MINISTERSTWO NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

zadanie z digitalizacji

Dofinansowano z MNiSW na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1909–2009)

Historia Biblioteki Towarzystwa  Przyjaciół Nauk w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymienione niżej pozycje są dostępne w pełnej rozdzielczości i w oryginalnym rozmiarze dla Czytelników Biblioteki Naukowej TPN w Przemyślu. Tutaj możemy tylko niektóre czytać w całości,  w rozdzielczości 800 pikseli, wspomagając sobie w razie potrzeby kombinacją klawiszy Ctrl + (szary plus na klawiaturze numerycznej)

 

2011-12-29

 

 1. 120 lat Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. Przemyśl – 18-20 czerwca 1982;
 2. 222 lat przemyskich bibliotek publicznych. Wystawa. Przemyśl 1976;
 3. Andrusiewicz A., Przemyskie Rady Robotnicze w latach 1918–1919. Przemyśl 1977;
 4. Arcypasterze wszystkich Dyecezyj Galicyi Wielebnemu Duchowieństwa i wszystkim wiernym pozdrowienie w Panu! Przemyśl 1913;
 5. Arłamowski K., Wypisy i teksty źródłowe do wewnętrznych dziejów Przemyśla w dawnej Polsce Zeszyt 1. Przemyśl 1938;
 6. Biblioteka Polska. Wszystkie dzieła polskie Jana Kochanowskiego. Zeszyt piąty. Przemyśl 1857;
 7. Czerska-Mączyńska M., Demon życia. Powieść współczesna. Przemyśl 1922;
 8. XLVI. Sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za r.1913. Lwów 1914;
 9. Die Erste Belagerung von Przemysl September-Oktober. Przemyśl 1914;
 10. Dietz F. J.It.d’Arma, Przewodnik Teoretyczno-praktyczny w nauce śpiewu zbiorowego dla szkół średnich i seminaryów nauczycielskich Częśc IIIA. Przemyśl;
 11. Fenczak A., Leopold Hauser. Przemyśl 1983;
 12. Fischerówna A., Czytanka historyczna dla szkół powszechnych Część I. Przemyśl 1933;
 13. Fischerówna A., Powstanie styczniowe. Przemyśl 1927;
 14. Forbot E. Jan Smołka. Przemyśl 1979;
 15. Galicyjskie Beskidy i Karpaty Lesiste przez Filipa Świstunia. Rzeszów 1876;
 16. Gilewicz A., Stosunki pieniężne w Galicji w latach 1772-1914. Przemyśl 1958;
 17. Groch B., O szkolnictwie polskiem ze szczególnym uwzględnieniem wychowawstwa ks. Bronisława Markiewicza. Przemyśl 1930;
 18. Groch B., Przewidywania wojny światowej i jej następstwo. Przemyśl [1914]; www
 19. Groch B., O polską Konstytucję. Przemyśl 1930;
 20. Groch B., Polska jako czynnik pokoju Europy i świata. Część pierwsza. Widzenie Mickiewicza w oświetleniu dziejowem. Przemyśl 1918;
 21.  Hejnosz W., Udział Ziemi Przemyskiej w życiu parlamentarnym Polski przedrozbiorowej. Przemyśl 1961;
 22. Hrabyk P., Pierwsza szkoła panieńska w Przemyślu. Lwów 1913;
 23. Inwentarz muzealny, archiwalny i biblioteczny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1912. Przemyśl 1913;
 24. Jednodniówka. Komisja Historyczna Hufca Ziemi Przemyskiej 10 listopada 2001r. 90 lat Harcerstwa Polskiego. Przemyśl 2001;
 25. Jednodniówka z okazji zjazdu uczennic i nauczycieli Państw. i Pryw. Seminarjum Naucz.Żeńsk. w Przemyślu dnia 25 czerwca 1936 r. Przemyśl 1936;
 26. Jeż M., Willa Biskupa pod Brzozowem. Przemyśl 1929;
 27. Kamiński J.; Z przeszłości cechów lubelskich. Przemyśl 1924.
 28. Konieczny Z., Informator dla korzystających z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przemyśl 1984;
