Rocznik Przemyski Historia

 

 

Podstawowe dane

Rocznik Przemyski Historia ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. 5 punktów.

Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH.

 

NR ISSN 2449-7347

Kontakt z Redakcją: „Rocznik Przemyski. Historia”, Towarzystwo Przyjaciół  Nauk w Przemyślu, ul. Kościuszki 7, 37-700 Przemyśl, tel. 16 678 56 01; e-mail: tpn-tpn@wp.pl biblioteka-tpn@wp.pl wydawnictwotpnprzemysl@wp.pl

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny "Rocznika Przemyskiego": dr Ewa Grin-Piszczek, dr Jolanta Czartoryska, mgr Lucjan Fac, dr Grzegorz Klebowicz, dr Tomasz Pudłocki (redaktor naczelny "Rocznika Przemyskiego"), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Maciej Waltoś 

Redakcja Rocznika Przemyskiego Historia: dr Anna Markiewicz (Kraków, red. nacz., historia nowożytna, historia kultury XVI–XVIII w.), dr Tomasz Pudłocki (Kraków–Przemyśl, red. nacz., historia kultury XIX–XX w.), dr Maria Stinia (Kraków, historia oświaty i nauki XIX-XX w.),dr Wiktor Szymborski (Kraków, red. nacz., historia średniowieczna, historia kultury XIV–XVI), dr Ewa Grin-Piszczek (Przemyśl, historia średniowiecza XIV–XVI w.), dr Izabela Wodzińska (Rzeszów, historia kultury XIX–XX w.), dr Mateusz Wyżga (Kraków, demografia historyczna, historia nowożytna XVI–XVIII w. – redaktor statystyczny), dr Monika Kulesza-Gierat (Lublin, KUL – redaktor językowy).

Rada Naukowa Rocznika Przemyskiego Historia: prof. dr Damir Agicič (Zagrzeb, Uniwersytet w Zagrzebiu), prof. dr hab. Zdzisław Budzyński (przewodniczący – Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Kraków, UJ), em. prof. dr hab. John Hartman (University of Michigan, USA),  prof. dr hab. Jadwiga Hoff (Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ (Kraków, UJ), dr hab. Józef Dobosz, prof. UAM (Poznań, UAM), doc. dr Pavel Krafl (vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR; Pedagogická fakulta Masarykova univerzita Brno) prof. dr Andrew Wise (Daemen College, USA)