andrzej Żaki, Krajobraz naturalny i kulturowy szlaku podróży świętego Wojciecha w krajach Europy, w: Święty Wojciech i jego czasy, Kraków 2000, s. 23-102, (Józef Niżnik),
M. Wagner, W cieniu szukamy jasności i chwały. Studia z dziejów panowania Jana III Sobieskiego (1684-1696), Siedlce 2002, ss. 210, 7 il. (Andrzej Gliwa),
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II. Materiały II sesji naukowej, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2003, ss. 640, (Marian Kozaczka),
Studia Catholica Podoliae
, Annus I (2002), numerus l, pod red. ks. Jana Niemca, Gródek-Kamieniec Podolski 2003, ss. 543 (Zdzisław Budzyński).

---

"Rocznik Przemyski" tom 38, z. 1: Literatura i Język, Przemyśl 2002, ss. 116, Cena 8 zł. 
80 rocznica patronatu Juliusza Słowackiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu: 
J. Starnawski, Słowo wstępne 
J. Starnawski, Wartości historyczne i trwałe twórczości Słowackiego 
B. Opalińska, Doświadczenie samotności w dziele Juliusza Słowackiego 
M. Ślazykówna, Tradycje zlotu "Słowaków" 
D. Kacnelson, Przemyski epizod z dziejów niedozwolonego rozpowszechniania "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa" A. Mickiewicza 
K. Kosek, Władysław Łoziński w Kuńkowcach i w Przemyślu 
D. Rott (opracowanie), Ustępy z poetów starożytnych w przekładzie rymowanym Stanisława Schneidra, nauczyciela gimnazjum w Przemyślu 
T. Błażejewski, Powieść pseudojarmarczna ("Crimen" Józefa Hena) 
Z. Szeląg, Robliczkowie. Matka i syn 
H. Wiśniewska, Frazeologizmy i przysłowia w listach rodzinnych Ignacego Krasickiego 
M. Łesiów, Jan Zaleski jako badacz języka Aleksandra Fredry i polszczyzny kresowej 
Z. Sokół, Halina Jadwiga Kamińska (1927-1992), ps. "Pani Ala", "Ala" 
T. Pudłocki, Sylwetki przemyskich nauczycieli filologów 

 

---

"Rocznik Przemyski" tom 38, z. 2: Archeologia, Przemyśl 2002, ss. 120, Cena 10 zł.  
P. Jarosz, Kurhan kultury ceramiki sznurowej w Średniej st. 3/2 pow. Przemyśl 
M. Gedl, Brązowe naczynie z Rudy koło Rohatyna (Ukraina Zachodnia) 
W. Blajer, Czwarty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk 
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wybranych grobów z cmentarza grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, st. 5, pow. Przeworsk, wyeksplorowanych w 2001 r. 
M. Przybyła, Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2001 r. na st. 1 w Albigowej, pow. Łańcut 
G. Kieferling, Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2001 r. na wielokulturowym stanowisku nr 8 w Radawie, pow. Jarosław 
W. Poradyło, Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 1 w Sanoku -Olchowcach 
O. Korczyński, Grodzisko stilskie 
Z. Pianowski, Królewska kaplica pałacowa na grodzie przemyskim w świetle najnowszych badań 
A. Koperski, Kazimierza Osińskiego zainteresowania archeologią 
A. Koperski, M. Kośmider, Ślady wczesnośredniowiecznej osady na st. 12 w Przemyślu przy ul. Tatarskiej 

---

"Rocznik Przemyski" tom 38, z. 3: Historia, Przemyśl 2002, ss. 120, Cena 10 zł. 
Z. Budzyński, Społeczność parafii katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu w latach 1592-1635 (w świetle akt metrykalnych) 
R. Tłuczek, Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1860-1918, 
W.A. Nesterenko, Kamieniec Podolski w okresie "nowej ekonomicznej polityki" (lata 20. XX w.) 
A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca Podolskiego w 1699 r. w świetle korespondencji między stroną polską a turecką 
A. Perłakowski, Oblaty uniwersałów Augusta II z 1718 r. w sprawie handlu solą z salin królewskich 
T. Pudłocki, Bartłomiej Groch 
Z. G. Kowalski, Pamięci generała Aleksandra Czcheidze w osiemdziesiątą rocznicę śmierci 