 29. Konieczny Z., Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy listopad grudzień 1918. Przemyśl 1993;
 30. Kopeć J., Oświata to potęga t. I. Wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15. lecia niepodległości państwa polskiego. Przemyśl 1933;
 31. Kopeć J., Oświata to potęga t. II. Wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15. lecia niepodległości państwa polskiego. Przemyśl 1933;
 32. Kopyciński A., Siedem Kazań o męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Przemyśl 1903;
 33. Koperski A., Bibliografia do tematu Przemyśl w starożytności i średniowieczu. Rzeszów 1967;
 34. Korol E., Wpływ greckiej literatury na fraszki Jana Kochanowskiego. Odbitka ze sprawozdania c.k. Gimnazyum w języku wykładowym polskim. Przemyśl 1907;
 35. Kotula B., Flora leśna okolicy Przemyśla. Przemyśl 1878;
 36. Kramarz W., Ludność Przemyśla w latach 1521-1921. Przemyśl 1930;
 37. Kramarz W., Przegląd stosunków gospodarczych Wschodu, Graecji, Rzymu i Wczesnego Średniowiecza. Przemyśl 1936;
 38. Kramarz W., Stosunki gospodarcze w Przemyślu w I. poł. XVII stulecia. Przemyśl 1926;
 39. Książeczka wkładowa szkolnej kasy oszczędności uczniów Państwowego Gimnazjum II im. Prof. K. Morawskiego w Przemyślu. Przemyśl 1930;
 40. Kunysz A., Przemyśl wczesnodziejowy. Rzeszów 1960;
 41. Kunysz A., Inż. Kazimierz Maria Osiński współtwórca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Przemyśl 1984;
 42. Kwolek J., Statut i Regulamin Archiwum Diecezjalnego. Przemyśl 1927;
 43. Kwolek J., Naukowa organizacja archiwów kościelnych. Przemyśl 1930;
 44. Letniowski P., Realizacja zagadnienia wychowawczego na terenie szkoły. Praktyczne ujęcie tematu. Przemyśl 1935;
 45. Lewicki A., Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla. Przemyśl 1881;
 46. Lewes G. H., Fizjologia codziennego życia. Zeszyt pierwszy. Kraków 1872;
 47. Linhard S., Ubereinstimmungen zwischen Gothes Egmont und Urfaust. Przemyśl 1909;
 48. Lintz E., Miron Costin. Przemyśl 1958;
 49. Loos J., Zmierzch czy ofensywa socjalizmu... Warszawa 1934.
 50. Materiały do bibliografii miasta Przemyśla (do roku 1944). Przemyśl 1981;
 51. Materiały do bibliografii dziejów Przemyśla (1944-1974). Przemyśl 1976;
 52. Mienes M., Hellenizm a judaizm. Przemyśl 1928;
 53. Na kogo uczciwy człowiek powinien głosować. Przemyśl 1911; www
 54. Niemczycki W. Podręcznik metodyczny nauki śpiewu i początków muzyki. Przemyśl 1922;
 55. Obwieszczenie! Regulamin porządku i czystości. Przemyśl 1905; www
 56. Orłowicz M., Illustrierter Fuhrer Durch Przemyśl und Umgebung. Lemberg 1917;
 57. Orłowicz M., Ilustrowany Przewodnik po Przemyślu i okolicy. Lwów 1917;
 58. Osiński K., Wykopalisko w Budach Łańcuckich z epoki młodszego okresu Cesarstwa Rzymskiego. Przemyśl 1922;
 59. Paczoski J., Wycieczka do parku Narodowego w Białowieży w dniach 7 i 8 lipca 1925 r. Warszawa 1925;
 60. Pamiątka Drugiego Zjazdu Koleżeńskiego byłych uczniów gimnazyum im. Franciszka Józefa. Lwów 1896; www
 61. Pawlikowski M., Harfa Eola. Fragmenta poetyckie. Medyka 1930;
 62. Persowski F., Lachowie, Lenolizi i Lendzainoi w nazewnictwie X wieku. Przemyśl 1958;
 63. Pieśni dla młodzieży. Słowa Dr. Wacław Romanowski Muzyka Prof. Mieczysław Romanowski. Przemyśl
 64. Przegląd Chyrowski Deo-Patriae-Amicitae. Korespondencja przyjacielska w miejsce rękopisu. Zeszyt I. Rok XXXIII Styczeń – Marzec. Chyrów 1925;
