Rocznik Przemyski Historia

 

 

Dotychczasowi recenzenci

 

Rocznik Przemyski”, t. XLV: 2009,  Zeszyt 4 Historia – prof. dr hab. Jadwiga Hoff, URz

 Rocznik Przemyski”, t. XLVI: 2010 Zeszyt 4 Historia – prof. dr hab. Jerzy Motylewicz, URz

Rocznik Przemyski”, t. XLVIII: 2012, Zeszyt 4 Historia – prof. dr hab. Andrzej Chwalba (UJ), dr hab. Jan Jacek Bruski (UJ), dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak (URz), prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (URz), dr hab. Jadwiga Sawicka (URz), dr doc. J.M. Shabala (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w  Łucku)

Rocznik Przemyski”, t. XLVIX: 2013 Zeszyt 3  Historia – dr Maciej Dalecki (Przemyśl, Archiwum Państwowe w Przemyślu), dr hab. Tadeusz Czekalski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Julian Dybiec (Kraków, Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński),dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. URZ (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Marta Kurkowska-Budzan (Kraków, Uniwersytet Jagielloński),dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Kraków, Uniwersytet Jagielloński),doc. Mykoła Dmitrowicz Witenko (Iwano-Frankowsk, Prykarpacki Uniwersytet im. W. Stefanyka), prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

Rocznik Przemyski”, t. L: 2014, Zeszyt 3 Historia  - dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), prof. dr hab. Jerzy Motylewicz (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Jadwiga Muszyńska, prof. UJK (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Czesław Robotycki (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Anna Sieradzka prof. UW (Uniwersytet Warszawski), dr Tomasz Skrzyński (Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu), prof. dr hab. Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski)

Rocznik Przemyski. Historia, z. 3(18) 2015: dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Henryk Gapski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Jolanta Kamińska--Kwak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), dr doc. Oleh Razyhrayev (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

 

"Rocznik Przemyski. Historia", t. 52, z. 1 (19): 2016

dr hab. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Czesław Brzoza (Uniwersytet

Jagielloński), dr hab. Anna Łosowska (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof.

dr hab. Jerzy Motylewicz (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski),

prof. dr Andrew Wise (Daemen College w Amherst, USA), dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet

Jagielloński)