Recenzje: 
Ottoman-Polish Diplomatic Ralations (15th-18th century).
An annotated edition of Ahdnames and other Documents by Dariusz Kołodziejczyk, Leiden-Boston-Köln 2000, ss. XVIII, 721, 83 il, 3 mapki (A. Gliwa) 
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej, oprac. Róża Maliszewska, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2001, ss. 327, il. Mapy, indeks miejscowości, nazwisk (M. Kazaczka) 
W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 199939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000, ss. 1440 (B. Grott) 
Wiktor Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN-UPA. Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych w latach 1920-1999, Toronto 2000, ss. 778 (B. Grott) "Rocznik Mielecki", t. IV: 2001, Mielec 2001, red. J. Skrzypczak, J. Pezda, J. Tejchma, ss. 374, il., samorządowe Centrum Kultury w Mielcu (Z. Budzyński) 

---

"Rocznik Przemyski" t. 37, z. 1 Archeologia, Przemyśl 2001, s. 148, 4 tablice. Cena 10 zł. 
M. Gedl, Brązowe groty oszczepów z podłużnymi żeberkami na tulei po północnej stronie Karpat. 
W. Blajer, Trzeci sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk; Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworsk, 
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna materiału kostnego wybranych grobów z cmentarzyska kultury łużyckiej w Lipniku, stan. 5, pow. Przeworsk, 
G. Kieferling, Archeologiczne badania wykopaliskowe przepro­wadzone w 2000 r. nawielokulturowym stanowisku nr 8 w Rada­wie, pow. Jarosła; Zabytki starożytne z jarosławskich zbiorów prywatnych. Kwerenda z roku 2001 
B. Rokitowska, M. Wołoszyn Wczesnośredniowieczne zabytki pochodzenia wschodniego z wykopalisk w Pełnatyczach, pow. Przeworsk, 
M. Paszkowski, A. P. Tomasev`kij, M. Wołoszyn, Pochodzenie przęślika z Pełnatycz w świetle analiz geologicznych, 
M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, K. Klimek, Kolejny nowy kurhan w okolicach Cieszacina Wielkiego, pow. Jarosław, 
A. Lubelczyk, Nowe odkrycia kurhanów oraz wapiennika na Pogórzu Strzyżowskim, 
W. Poradyło, Ceramika kultury pomorskiej ze zbiorów muzeum przemyskiego; Grób szkieletowy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Trójczycach, pow. Przemyśl; Ceramika z okresu rzymskiego ze stanowiska 31 w Zamiechowie, pow. Jarosław, 
G. Godula, Charakterystyka zespołu kostnego z wczesnośredniowiecznej osady na stan. 3 w Chodakówce, pow. Przeworsk, 
S. Dryja, Wstępne sprawozdanie z badań w 1998 r. na stanowisku 15 w Prałkowcach, pow. Przemyśl, 
A. Koperski, Obserwacje archeologiczne odcinka wału grodziska w Przemyślu przy ul. Królowej Jadwigi, 
Z. Pianowski, Rotundy przemyskie. Uzupełniające badania archeologiczne w roku 2000. 

---

"Rocznik Przemyski" t. 37, z. 2 Literatura i Język, Przemyśl 2001, s. 116, Cena 7 zł. 
J. Starnawski, Zapomniany biogram Stanisława Orzechowskiego; Stanisław Staszic o Ziemi Przemyskiej i okolicach sąsiadujących z nią; Zapomniana relacja o bliskim Przemyślowi Dobromilu (1830), 
J. Budzyński, Grzegorza Czuja z Sambora poemat Censtochova (1568) w nurcie maryjnej tradycji staropolskiej, 
K. Kosek, Twórczość literacka i działalność naukowo-patriotyczna Władysława Łozińskiego. (Szkic syntetyczny), 
E. Umińska-Tytoń, O stylu językowym listów Józefa Blizińskiego, 
D. Rott, Ustępy z poetów starożytnych w przekładzie rymowanym Stanisława Schneidra, nauczyciela gimnazjum w Przemyślu, 
T. Pudłocki, Władysław Tarnawski. Pochodzenie, dzieciństwo, młodość; "Likejon", pismo społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, 
M. Wilgucka, O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987). 