 65. Przemyśl zaprasza. Przemyśl 1991;
 66. Quintiliani Institutionis Oratoriae M. Fabii. Przemyśl 1914;
 67. „Rocznik Przemyski” Tom VI. Przemyśl 1925;
 68. „Rocznik Przemyski” Tom VII. Przemyśl 1927;
 69. „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1924”. Przemyśl 1924;
 70. Skazówka listowa czyli nauka o listach dla dzieci przez I.L. Czerwińskiego. Przemyśl 1812;
 71. Solecki Ł. O., Wielebnemu Duchowieństwu parafialnemu Pozdrowienie i Błogosławieństwo w Jezusie Chrystusie, Panu naszym! Przemyśl 1892;
 72. Smołka J., Katalog archiwum aktów dawnych miasta Jarosławia. Jarosław 1928;
 73. Smołka J., Przemyśl pod sowiecką okupacją Wspomnienia z lat 1939-1941. Przemyśl 1999;
 74. Sprawozdanie czytelni akademickich we Lwowie za 1904/5.  Lwów 1905;
 75. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1876. Przemyśl 1876;
 76. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1877. Przemyśl 1877;
 77. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1912. Przemyśl 1912;
 78. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1913. Przemyśl 1913;
 79. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1914. Przemyśl. 1914;
 80. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum II im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu za rok szkolny 1931/32. Przemyśl 1932;
 81. Sprawozdanie Kierownictwa C.K. Seminaryum Naucz. Żeń. w Przemyślu za rok szkolny 1915/16. Przemyśl 1916;
 82. Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału PTH w Przemyślu 23 czerwiec 1978 – 29 czerwiec 1980. Przemyśl 1980;
 83. Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału PTH w Przemyślu. 23 maj 1976- 20 czerwiec 1978.  Przemyśl 1978;
 84. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 23.IV.1972-5.V.1974. Przemyśl 1974;
 85. Sprawozdanie z III Kapituły Generalnej Zgromadzenia S.S. Służebniczek N.P. Marji w Starej Wsi na dniu 16 lipca 1924 R;
 86. Sprawozdanie Zarządu Koła Pań Towarzystwa „Szkoły Ludowej” w Przemyślu za rok 1913. Przedłożone Walnemu Zgromadzeniu w dniu 21. kwietnia 1914 roku. Przemyśl 1914;
 87. Statut Towarzystwa dla upiększania miasta Przemyśla. Przemyśl [1890];
 88. Tomaka W., Najważniejsze wiadomości z historji diecezji przemyskiej. Przemyśl [1934];
 89. Tomaka W., Biskup – Sufragan Przemyski. Obraz obecnego ustroju i życia diecezji przemyskiej. Przemyśl 1934;
 90. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1993-1994. Przemyśl, 1994;
 91. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1994-1995. Przemyśl 1995;
 92. Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza. Sprawozdanie Oddziału Przemyskiego za rok 1904/05. Przemyśl 1905;
 93. Wolski K., Licholecie po wojnach szwedzkich w dorzeczu średniego Sanu. Warszawa 1957;
 94. Wolski K., Osadnictwo okolic Pruchnika w XV wieku. Przemyśl 1958;
 95. Wolski K., Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu 1905-1959. Przemyśl 1959;
 96. Wolski K., Stan polskich badań nad osadnictwem wołoskim na północ od Karpat. Przemyśl 1958;
 97. W twierdzy przemyskiej. Przemyśl [1914];
 98. Wykaz ulic, placów i domów w mieście Przemyślu. Przemyśl 1932;
 99. Wystawa sztuki ludowej Pogórza Dynowskiego. Dynów 21 maj - 4 czerwiec 1967 r. Dynów 1967;

