Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze

 

 

 

 

Dotychczasowe numery

Rocznik Przemyski. Zeszyt Nauki Przyrodnicze t. 48. z.3: 2012

Rocznik Przemyski. Zeszyt Nauki Przyrodnicze t. 45. z.3:2009

 

 

 

 

rp14.jpg

 

 

ZAWARTOŚĆ ZESZYTU 4 NAUKI PRZYRODNICZE „ROCZNIK PRZEMYSKI”, T. 50: 2014

 

WSTĘP

 

ANITA PAJĄCZEK, ŁUKASZ PESZEK, NATALIA KOCHMAN,TERESA NOGA, JADWIGA STANEK-TARKOWSKA

Różnorodność zbiorowisk w wodach Mleczki wschodniej

 

MAGDALENA KOCIELSKA-STREB, ANITA PAJĄCZEK,ŁUKASZ PESZEK, NATALIA KOCHMAN, TERESA NOGA,JADWIGA STANEK-TARKOWSKA

Okrzemki (Bacillariophyceae) Zalewu Rzeszowskiego

 

TADEUSZ MISIAK

Nieznane stanowisko Tojadu mołdawskiego Aconitum moldavicum (Hacq.) na Pogórzu Przemyskim

 

DANUTA KRAUS, ROMAN DUBLAŃSKI

Zespół dworski w Kozodrzy koło Ropczyc

 

ANNA MARIA WAJDA

Otoczenie przyrodnicze kapliczek, figur i krzyży przydrożnych na Pogórzu Przemyskim – studium literaturowe

 

TOMASZ IDZIKOWSKI

Zastosowanie roślinności w fortyfikacjach austro-węgierskich

 

LILIANNA WITKOWSKA-WAWER

Z historii badań florystycznych na terenie miasta Przemyśla

 

ALEKSANDER KĘDZIOR

Udział nauczycieli przemyskich szkół rolniczych w działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

 

PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MICHAŁ POLAKOWSKI

Liczebność ptaków lęgowych na dwóch powierzchniach próbnych w południowo-zachodniej części Podkarpacia

 

PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MICHAŁ POLAKOWSKI

Ptaki lęgowe południowo-zachodniego Podkarpacia. Analiza wyników uzyskanych z transektów liniowych koło Kobylan

(powiat krośnieński)

 

BOŻENA MOCARSKA–SZWIC

Od zbieractwa do kolekcjonerstwa. Przyczynek do historii kolekcji przyrodniczych

 

GRZEGORZ POZNAŃSKI

215 lat szkółkarstwa polskiego

 

 

rp12.jpg

 

zawartość „Rocznika Przemyskiego”, t. XLVIII: 2012, z. 3 Nauki Przyrodnicze

 

Lilianna Witkowska-Wawer

Notatki florystyczne z lat 1984-1990 z niektórych terenów cennych przyrodniczo w granicach miasta Przemyśla (Floristic notes from years 1984-1990 from some valuable areas within the city of Przemyśl)

 

Michał Ferenc

Z historii rezerwatu przyrody „Winna Góra”. „Od rezerwatów do rezerwatu” (Of the nature reserve „Winna Góra”. From reserves to reserve)

 

Piotr Bernat, Teresa Noga

Różnorodność zbiorowisk okrzemek potoku Trzcianka (Diversity of the diatom communities in the Trzcianka stream)

 

Anna Maria Wajda

Floksy wierzchowate (Phlox paniculata L.) w ogrodach Podkarpacia (Phlox paniculata in some garden of Podkarpacie

 

Małgorzata Tarczyńska-Góra

Rosiczka – niewinna drapieżniczka (Sunew – innocent predator)

 

Tadeusz Misiak

Historia starań o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego (The history of the creation Turnicki Nationalpark)

 

Grzegorz Poznański, Artur Brożyniak

Tradycje sadownicze w Pacławiu (Pogórze Przemyskie) (Fruit-growing traditions in Pacław Przemyśl Fotthills

 

Aleksander Kędzior

Szkoły rolnicze i uniwersytety ludowe w regionie przemyskim przed I wojną światową i w okresie międzywojennym (The activity of the Agriculturalschools and Folk Universities in the Region of Przemyśl before the First World War and during the interwar period)

 

Aleksander Kędzior, Mieczysław Ryba 

Zakłady Naukowo-Rolne w Boguchwale im. Z. i W. Suszyckich (Szkic monograficzny) (The Z. and W. Suszyccy research Agriculturalinstitutions in Boguchwała)

 

Danuta Kraus, Magdalena Śliwińska

Asortyment róż w szkółkach na terenie dawnej Galicji od ok. połowy XIX do ok. połowy XX wieku na przykładzie siedmiu obiektów (The assortiment of roses produced in nurseries in the former Galicia region from about the mid nineteenth century to the mid twentieth century basin on 7 examples)

 

 

 

 

zawartość „Rocznika Przemyskiego”, t. XLVII: 2011, z. 3 Nauki Przyrodnicze

 

 

Lilianna Witkowska-Wawer

Flora miasta Przemyśla i jej zmiany w ciągu ostatniego stulecia. Część IV (Flora of the town of Przemyśl and its changes during the last century. Part IV)

 

Tadeusz Misiak

Języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – wyjątkowa paproć w lesie okolicy Krzeczkowej na Pogórzu Przemyskim (Hart's tongue fern Phyllitis scolopendrium (L.) Newman – an extraordinary fern in the Krzeczkowa area of the Przemyskie foothills)

 

Adam Szary

Flora synantropijna a problemy inwazyjności gatunków antropogenicznych w Bieszczadzkim P.N.(Synanthropic flora and some problems involving an invasive anthropogenic species in the Bieszczady National Park)

 

Agnieszka Tambor, Teresa Noga

Różnorodność flory okrzemek w rzece Lubcza i potoku Lubenia (Podgórze Rzeszowskie, Polska południowo-wschodnia) (Diversity of diatoms flora in the Lubcza River, left-side tributary of the Wisłok River)

 

Anna Maria Wajda

Rośliny w kulturze ludowej Podkarpacia (Plants in folk culture of the Podkarpacie)

 

Danuta Kraus, Katarzyna Spaczyńska

Nasadzenia alejowe przy ulicach Rzeszowa (Boulevard trees in Rzeszów)

 

Renata Sobieralska

Charakterystyka odmian Papierówka i Biełyj Naliw (Characteristic of Papierówka and Biełyj Naliw varieties)

 

Grzegorz Poznański

Cięcie drzew owocowych: starych i zaniedbanych jabłoni. Kilka praktycznych uwag (Pruning the fruit trees: old and abandoned apple trees. Some practical advice)

 

Aleksander Rejman

Historia hodowli roślin sadowniczych w Polsce. Zapiski nie redagowane ok. 1996-2002 (History of cultivation of fruit plants in Poland. Aleksander Rejman unpublished notes – about 1996-2002)

 

Władysław Kraus, Danuta Kraus

Zapiski do historii ruchu ochrony przyrody na ziemiach Polskich. II. Puszcza Białowieska w XIX i na początku XX wieku (C) (Notes on history of preservation of nature movement in Poland. II The primaeval Białowieża Forest in XIX and beginning of XX century (C)

 

Barbara Turczak

Etyka ekologiczna – ochrona środowiska oraz wykorzystywanie  zasobów naturalnych (Environmental Ethics − environment protection and natural resources usage)

 

 

 

 

 

np47a