 

---

"Rocznik Przemyski" t. 37, z. 3 Historia , Przemyśl 2001, s. 160, Cena 10 zł 
L. Rostwo-Suski, Jędrzej Suski z Rodstwa, prawnik i publicysta przemyski z przełomu XVI i XVII wieku, 
J. Kwak, Mieszkańcy Rzeszowa i okolicznych wsi przed miejscowymi sądami (przełom XVII i XVIII w.), 
A. Lisek, Powstanie szlachty ruskiej wobec prób pacyfikacji kraju w 1735 r., 
R. Tłuczek, Opieka społeczna w Przemyślu w latach 1918-1939 r., 
L. Fac, Losy żurawickich pancernych w latach 1939-1940, 
Z. Kozak, 75 rocznica odsłonięcia pomnika lotników amerykańskich we Lwowie, 
J. Horwat, Dokument Witka z Groszowic dla Wojtka i Maćka, braci zmarłego Pawła, sołtysa z Łubian, 
Z. Budzyński, Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1658 r., 
K. Przyboś, Akt rozgraniczenia między Rzecząpospolitą a Turcją w 1680 roku, 
J. Kurek, Ab oriente wszystko cicho i spokoynie, 
B. R. Główka, Ślady przeszłości. Czas pokoju, 
S. Krakowski, Prasa przemyska wobec problemu narastającego zagrożenia niemieckiego (styczeń-wrzesień 1939, wybrane numery)

 

Recenzje: 
Z. Budzyński, Piotr Wojciech Haszczyn,
 Zarys dziejów parafii w Krzywczy 1398-1998, Krzywcza 1998, ss. 172, nlb. Ilustracje 
A. Kanas, A. Borcz, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach "Potopu" 1655-1657, Przemyśl 1999, ss. 139 
J. Kamińska-Kwak, J. Suchmiel, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa 2000, ss. 368 
B. Szarzyńska, Grzegorz Ostasz, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" Okręg Rzeszów, Rzeszów 2000, ss. 181

 

---

"Rocznik Przemyski" t. 36, z. 1 Archeologia, Przemyśl 2000, ss. 152, cena 10,00 zł. 
M. Gedl, Miedziane topory ze schyłku III tysiąclecia przed Chrystusem, 
P. Madej, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1999 r. na stanowisku 5 w Sieteszy, pow. Przeworsk,
W. Blajer, Drugi sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworsk,
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych pochodzących z ośmiu grobów z Lipnika, pow. Przeworsk,
G. Kieferling, Badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1999 r. na wielokulturowym nr 8 w Radawie, pow. Jarosław
O. Korczyńskij, Ośrodki kultu pogańskiego dawnych Słowian w dorzeczu Górnego Dniestru (Element do studium na pograniczu)
M. Tworzydło, Wczesnośredniowieczna osada Przemyśl-Przekopana
A. Koperski, Rezultaty wstępnych badań archeologicznych nad dawnymi umocnieniami ziemnymi Przemyśla
M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, K. Klimek, Komunikat o postępie prac w realizacji projektu badawczego pt.: "Przemiany środowiska przyrodniczego dorzecza Mleczki Wschodniej"
A. Kostek, W. Poradyło, Nowe kurhany w okolicy Jarosławia,
G. Kieferling, Starożytne zabytki z jarosławskich zbiorów prywatnych,
W. Blajer, Rozpoznawcze badania wykopaliskowe na stan. 3 w Chodakówce.

---

"Rocznik Przemyski" t. 36, z. 2, Literatura i Język,  ss. 76, cena 7,00 zł
ELWIRA BUSZEWICZOWA, Grzegorz Samborczyk i jego pochwała Przemyśla
JERZY STARNAWSKI, Grzegorz z Sambora, piewca rodu Herburtów 
MARIA WICHOWA, Zaginione pisma Jana Ostroroga II 
KAROL KOSEK, Ziemia Przemyska w twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego 
JERZY STARNAWSKI, Jeszcze jedna glosa do Kornela Ujejskiego 
KAROL KOSEK, Ostatnie powieści historyczne Władysława Łozińskiego: Skarb watażki i Oko proroka 
JERZY STARNAWSKI, Drobne fakty z życia kulturalnego Przemyśla z lat 1895-1897 
JAN DUK, Wczesna proza Przemysława Bystrzyckiego 
JERZY STARNAWSKI, O „Fredreum” w Mannheim w 1951 r.

