Rocznik Przemyski Literatura i Język

 

Dotychczasowi recenzenci

 


Rocznik Przemyski”, t. XLV: 2009,  Zeszyt 3 Literatura i Język – prof. nadz. UŁ dr hab. Maria Wichowa, UŁ

Rocznik Przemyski”, t. XLVI: 2010 Zeszyt 3 Literatura i Język – prof. dr hab. Maria Wichrowa, UŁ;  prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, UŁ

Rocznik Przemyski”, t. XLVII: 2011 Zeszyt 2 Literatura i Język – prof. dr hab. Julian Dybiec, UJ; dr hab. Marek Nalepa, prof. URz; dr hab. Piotr Borek, prof. UP Kraków; dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof. URz; dr hab. Violetta Wróblewska, UMK Toruń; dr hab. Wacław Wierzbieniec, URz

Rocznik Przemyski”, t. XLVIII: 2012, Zeszyt 2 Literatura i Język – dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ), prof. dr hab. Piotr Borek (UP w Krakowie), dr hab. Marek Buś (UP w Krakowie), dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS), prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ), dr hab. Antoni Krawczyk (UMCS), prof. dr hab. Jacek Lyszczyna (UŚ), dr hab. Małgorzata Łoboz (UWr), dr hab. Agnieszka Korniejenko (UJ-PWSW), dr hab. Aleksander Madyda (UMK), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (UP Kraków), dr hab. Artur Timofiejew (UMCS-PWSW), dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

Rocznik Przemyski”, t. XLVIX: 2013 Zeszyt 2 Literatura i Język – prof. dr hab. Marek Buś (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. UMCS Dariusz Chemperek (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr Kinga Kosmala (Chicago, University of Chicago), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. UwB dr hab. Urszula Sokólska (Białystok, Uniwersytet w Białymstoku), prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Rocznik Przemyski”, t. L: 2014, Zeszyt 2 Literatura i Język - dr hab. Marek Buś, prof. UP (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), dr hab. Dariusz Chemperek, prof. UMCS (Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Marek Karwala (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), dr Kinga Kosmala (Chicago, USA, The University of Chicago), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Białystok, Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Rocznik Przemyski. Literatura i Język, z. 2(19) 2015: dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

"Rocznik Przemyski. Literatura i Język", t. 52, z. 2 (20): 2016

dr hab. Marek Buś, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab.

Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Marek Karwala,

prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr Kinga Kosmala (The University

of Chicago, USA), prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w

Krakowie), prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu), dr hab. Urszula Sokólska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Anna

Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).