100.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Przemyślu odbędzie się dnia 1 marca 1914 r. o godzinie 10-tej rano w lokalu Towarzystwa Plac Czackiego 1.3. Przemyśl 1914; www

 

 

 

2012-12-19

 1. Akademia Rolnicza w Krakowie filia w Rzeszowie Urząd Wojewódzki w Krośnie i Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Ośrodki Doradztwa Rolniczego w Korytnikach i Iwoniczu. Gospodarka Żywnościowa w Regionie Karpackim Materiały z międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej. Przemyśl – Korytniki – 1993;
 2. Akademia Rolnicza w Krakowie filia w Rzeszowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. Przemyskim. Materiały z  konferencji naukowo-technicznej. Przemyśl – Korytniki – 1993;
 3. Bełza W. Krynica w stuletnią rocznicę oddania tutejszych zdrojów na użytek publiczny. Lwów 1893;
 4. Biblioteka Ordynacyi Krasińskich w Warszawie. Warszawa. 1917;
 5. Bodzantowicz K. S. Rodzina Konfederatów. We Lwowie 1856;
 6. Burzyński T. Etnografia. Zwyczaje i obrzędy doroczne wsi z okolic Sieniawy. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Rocznik Przemyski t. 29-30; 1993-1994. Przemyśl 1994;
 7. Cele i zadania polskiego archiwum wojennego. W Krakowie 1917;
 8. Cieszewski K. Kilka uwag o Lwowskim Teatrze. Lwów 1865;
 9. Chołodecki Białynia Józef. Z cyganerii lwowskiej przed pół wiekiem (1861-1863). Lwów 1913; (PDF)
 10. Chotkowski W., Grabieże kościelne w Galicyi. Część I. Kraków 1919;  (PDF)
 11. Chwalewik E. Losy zbiorów polskich w rosyjskiej Bibliotece Publicznej w Leningradzie. Warszawa-Kraków Wydawnictwa Jakóba Mortkowicza. MCMXXVI;
 12. C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu i Program Wykładów w letniem półroczu 1897/8. Lwów.1898; www
 13. C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu i Program Wykładów w półroczu letniem 1902/1903. Lwów1903;
 14. C. K. Uniwersytet Imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1907/1908. Lwów 1907;
 15. C. K. Uniwersytet Imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1910/1911. Lwów 1910;
 16. C. K. Uniwersytet Imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1915/1916. Lwów 1916;
 17. Czynności Sejmu w królestwach Galicyi i Lodomeryi w dniu 19. Września r. 1842 zagajonego a zamkniętego w dniu 27.tegoż miesiąca i roku. Lemberg 1843; (PDF)
 18. Die Erste Belagerung von Przemyśl von Roda Roda. september – oktober 1914; (PDF)
 19. Die Opti- und die Pessimisten und Die Poterne von Bruno Prohaska; (PDF
 20. Dyzmy Bonczy Tomaszewskiego Komisarza Cywilno-woyskowego wojewodztwa bracławskiego nad Konstytucyą i Rewolucyą. Dnia 3 Maia Roku 1791 UWAGI; (PDF)
 21. Dział organizacji Nauki w Polsce urządzony przez Kasę im. Mianowskiego Instytut popierania nauki w Warszawie. Powszechna Wystawa Krajowa. Poznań 1929;
 22. Fenomena Somnambulizmu w Wilnie. Wilno, 1850; www
 23. Fiutowski T. Imieniny Naczelnego Wodza Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza. Włocławek – 1937;
 24. Iks Won Chyr Omnia in sole Reminiscencje Naukowe. Lwów 1922;
 25. Jankowski E. Sad przy chacie. Warszawa 1900;
 26. Janusz. B. Państwowy Urząd Konserwatorski dla zabytków przedhistorycznych we Lwowie. Lwów 1924;
 27. Kalendarz powszechny domowy i gospodarski podług Stanisławowskiego Horyzontu wyrachowany na rok powszechny 1846, Stanisławów 1846; (PDF)
 28. Kalendarz Powszechny Galicyjski na rok zwyczajny 1871. We Lwowie. Nakładem i drukiem E. Winiarza; www
 29. Katalog Wydawnictwa Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich we Lwowie. Wrzesień 1939;