---

"Rocznik Przemyski" t. 36, z. 3, Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2000, ss. 92, cena 7,00 zł; 
LILIANNA WITKOWSKA-WAWER, Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia 
JÓZEF KISZKA, Porosty (Lichenes) na murach i wokół fortów Twierdzy Przemyśl 
DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Lit w rzekach Pogórza Przemyskiego i jego wpływ na zdrowie ludzi 
DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Rubid w roślinach uprawianych na czarnoziemach Podkarpacia i jego wpływ na zdrowie ludzi 
DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Zawartość sodu w poziomach uprawnych czarnoziemów zdegradowanych z okolic Przemyśla oraz perspektywa nawożenia tym pierwiastkiem 
DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, KRZYSZTOF KUD, Stront ogólny w poziomach uprawnych czarnoziemów zdegradowanych Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego 
DAMIAN STRĄCZYK, LESZEK WOŹNIAK, Wybrane właściwości chemiczne czarnoziemów zdegradowanych z okolic Przemyśla, Radymna i Przeworska 
GRZEGORZ POZNAŃSKI, Stare odmiany jabłoni Ziemi Przemyskiej 
JAN KACZANOWSKI, Baza pożytkowa makroregionu południowo-wschodniego i jej wpływ na produkcję pasieczną 
MAŁGORZATA BURNATOWSKA, Uwarunkowania hodowlano-przyrodnicze produkcji owczarskiej w regionie Bieszczadów 
MAŁGORZATA BURNATOWSKA, Produkcja owczarska stan i kierunki przeobrażeń 
GRZEGORZ POZNAŃSKI, 200 lat szkółkarstwa polskiego

---

"Rocznik Przemyski" t. 36, z. 4, Historia, Przemyśl 2000, ss. 116, cena 10,00 zł 
A. Lisek, Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia w 1733 r. i w pierwszych miesiącach wojny o tron polski.
M. Kozaczka, Gospodarka ordynacji kozłowieckiej w latach 1918-1939.
B. Szarzyńska, Powstanie i działalność rzeszowskiego teatru dramatycznego w latach 1944-1948.
J. Stefaniak, Podstawy duchowieństwa w pow. przemyskim w ocenie władz państwowych (w latach 1948-1953).
K. Przyboś, Akt fundacji Teofili Sobieskiej dla dominikanów żółkiewskich z 1653r.
M. Wodziński, A. Trzciński, XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu
Recenzje:
Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu. (Z. Budzyński)
F. Rzemeniuk, Unici Polscy 1596-1946. (R. Czupryk)
F. Forstner, Twierdza Przemyśl. (M. Dalecki)

---

"Rocznik Przemyski" t. 35, z. 1, Pedagogika i Psychologia, Przemyśl 1999, ss. 112, cena 7,00 zł. 
Józef Sowa, Aspiracje młodzieży niepełnosprawnej związane z wyborem zawodu 
Krystyna Barłóg, Rodzinne uwarunkowania dysfunkcjonalności dziecka
Sylwia Gardian, Program Knilla w terapii dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
Magdalena Semań, Psychospołeczne uwarunkowania poczucia osamotnienia u dzieci w młodszym wieku szkolnym 
Danuta Fonfara, Ewa Świtek, Integracja w placówkach oświatowych wielokulturowych: Przemyśl, Görlitz
Małgorzata Bębenek, W poszukiwaniu alternatywy dla stosunków rodziny i szkoły
Ewa Świtek, Zabawa jako forma rozwoju dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej masowej i specjalnej 
Zofia Lorenc, Fragmentaryczne deficyty rozwojowe a trudności w nauce czytania i pisania
Marzena Rorat, Astma w aspekcie psychosomatycznym u progu trzeciego tysiąclecia 
Sława i Aleksander Wilamowscy, Dyslalia 
Alina Zabrotowicz, Ignacy Krasicki – jego miejsce w podręcznikach XVIII i XIX wieku 
Elżbieta Taborska, Szkoła dla dziewcząt prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku (1805-1924) 
Elżbieta Taborska, Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku  
 

