Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

Aktualności; bieżący numer

 

Najnowszy numer oraz pozostałe Rocznika Przemyskiego Nauki Przyrodnicze można zakupić, m.in. w Biurze Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz w sprzedaży wysyłkowej (zobacz Oferta wydawnicza).

 

ZAWARTOŚĆ „ROCZNIKA PRZEMYSKIEGO. NAUKI PRZYRODNICZE, T. 52, z. 3 (12): 2016

 

NATALIA KOCHMAN-KĘDZIORA, ANITA PAJĄCZEK, ŁUKASZ PESZEK,

PIOTR DOMSZY, TERESA NOGA, JADWIGA STANEK-TARKOWSKA

Różnorodność zbiorowisk okrzemek rozwijających się w rzece San w okolicach Jarosławia

PAWEŁ RUCIŃSKI

Występowanie jaworu (Acer pseudoplatanus L.) w bieszczadzkich drzewostanach naturalnych regla dolnego

PAWEŁ RUCIŃSKI, LILIANNA WITKOWSKA-WAWER

O potrzebie badań fitosocjologicznych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” i terenów przyległych

ANNA MARIA WAJDA

Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.) w kulturze ludowej Podkarpacia

TADEUSZ MISIAK

Pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris (L.) Tod.) – nieznane stanowiska w Kotlinie Sandomierskiej na Podkarpaciu

LILIANNA WITKOWSKA-WAWER

Rezerwaty przyrody w Anglii na przykładzie Hrabstwa Lincolnshire

GRZEGORZ POZNAŃSKI

Tradycyjne sadownictwo na terenie Pogórza Przemyskiego

PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MATEUSZ KUNYSZ

Jerzyk (Apus apus) w centralnej części miasta Przemyśla na początku XXI wieku i jego ochrona

ALEKSANDER KĘDZIOR

Bibliografia zeszytów Nauki Rolnicze Rocznika Przemyskiego od 1993 roku

Piotr Then (1969-2014) - wspomnienie