 30. Katalog wystawy sztuki „Legiony polskie”. .Kalisz – 6-14 sierpień 1927 r. (PDF)
 31. Kazanie na zaczęcie Seymu Królestwa Polskiego dnia 27 Marca 1818 miane przez Xiedza Adama Prażmowskiego Biskupa  Nom: Płockiego. W Warszawie 1818 R; (PDF)
 32. Kazanie w dzień ostatni pogrzebu Andrzeja Stanisława Kostki Młodziejowskiego Biskupa Poznańskiego i Warszawskiego Kanclerza Wielkiego. Dnia 1 Kwietnia Roku 1780 w Warszawie; www
 33. Kisielewski Wł. T. W 50-letnią rocznicę 1830 – 1831. Pamiętna wojna narodu polskiego za wiarę, wolność i niepodległość przeciw Mikołajowi carowi moskiewskiemu w roku 1830 – 1831. Sambor 1880;
 34. Kleczeński A. Ideał nauczyciela skreślony przez M. F. Kwintyliana w świetle nowoczesnej pedagogiki. Husiatyn 1914;
 35. Kościół św. Jana Chrzciciela we Lwowie. Wiadomość historyczna przez Karola Widmanna, Lwów 1869; (PDF)
 36. Koło Architektów Polskich we Lwowie. Sprawozdanie roczne za rok 1912/13. We Lwowie. 1913; www
 37. Krogulska I. Polacy na Bukowinie wrażenia i refleksje z wycieczki. Warszawa 1937;
 38. Kto jest powodem do wojny? Austrya czyli Francya? 1805 w miesiącu Październiku; www
 39. Klein F. Kościół OO Dominikanów w Tarnopolu i jego restauracya. Kraków 1910; (PDF)
 40. Kryczko M. J. Staroniwa 1-2 czerwca 1943 Nieroztropność czy prowokacja. Przemyśl 1998;
 41. Lanckoroński K. Nieco o nowych robotach w Katedrze na Wawelu;
 42. Latopismo czyli chronologia książąt i królów polskich, przez X. J. Morelowskiego. Lwów, 1849; www
 43. Lempicki S. Postulaty kulturalne Lwowa i Małopolski Wschodniej. Lwów 1936;
 44. Litwin J. Łódzkie surogaty monety zdawkowej z okresu Powstania Styczniowego. Łódź 1928;
 45. List Okólny do Duchowieństwa Rusi Zjednoczonej. We Lwowie, 1841; www
 46. List okólny do duchowieństwa Rusi Zjednoczonej. We Lwowie, 1841; (PDF)
 47. Londzin J. Ks. Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904. Cieszyn 1904; (PDF)
 48. Lud polski na ziemiach czerwonoruskich. napisał W. Dajczak. Lwów 1906; (PDF)
 49. Łukasiewicz A. Komitet dla środków naukowych i urządzeń szkolnych. (Ankieta Zarządu Polskiego Muzeum Szkolnego) We Lwowie 1910;
 50. Majewski E. Bocian w mowie i pojęciach ludu naszego. Warszawa 1891;
 51. Mekicki R. Medale Grunwaldzkie z ilustracjami. Lwów. MCMXI;
 52. Minkiewicz R. O polską twórczość naukową. Warszawa 1922;
 53. Monitor Na R.P. 1771, Nro LVIII, Dnia 20. Lipca; PDF
 54. Morgenbesser A., Przyczynek do dziejów Mołdawii od założenia państwa aż do wygaśnięcia dynastyi Dragosza, Lwów nakładem autora 1892; (PDF)
 55. Mowa przy założeniu Kamienia Węgielnego i poświęceniu zakładu dla Głuchoniemych. We Lwowie dnia 26. września 1841. przez X. Jana Kaliniewicza. Lwów 1841; (PDF)
 56. Mowa X Dr. Józefa Pelczara na nabożeństwie żałobnym za duszę ś. p. Andrzeja Rydzowskiego.  Kraków 1881; (PDF)
 57. Nakład i własność Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych. Kalendarz na rok 1868. Serya drugoroczna. Ogólnego zbioru Tom XI.; www
 58. Nowy Lwowski Kalendarz Polski y Ruski na rok przestępny po narodzeniu Pana y Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa 1776. podług tutejszego horyzontu pilnie wyrachowany. W Lwowie, W drukarni Antoniego Pillera; PDF
 59. Odpowiedź OO. Dominikanów Krakowskich na zarzuty, które p. Stanisław Tomkiewicz w fejletonie „Czasu” pod dniem 1887 r. umieścił pod tytułem Nieco o zabytkach krakowskich, ich miłośnikach i niszczycielach. W Krakowie 1887; (PDF)
 60. Pieniądz polski. Przewodnik po wystawie numizmatycznej, urządzonej staraniem Zrzeszenia Urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego. Oddziału we Lwowie. Lwów. W czerwcu 1934;