---

"Rocznik Przemyski" t. 35, z. 2, Archeologia, Przemyśl 1999, ss. 108, cena 8,00 zł 
J. Nogaj-Chachaj, M. Łanczont,  K. Klimek, Człowiek a środowisko doliny Sanu na przedpolu Karpat,
J. Machnik, E. Sosnowska, Badania archeologiczne kurhanu 2/98 w Średniej,
P. Madej, Wyniki badań osady kultury mierzanowickiej,
P. Valde-Nowak, Zabytki krzemieniarskie z Sieteszy,
M. Gedl, Skarb wyrobów brązowych z Przemyśla,
W. Blajer, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych w Lipniku,
B. Szybowicz, Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z Lipnika,
A. Koperski, Wczesnośredniowieczne osadnictwo rejonu katedry w Przemyślu
W. Poradyło, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Chodakówce.

---

"Rocznik Przemyski" t. 35, z. 3, Literatura i Język, Przemyśl 1999, ss. 92, cena 7,00 zł; 
HALINA WIŚNIEWSKA, Nazywanie niewiast w przemyskich księgach ławniczych pierwszej połowy XV wieku 
JERZY STARNAWSKI, Marcin Bielski – piewca Ziemi Przemyskiej 
JAN KWOLEK, Przemówienie ks. Jana Kwolka w imieniu kapituły katedralnej przemyskiej w czasie otwarcia Zjazdu Naukowego im. Ignacego Krasickiego we Lwowie. Podał do druku Jerzy Starnawski 
KRYSTYNA STASIEWICZ, Ignacego Krasickiego przywiązanie do stron rodzinnych 
KAROL KOSEK, Opowiadania Narwojowe Władysława Łozińskiego o przeszłości 
Polski w XVIII wieku 
JERZY STARNAWSKI, Kornel Ujejski w angielskiej antologii ...poetów łacińskich 
MARIA NOGOWA, Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Podał do druku Jerzy Starnawski

---

"Rocznik Przemyski" t. 35, z. 4, Historia, Przemyśl 1999, ss. 164, cena 10,00 zł 
Artykuły
K. Przyboś, 
Granice ziemi lwowskiej
J. Krochmal, Obraz heretyka, Żyda i muzułmanina w kazaniach Fabiana Birkowskiego
W. Solecki, Historia rodziny Krasickich
R. Ważna, Działalność gospodarcza starostów bełskich w XVI-XVIII wieku
M. Dalecki, Przemyskie wodociągi latach 1912-1939
E. Laska, Działalność sanitarno-żywnościowa Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Rzeszowie w latach 1945-1951
M. Kozaczka, Reforma rolna w ordynacji przeworskiej 1944-1945
 

Materiały:
J. Motylewicz, 
Podróż mieszczan przemyskich do Warszawy w 1673 r.

 

Artykuły recenzyjne i recenzje:
Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, 
Przeszłość Lwowa w ocenie ukraińskich(i polskich) historyków.
J. Czajkowski, Studia nad Łemkowszczyzną (Z. Budzyński).
W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r. Struktury administracyjne. (Z. Budzyński).
Losy cerkwi w Polsce po 1944 r. (R. Czupryk).
Łemkowie i Łemkoznawstwo w Polsce. (R. Czupryk).

