Rocznik Przemyski Historia Wojskowości

 

 

Dotychczasowi recenzenci

 

Rocznik Przemyski”, t. XLV: 2009, Zeszyt 1 Historia Wojskowości – dr hab. Janusz Odziemkowski, UKSW

Rocznik Przemyski”, t. XLVI: 2010 Zeszyt 1 Historia Wojskowości – dr hab. Janusz  Odziemkowski, UKSW

 

Rocznik Przemyski”, t. XLVII: 2011 Zeszyt 1 Historia Wojskowości – płk prof. dr hab. Tadeusz Radzik, UMCS; prof. dr hab. Janusz Zuziak, AON; prof. dr hab. Wiesław Majewski, UW

Rocznik Przemyski”, t. XLVIII: 2012, Zeszyt 1 Historia Wojskowości – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (URz), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (UW), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (WSFiZ), prof. dr hab. Wiesław Majewski (UW)

 

Rocznik Przemyski”, t. XLVIX: 2013 Zeszyt 1 Historia Wojskowości – prof. dr hab. Wiesław Majewski (Warszawa, Uniwersytet Warszawski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski  (Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna)

Rocznik Przemyski”, t. L: 2014, Zeszyt 1 Historia Wojskowości – prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu), prof. dr hab. Wiesław Majewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

 

„Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości”, z. 1(13) 2015: prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski), płk prof. dr hab. Tadeusz Rawski (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu), prof. dr hab. Wiesław Majewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Janusz Wojtasik (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)