 61. Piórecki J. Pomniki i zabytki przyrody powiatu przemyskiego. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu;
 62. Piśń o Cysarewyj Napisał M. Ciuryłowicz. Przemyśl 1902; (PDF)
 63. Podroże Papieżow. w Krakowie w Drukarni Grebiowskiey 1788; www
 64. Pol W. Historyczny obszar Polski. Kraków 1869;
 65. Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe napisał Dr. Jan Karłowicz. Warszawa. 1871; (PDF)
 66. Poradnik spowiedniczy czyli napomnienia spowiednika do pokutujących wszelkiego wieku, stanu, usposobienia i na wszystkie czasy zwłaszcza dla nowo-wyświęconych kapłanów. przez Ks. Jędrzeja Kutrzebę, wikariusza przy kościele parafialnym w Wojniczu. W Wiedniu, u OO. Mechitharistów 1848;
 67. Prüfferowa-Znamierowska Marja. Ochrona kultury ludowej. Oddział Wileński Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wilno 1932;
 68. Przewodnik po Panoptikum i muzeum anatom.-patol. Antoniego Koćki; (PDF)
 69. Przewodnik Wystawy Starożytniczej Lwowskiej urządzonej przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w r. 1861. Lwów. 1861;
 70. Pszczoła polska pod Redakcyą Walentego Chłędowskiego. Nr 9. Rok 1820. Miesiąc Wrzesień. We Lwowie; (PDF)
 71. Rawicz E. Indygenat w Polsce za Stanisława Augusta. Przemyśl 1924;
 72. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1923 Redaktor Jan Smółka Rocznik Przemyski Tom IV, Przemyśl 1924.; www
 73. Rodzina Konfederatów przez K.S.Bodzantowicza. We Lwowie 1856 (PDF)
 74. Rojan-Rosinkiewicz K. Tajemnica na dłoni (Głos w sprawie reformy szkoły średniej w Galicyi). Lwów1908; (PDF)
 75. Różański J. Tajemnice przemyskiej twierdzy, Przemyśl 1995;
 76. Skazówka poszukiwań i badań starożytności wydana przez Oddział Archeologii i Sztuk Pięknych. Kraków 1858;
 77. Słowo o rozwoju praktycznej oświaty i założeniu stu bibliotek powiatowych, gminnych i miejskich, publicznych w różnych częściach Polski. Berlin 1869; www
 78. Słowo o wyrachowaniu narodowem do Członków Towarzystwa Pedagogicznego przez Bronisława Zamorskiego, Lwów 1873; (PDF)
 79. Słów kilka napisanych w obronie ruskiej narodowości. Lwów 1818.; (PDF)
 80. Smółka J. Katalog starożytnego Archiwum Miejskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Dyplomy pergaminowe, Przemyśl, 1921, Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu;
 81. Sprawa Polska przed parlamentem angielskim. Lwów, w Lipcu 1861; www
 82. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Przemyślu za rok szkolny 1889. Przemyśl.1889; www
 83. Sprawozdanie Lwowskiego Towarzystwa Ratunkowego z czynności za rok 1909. We Lwowie. 1910 www
 84. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 5. 05. 1974 do 30.04.1976, Przemyśl – 1976; (PDF)
 85. Statut Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie. Lwów 1902;
 86. Statut Towarzystwa dla upiększania miasta Przemyśla. Odbito w drukarni udziałowej pod zarządem Jana Łazora w Przemyślu; (PDF)
 87. Statut Towarzystwa im. Piotra Skargi. Lwów.1909; www
 88. Statut Towarzystwa Przyjaciół Huczulszczyzny, Warszawa 1934; (PDF)
 89. Statut Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku. Łuck 1935;
 90. Statut Związku Muzeów w Polsce. Kraków 1931;
 91. Szczerbowski A. Rewizye ogniowe w gminach wiejskich. Lwów.1904;
 92. Tatomir L. Jan Kochanowski opowiadanie z XVI wieku. Lwów.1884;
 93. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie 1927 – 1932. Sprawozdanie pierwsze za lata 1927-1932. Lublin 1932; PDF