 

In Memoriam:
Wybitny Przemyślanin prof. Mosze Altbauer (1904-1998) (W. Wierzbieniec)
Józef Tomasz Frazik (1922-1998), Z. Budzyński
 

---

"Rocznik Przemyski" t. 34, z. 1, Literatura i Język, Przemyśl 1998, ss. 92, cena 5,00 zł; 
E. Knobelsdorf, O wojnie tureckiej. Elegia. Wittenberga 1539. 
M. Mejor, Wątki folklorystyczne w "Roxolanii" Sebastiana F. Klonowica, 
M. Wichowa, Dwie barokowe historie obrazu Matki Boskiej Sokalskiej 
R. Grześkowiak, "Halcydis", ostatnia spośród "Roksolanek" Szymona Zimorowica. 
K. Stasiewicz, Związki poetki z czasów saskich, E. Drużbackiej, z ziemią Przemyską, 
J. Starnawski, Panegiryk ku czci biskupa przemyskiego Jana Potoczkiego (Potockiego) z 1826 r., 
K. Kosek, Walory literacko-naukowe prac historycznych W. Łozińskiego, 
J. Starnawski, Listy Jana Gwalberta i Michała Pawlikowskich do Giovanniego Mavera.

---

"Rocznik Przemyski" t. 34, z. 2, Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 1998, ss. 84, cena 5,00 zł 
P. Wład, Polska część Roztocza wschodniego jako pogranicze wielkich regionów geograficznych, 
M. Wójcikiewicz, P. Wolański, S. Bańcarz, D. Strączyk, Roślinność rezerwatu "Broduszurki", 
M. Wójcikiewicz, D. Strączyk, P. Wolański, Torfowiska niskie w dolinie dolnego Sanu, 
L. Witkowska-Wawer, Flora paprotników Pteridophyta miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia, 
L. Witkowska-Wawer, Z. Mrzygłód, Nowe stanowisko pióropusznika strusiego ("Matteucia struthiopteris") i konieczność jego ochrony.

---

"Rocznik Przemyski" t. 34, z. 3, Archeologia, Przemyśl 1998, ss. 80, cena 7,00 zł 
J. Machnik, E. Sosnowska, Kurhan kultury ceramiki sznurowej z przełomu III i II tys. Przed Chrystusem w Woli Węgierskiej, 
M. Gedl, Ze studiów nad starszym okresem epoki brązu we wschodniej części polskich Karpat, 
A. Koperski, A. Kostek, Zespół zabytków kultury mierzanowickiej na st. 5 w Kańczudze, woj. przemyskie, 
W. Poradyło, Jama kultury trzcinieckiej z osady wielokulturowej w Krasiczynie, 
S. Czopek, Cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Grodzisku Dolnym, woj., rzeszowskie w na tle osadnictwa tej kultury nad środkowym Sanem, 
W. Blajer, Wysoka gm. Łańcut, woj. rzeszowskie, stan. 1, 
J. Kociuba, Stanowisko kultury trzcinieckiej w Jarosławiu, woj. przemyskie.

---

"Rocznik Przemyski" t. 34, z. 4, Historia, Przemyśl 1998, ss. 108, cena 10,00 zł 
K. Przyboś, Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w latach 1573-1695, 
A. Krochmal, Kościół greckokatolicki wobec problemu emigracji zarobkowej, 
Z. Budzyński, Sieć cerkiewna ziemi sanockiej w świetle rejestrów poborowych z 1640 i 1655 r. 
E. Wiszka, Prasa obozowa żołnierzy armii URL internowanych w Polsce w latach 1920-1922, 
J. Krochmal, Wspomnienia Żydów przemyskich z czasów II wojny światowej, 
Recenzje: J. Widacki, Kniaź Jarema, Kraków 1997 (Agnieszka Biedrzycka); M. Gosztyła, Z. Konieczny, M. Proksa,Przewodnik po miejscach pamięci narodowej woj. przemyskiego, Przemyśl 1997 (E. Okoń); Jan K. Ostrowski, Lwów. Dzieje i sztuka, Kraków 1997 (Sabina Rejman); Jan K. Ostrowski, Kresy bliskie i dalekie, Kraków 1998 (Z. Budzyński, R. Czupryk).

