Rocznik Przemyski Historia Wojskowości

 

 

Deklaracja o wersji pierwotnej

 

Zgodnie z wymogami MNiSW dotyczącymi oceny parametrycznej czasopism naukowych Redakcja „Rocznika Przemyskiego” oświadcza, że wersjami referencyjnymi dla wszystkich dotychczas opublikowanych zeszytów czasopisma są wersje papierowe. Redakcja – niezależnie od wersji papierowej czasopisma – umieszcza stronie internetowej pliki PDF z pełną zawartością tomów.