 94. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Rocznik Przemyski t.29-30: 1993-1994 z. 9 (I). Kronika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Przemyśl 1994;
 95. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla. Przemyśl 1965; (PDF)
 96. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla w roku 1966. Przemyśl 1967; (PDF)
 97. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla w roku 1967. Przemyśl 1968; (PDF)
 98. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla w roku 1968. Przemyśl 1969; (tif)
 99. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Societas Scientiarum ac Litterarum Premisliensis. Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla w roku 1969. Przemyśl 1970; (PDF)
 100. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Rocznik Przemyski t. XXXIII: 1997 z.2 Historia sztuki. Przemyśl 1997;
 101. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1993-1996 i 1996-1999, Przemyśl, 1996; www
 102. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Historia Oświaty i Wychowania. Rocznik Przemyski. Z5. Przemyśl 1994;
 103. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Osiągnięcia Polskiego Przemysłu Płyt Pilśniowych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Przemyśl – 1978;
 104. Towarzystwo Szkoły Handlowej we Lwowie. Lwów 1930;
 105. Towarzystwo Szkoły Handlowej we Lwowie. Sprawozdanie za lata 1931, 1932 i 1933 Lwów1934;
 106. Towarzystwo Szkoły Handlowej we Lwowie. Sprawozdanie za rok 1928;
 107. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu i Program Wykładów w półroczu letniem 1905/1906. Lwów 1906;
 108. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I. we Lwowie. Skład Uniwersytetu i Program Wykładów w półroczu zimowem 1906/1907. Lwów 1906;
 109. Wdowiszewski J. Sztuka w plakatach. Cele powstanie, technika i artystyczne zasady nowoczesnego plakatu. Kraków 1898;
 110. Wiadomość o powstaniu, ustanowieniu i funduszu galicyjskiego prywatnego Instytutu Głuchoniemych pod imieniem Świętej Trójcy. Lemberg 1831; www
 111. Wiersz  żałobny zeszłego na dniu dwudziestym czwartym Kwietnia Tysiąc Ośmset Czternastego Roku z tego Świata S.P. J.W. Kajetana Graffa Potockiego J.W. Graffowi Pawłowi Potockiemu offiarowany. Buczacz 7 Sierpnia 1814. W Lwowie; (PDF)
 112. Wolski K. Osadnictwo dorzecza górnego Wiaru w XV wieku. Lublin 1956;
 113. Wskazówka do utrzymania kościołów, cerkwi i przechowywanych tamże zabytków przeszłości opracowana przez Prof. Wł. Łuszczkiewicza pod kierunkiem Oddziału Sztuk i Archeologii w Towarzystwie nauk. krak. Kraków 1869. www
 114. Wykaz Konstytucyi Apostolskich na stronę obrządku Grecko-Katolickiego w Polsce, w roku 1812. w Warszawie 1821; (PDF)
 115. W sprawie Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswylu. Krytyka i rzeczywistość. W Paryżu 1901 (PDF)
 116. Wyjaśnienie różnicy między rossyjskim i mało – ruskim dyalektem tudzież o pisowni. Lwów 1850; (PDF)
 117. Wyjątek z Dziennika Departamentowego Krakowskiego Nr. 161. Dnia 6 Lipca Roku 1815; www
 118. Wykaz nagród udzielonych na krajowej Wystawie rolniczej i przemysłowej we Lwowie 1877; www
 119. Wyprawa Trzemeszeńska roku 1863. Ze swoich wspomnień opisał X. Władysław Chotkowski. Poznań 1913; (PDF)
 120. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Katalog broni w muzeum imienia Lubomirskich.  Lwów 1876;
 121. Zając I. Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. Przemyśl, 2001;

 

 

 

Copyright 2012 -------- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu – Henryk Lasko