---

"Rocznik Przemyski" t. 33, z. 1, Literatura i Język, Przemyśl 1997, ss. 76, cena 5,00 zł, 
Władysław  Tarnawski, Szekspir Kasprowicza (oprac. Jerzy Starnawski)
Władysław  Tarnawski,  Brytyjczycy o Polsce i o Polakach (oprac. Jerzy Starnawski)
Halina Wiśniewska, Leksyka regionalna w pismach Stanisława Orzechowskiego 
Jerzy Starnawski, Józef Moliński, badacz Sebastiana Klonowica Roxolanii (1853) 
Elżbieta Kolbus, Uwagi o etnograficznych opisach w Roxolanii Sebastiana Fabiana Klonowica 
Halina Kasprzak-Obrębska, Ziemia Przemyska na kartach saskiej encyklopedii 
Jerzy Starnawski, Dwie glosy dotyczące Kornela Ujejskiego 
Karol Kosek, Walory literacko-naukowe prac historycznych Władysława Łozińskiego (część I) 
Jan Gwalbert Pawlikowski, Seweryn Goszczyński i Jan Kubacik. Anegdota prawdziwa sprzed kopy lat bez mała (oprac. Jerzy Starnawski)  

---

"Rocznik Przemyski" t. 33, z. 2, Historia Sztuki, Przemyśl 1997, ss. 84, (streszczenia w języku niemieckim) cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 33, z. 3, Historia, Przemyśl 1997, ss. 172, (streszczenia w języku angielskim), cena 8,00 zł, 
Artykuły:
K. Przyboś,
 Balowie herbu Gozdawa
A.Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów tatarskich na ziemię przemyską i sanocką w latach 1620-1629
W. Blajer, Zakrzacze koło Łańcuta. Zaginiona miejscowość z XVII i XVIII wieku.
A. Taracha, Hiszpańska podróż ks. Józefa Sebastiana Pelczara w 1889 r.
S. Rejman, Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Kaszycach (do 1918 r.).
M. Dalecki, Ustrój samorządowych władz miejskich Przemyśla w latach 1918-1939.
J. Stolarczyk, Zarys polskiej akcji dywersyjnej „Łom” na Rusi Zakarpackiej w 1938 r.
Materiały:
J. Krochmal, 
Akta podwojewodzich przemyskich (1590-1765).
H. Ossadnik, Wykorzystanie akt metrykalnych w badaniach nad wielokulturową i wieloetniczną społecznością regionu sanockiego w XVIII-XIX w.
M. Kryczko, Żołnierze placówki AK „Buk” z odsieczą Walczącej Warszawie.
Artykuły i recenzje:
S. Fenczak, 
Kwestia chronologizacji budowy rotundy św. Mikołaja w Przemyślu.
A. Krochmal, Dmytro Błażejowski i jego najnowsze prace z dziejów Kościoła wschodniego.
400-littja Berestejskoj uniji. „Berestejśkije czytania” (J. Krochmal).
M. Łytwyn, K. E. Naumenko, Istorija ZUNR. (M. Kaznowski).
F. Dubiel, Gmina Tarnowiec. Dzieje dawne i współczesne. (S. F. Gajerski).
M. Urbanik, Żelazne kompanie Batalionów Chłopskich w powiecie rzeszowskim „Radło” 1939-1945. (Z. Budzyński

---

"Rocznik Przemyski" t. 33, z. 4, Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 1997, ss. 128, (streszczenia w języku angielskim), cena 5,00 zł 

---

"Rocznik Przemyski" t. 32, z. 1, Historia, Przemyśl 1996, ss. 182; (streszczenia w języku angielskim), cena 8,00 zł, 
Artykuły:
J. Krochmal, 
Kościoły katolickie w Przemyślu w latach 1375-1412
K. Przyboś, Granice ziemi sanockiej w czasach nowożytnych
W. Trojanowski, Zgrupowanie wzdowskie z 1846r. i udział w nim miejscowego duchowieństwa w 150 rocznicę wydarzeń
W. Brzoskwinia, J. Środulska-Wielgus, Fot XIII San Rideau Twierdzy Przemyśl-próba analizy zabytku XIX-wiecznej Architecturae militaris
B. Filarecka, Aleksander Dworski (1822-1908), burmistrz miasta Przemyśla w świetle prasy
E. Kalnicka, Działalność religijna Związku Katolicko-Społecznego
S. Krakowski, Historia I Przemyskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (1911 – 1944)

Materiały:
S. A. Sroka,
 Udział Spytka z Jarosławia w Anno Sancto 1500
Z. Budzyński, Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1628 r.
J. Motylewicz, Przywileje Żydów dobromilskich z 16123 i 1756 r.

Polemiki:
W. Blajer,
 O „Wołochach” i „Niemcach” w Markowej koło Łańcuta (Na marginesie monografii „Z dziejów wsi Markowa”)
J. Półćwiartek, O „Wołochach” i „Niemcach” w Markowej koło Łańcuta. (Na marginesie monografii „Z dziejów wsi Markowa”), w odpowiedzi Wojciechowi Blajerowi

Artykuły i recenzje:
Seria źródłowa przywilejów miast Polski południowo-wschodniej. (W. Zawitkowska)
M. Proksa, Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych. (K. Przyboś)
F. Leśniak, Krosno w czasach odrodzenia. Studia nad społeczeństwem miasta. (R. Pelczar).
M. Adamczyk, Edukacja a awans społeczny plebejuszy 1764-1848. (R. Pelczar)
A. Mariański, A w krzaku było mrowisko..., (S. F. Gajerski

---

"Rocznik Przemyski" t. 31, z. 2, Nauki Rolnicze, Przemyśl 1995, ss. 114; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 31, z. 3, Literatura i Język, Przemyśl 1995, ss. 108; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 29/30, z. 1-10,  Przemyśl 1993-1994, ss. 592, cena 20,00 zł
Wydanie w zeszytach:

blebul1a   z. 1, Archeologia, red. E. Sosnowska, ss. 92; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 2, Etnografia (zeszyt monograficzny: Burzyński T., Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy), ss. 74; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 3, Historia, red. Z. Budzyński, J. Krochmal, ss. 146; cena 5,00 zł,
Rozprawy i artykuły:
J. Motylewicz, 
Łańcut w XIV-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów miasta (cz. II)
K. Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.)
C. Taracha, Upadek znaczenia rodu magnackiego na przykładzie Firlejów. Urzędu i godności.
Z. Budzyński, Podziały wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w XVIII wieku. Metody ustalania i możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych.
M. Dalecki, Przemyskie mosty w latach 1772-1948
Z. Bielamowicz, Świadectwa patriotyzmu Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, w czasach galicyjskich

Artykuły recenzyjne i recenzje:
Z. Budzyński,
 Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie
R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukr4aińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej (Anna Krochmal)
J.S. Barcik,[Ireneusz Żołnierczyk], Kalwaria Pacławska (Z. Budzyński).

Materiały:
J. Krochmal, Dekret biskupa Wacława H. Sierakowksiego z 19 lipca 1743 r. w sprawie Żydów przemyskich
P. Krasny, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na terenie dawnej diecezji przemyskiej (dekanaty: Dobromil, Drohobycz, Jaworów, Mościska, Rudki, Sambor, Sądowa Wisznia).
S. Sroka, W sprawie daty objęcia Rusi przez Władysława Opolczyka,
J. Horwat, Uwagi o grodzie przemyskim

blebul1a   z. 4, Historia Języka i Literatury, red. J. Starnawski, ss. 86; cena 5,00 zł ,

blebul1a   z. 5, Historia Oświaty i Wychowania, red. D. Mech, ss. 60; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 6, Nauki Przyrodnicze, red. L. Witkowska-Wawer, ss. 104; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 7, Nauki Rolnicze, red. A. Kędzior, ss. 94; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 8, Acta Medica Premisliensia, red. S. Sobocki, ss. 100; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 9, Kronika TPN w Przemyślu, ss. 76; cena 5,00 zł,

blebul1a   z. 10, Bibliografia zawartości "Rocznika Przemyskiego", tom I-XXX za lata 1909-1994, oprac. Z. Budzyński, ss. 50; cena 5,00 zł,

---

"Rocznik Przemyski" t. 28, red. Z. Budzyński, Przemyśl 1991-1992, ss. 366, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 27, red. J. Olszak, Przemyśl 1990, ss. 456, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 26, red. J. Olszak, Przemyśl 1988, ss. 458, cena 10 zł

---

"Rocznik Przemyski" t. 24/25, red. J. Olszak, Przemyśl 1986, ss. 592, cena 10 zł

---